Home

Epilepsie hond erfelijk

ERFELIJKHEID VAN EPILEPSIE BIJ DE HOND ook viscerale componenten gezien worden: pupilverwijding, urineren, defaeceren en speekselen. Soms wordt ook een vocale activiteit waargenomen. 4) De postictale fase kan seconden tot dagen duren. Soms schudt de patiënt zich uit na het ictus en is weer geheel hersteld echter vaker za De grote beperking van deze indeling is dat we zelden met zekerheid kunnen zeggen dat epilepsie erfelijk is (9, 10). En wellicht is het zelfs, gezien de hondenfokkerij, ongewenst dat we ruimte voor interpretatie overhouden Primaire epilepsie is erfelijk en komt bij bepaalde hondenrassen veel vaker voor. Deze zijn Schnauzers, Basset hounds, Collies en Cocker Spaniels. Bij katten is er bijna altijd wel een medische oorzaak te vinden. Vaak echter kan deze pas gesteld worden na het afnemen van CSV (vocht rondom de hersenen) of een MRI (hersenscan) Epilepsie bij de hond - en dan bedoelen we idiopathische (zonder aanwijsbare oorzaak) of primaire epilepsie - kan dramatische vormen aannemen en een enorme belasting voor de hond zelf en zijn / haar huisgenoten betekenen. We putten iedere keer opnieuw moed uit het feit dat de epilepsiepatiënt tijdens de insultvrije periode 100% in orde is

Live interview met dierenarts Paul Mandigers over

Epilepsie is niet zelden erfelijk. De dierenartsen verbonden aan de kliniek werken samen met diverse internationale groepen om de genetische oorzaak van epilepsie te achterhalen. Indien vermoed wordt dat de epilepsie van uw hond of kat erfelijk is zullen wij u vragen om een bloedmonster voor DNA-isolatie. Hierbij verzekeren wij u geheimhouding Epilepsie komt voor bij elke diersoort: van vogel, tot konijn, kat en hond. Er zijn een aantal hondenrassen waarbij epilepsie erfelijk kan zijn: Tervurense herde Helaas is epilepsie bij de meeste hondenrassen erfelijk (12). Ook bij de mens speelt in de regel een erfelijke component, maar die is veel minder van belang dan bij de hond. De belangrijkste reden dat deze factor bij de hond wél een belangrijke rol speelt, is te wijten aan het gegeven dat de meeste hondenrassen het product zijn van jarenlange selectie, waardoor de genetische variëteit per ras, fors is afgenomen Dit wordt ook wel de 'echte' epilepsie genoemd. Het bestaat vaak uit de klassieke (gegeneraliseerde) toevallen met spierkrampen en bewustzijnsverlies. Bij onderzoek van het lichaam wordt geen directe oorzaak gevonden. Erfelijkheid speelt bij deze vorm een rol, echter alle honden kunnen deze aandoening krijgen Primaire (echte) epilepsie komt regelmatig voor bij alle rassen en bij kruisingen. Bij sommige rassen komt het veel vaker voor en wordt vermoed dat het erfelijk is. Epilepsie wordt evenveel bij katers als poezen gezien. We zien epilepsie veel minder vaak bij katten dan bij honden

Epilepsie is erfelijk, maar hoe het precies vererft is tot nu toe (nog steeds) onduidelijk, behalve bij de Tervuerense herder. In principe is het raadzaam om een gehele lijn waarin epilepsie voorkomt van de fok uit te sluiten Epilepsie zoals we dit bij de hond zien is naar alle waarschijnlijkheid bij diverse rassen erfelijk zoals ook bij de Belgische Herder. Echter de vererving is niet zo simpel terug te voeren op één gen. Het is aannemelijk dat de vererving afhankelijk van meerdere genen (polygeen) en afhankelijk van meerdere factoren is, zodat we niet mogen verwachten dat we met een simpele DNA test alles. Primaire epilepsie komt regelmatig voor bij honden, zowel bij rashonden als bij kruisingen. Bij bepaalde rassen komt het vaker voor, het vermoeden bestaat dat primaire epilepsie erfelijk is. Epilepsie wordt evenveel bij teven als bij reuen gezien. Wel wordt bij teven een toename van het aantal aanvallen gezien tijdens de loopsheid

Nieuws rashonden | Dier&Recht

De eerste soort is primaire epilepsie, ook wel genetische epilepsie genoemd. Deze soort heeft vaak een erfelijke oorzaak en ontstaat wanneer de hond tussen de zes maanden en vijf jaar oud is. De tweede vorm is secundaire epilepsie welke wordt gekenmerkt door een aanwijsbare oorzaak, welke echter niet altijd vast te stellen is Primaire epilepsie komt zowel voor bij rashonden als bij kruisingen, al zien we het vaker bij bepaalde rassen waaronder de golden retriever, springer spaniël, boxer, keeshond en de Berner sennenhond. Voor enkele rassen is inmiddels bewezen dat de epilepsie erfelijk is. De incidentie per ras varieert enorm

Een aantal hondenrassen is erfelijk gevoeliger voor primaire epilepsie dan andere: Labrador Retriever, Groenendaler, Border Collie, Springer Spaniël, Duitse Staander, Jack Russell Terriër, Boxer, diverse jachthonden en herdershonden. Epilepsie bij katten is vrij zeldzaam Van sommige vormen van epilepsie is bekend dat ze autosomaal dominant of autosomaal recessief overerven. Epilepsie kan soms multifactorieel overerven. Als epilepsie door een erfelijk syndroom wordt veroorzaakt, geldt de manier van overerven van dat syndroom - Andere behandelingen bij epilepsie. Gabapentin, zonisamide, levetiracetam, pregabalin zijn geregistreerd voor gebruik bij de mens. Deze middelen zijn ook bij honden geprobeerd, met nogal wisselend effect. Primidon wordt in het lichaam omgezet in fenobarbital en wordt vanwege ernstige bijwerkingen op de lever niet meer gebruikt Epilepsie bij honden is chronisch en duurt levenslang. Er zijn geen behandelingen om het te genezen. Aangezien het voornamelijk erfelijk is en de hersenen beïnvloedt, zijn er maar weinig medische of wetenschappelijke ontwikkelingen die kunnen helpen Epilepsie. Epilepsie is een hersenaandoening die leidt tot toevallen. Een epileptische aanval kan verschillen in duur en uw hond kan tijdens een aanval buitenbewustzijn raken (maar dit hoeft niet zo te zijn). Epilepsie bij honden kan genetisch zijn en manifesteert zich meestal tussen de leeftijd van tien maanden en drie jaar

Erfelijkheid. Lang niet altijd is aan te tonen wat precies de oorzaak is van epilepsie. Maar soms is erfelijke aanleg de oorzaak. Erfelijkheid speelt dan een rol bij het ontstaan van de epilepsie. Hoewel er nog veel onduidelijk is, zijn sommige vormen van epilepsie sterker erfelijk bepaald dan andere. Hoe zit het met het verband tussen epilepsie en. Is epilepsie erfelijk? Bij sommige rassen wordt epilepsie vaker gezien en wordt er inderdaad over erfelijkheid gesproken. Denk hierbij aan de: Golden Retriever, Labrador, Border Collie, Teckel, Kooikerhondje, Cavalier King Charles Spaniel, Belgische- en Duitse herder, Keeshondjes, Border Terriers en de Poedel Primaire epilepsie komt voor op een leeftijd van een half jaar tot een jaar of vijf. Verder wordt de diagnose gesteld door alle andere oorzaken uit te sluiten. Er is ook bekend dat zeker de primaire epilepsie gedeeltelijk erfelijk is en dat bepaalde hondenrassen gevoeliger zijn. De diagnos Ik wens niemand een hond toe met epilepsie. Het is verschrikkelijk als je vriend schuimbekkend ligt te krampen. Laatst viel mijn hond van de trap toen er onverwacht een aanval begon. Erfelijkheid Epilepsie kan ontstaan als gevolg van allerlei aandoeningen, zoals een hersentumor o In dit geval wordt vermoed dat het erfelijk is. Nerveuze honden kunnen ook eerder aanvallen krijgen. Uiteraard wordt het afgeraden om met een hond met epilepsie te fokken. Over het algemeen kunnen honden prima leven met deze aandoening. Vormen van epilepsie Er zijn twee vormen van epilepsie bij honden

Uw hond heeft dan een epileptische aanval of toeval. Primaire en secundaire epilepsie hond. Epilepsie is onder te verdelen in twee soorten: primaire epilepsie en secundaire epilepsie. Primaire epilepsie heeft geen aanwijsbare oorzaak en is erfelijk. Primaire epilepsie wordt meestal pas gediagnostiseerd door uw dierenarts als alle andere. En soms heeft de hond zich voor die tijd al voortgeplant. Dan kan hij de foutjes in zijn erfelijk materiaal, die de epilepsie veroorzaken, al hebben doorgegeven. Het enige wat een fokker dan nog kan doen is stoppen met fokken met zo'n hond, zodat de aandoening niet verder zal worden verspreid Honden epilepsie. Een behandeling van epilepsie vraag rust en regelmaat. Wat voor mensen geldt bij deze ziekte, gaat in veel gevallen ook op voor honden. Zorg voor een rustig omgeving. Laat het dier voldoende rust nemen en stel het niet bloot aan flitsen en snel wisselende beelden. Overleg daarnaast altijd met een dierenarts

Primaire epilepsie komt regelmatig voor bij de hond (0.5-1.0%). Primaire epilepsie komt zowel voor bij rashonden als bij kruisingen, al zien we het vaker bij bepaalde rassen waaronder de golden retriever, springer spaniël, boxer, keeshond en de Berner sennenhond. Voor enkele rassen is inmiddels bewezen dat de epilepsie erfelijk is Epilepsie komt voor bij elke diersoort: van vogel, tot konijn, kat en hond. Er zijn een aantal hondenrassen waarbij epilepsie erfelijk kan zijn, maar bij katten is dit nog niet bekend. Hoe kan u zien of de aanval van uw huisdier epilepsie is De incidentie van primaire epilepsie wordt bij de hond op 0.5-0.6% tot 1% geschat. Doordat het sterk rasgebonden voorkomt kan de incidentie per ras aanzienlijk variëren. Bij bepaalde populaties kan het oplopen tot 17%. Door dit sterk rasgebonden voorkomen wordt dan ook vermoed dat primaire epilepsie erfelijk is erfelijkheid speelt een rol • Significantie = gemiddelde incidentie binnen een populatie • Grens geadviseerd:1,6% Lijst van rassen met een verhoogde erfelijke component juni 2020 Gezondheidsbeleid - Epilepsie Dia nummer 1 Primaire Epilepsie Epilepsie vindt plaats als gevolg van een abrupte, tijdelijke verstoringen van de elektrische activiteit van de hersencellen. Hierdoor vinden toevallen of epileptische aanvallen plaats, wat zich kenmerkt als aanvalsgewijs en herhaaldelijk optreden van abnormaal gedrag. Dit abnormaal gedrag is vaak een vermindering of afwezigheid van het bewustzijn en het optreden van.

Paul Mandigers Epilepsie - Veterinair Neuroloo

 1. Partiële epilepsie: hierbij vertoont de hond wel een gedragsafwijking bijvoorbeeld het optrekken van een poot, maar is er geen bewusteloosheid. Soms gaat partiële epilepsie over in gegeneraliseerde epilepsie. Atypische epilepsie: de hond vertoont raar stereotypisch gedrag zoals vliegen happen of steeds achter de staart aanrennen
 2. Primaire epilepsie is een aangeboren en waarschijnlijk erfelijk gebrek. Het is dienovereenkomstig verstandig niet te fokken met dieren die hier aan leiden. Bij mensen is hier onderzoek naar gedaan, hieruit blijkt dat de kans, dat kinderen van iemand die epilepsie heeft ook epilepsie krijgen, nauwelijks groter is dan de kans die iedereen heeft om epilepsie te krijgen
 3. True epilepsie bij honden is erfelijk, gemanifesteerd vóór de leeftijd van drie jaar. Het is ongeneeslijk en begeleidt het dier gedurende zijn hele leven. Symptomatische epilepsie - complicatieinfectieziekte waarvan vooral het centrale zenuwstelsel: hondenziekte, leptospirose, hepatitis, literioza, meningo - gevolg van letsel of hersentumor
 4. Dit in tegenstelling tot secundaire vormen van epilepsie! Een aantal hondenrassen is erfelijk gevoeliger voor primaire epilepsie dan andere: Labrador Retriever, Groenendaler, Border Collie, Springer Spaniël, Duitse Staander, Jack Russell Terriër, Boxer, diverse jachthonden en herdershonden. Epilepsie bij katten is vrij zeldzaam
 5. Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening van de hersenschors die er toe leidt dat de patient tijdelijk de controle over een deel van zijn lichaamsfuncties verliest. Bekend zijn de toevallen waarbij de hond omvalt, hevige spierkrampen krijgt, schuimbekt en urine of ontlasting laat lopen. Er zijn echter ook mildere vormen van epilepsie
 6. Epilepsie is een bekende aandoening die zowel bij dieren als mensen voorkomt. Bij honden en katten bestaan verschillende achtergronden van epilepsie: Idiopathische epilepsie: zonder aanwijsbare oorzaak. Hierbij speelt erfelijkheid vaak een rol, bijvoorbeeld bij rassen waar epilepsie vaker wordt gezien zoals Border collies en jachthonden zoals.

Epilepsie bij de hond - Caressa - Dierenziekenhuize

Erfelijkheid van epilepsie bij de hond. Erfelijkheid-van-epilepsie-bij-de-hond Download Vormen van epilepsie. Er zijn globaal 2 soorten epilepsie. primaire epilepsie/idiopatische epilepsie: Hiervoor is meestal geen oorzaak te vinden. Het ontstaat op een leeftijd tussen 6 maanden en 5 jaar (gemiddeld 3 jaar). Deze vorm van epilepsie is vaak erfelijk. Secundaire epilepsie: Hiervoor is een oorzaak te vinden. Vb leverprobleem. Pas op om epilepsie maar direct op erfelijkheid te gooien: bij populaire rassen kan epilepsie gewoon meer gaan opvallen omdat de populatie groter is. dat wil dus niet meteen zeggen dat binnen het ras de aandoening erfelijk is geworden. Welke dieren krijgen epilepsie? • Epilepsie komt vaker voor bij de hond dan bij de ka Telefonisch bereikbaar op 050-5252697 Op maandag t/m donderdag 8:00 - 18:00 uur, vrijdag tot 17.00 uur. Spoedeisende hulp buiten openingstijden: 050-525269 Epilepsie is op zich beslist geen levensbedreigende situatie. Uw hond kan er net zo oud mee worden als een niet-epileptische hond. Wel moet iedere eigenaar van een hond met epilepsie op de hoogte zijn van het bestaan van de zogenaamd status epilepticus

Primaire epilepsie bij de hond EduVet: uw dierenart

Kaylin en haar epilepsie ( 3 weken aanval vrij ). Inderdaad duimen dat ze tot die 50 procent hoort. De windmassages zullen vast ook goed doen De kosten voor de opslag van DNA zijn €21,50 per hond. Meer informatie hierover kunt u binnenkort vinden op de website van de club. Bij de rubriek Gezondheid onder het kopje: EPILEPSIE PROTOCOL CANE CORSO . Indien u vragen heeft aangaande dit onderzoek kunt u contact opnemen met: gezondheid@canecorsoclub.nl

Universitair Dierenziekenhuis Epilepsi

Epilepsie Dierenkliniek Steenwij

Epilepsie bij de hond. Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening van de hersenen die er toe leidt dat de patiënt tijdelijk de controle over een deel van zijn lichaamsfuncties verliest helaas. Bekend zijn de toevallen waarbij de hond omvalt, hevige spierkrampen krijgt, schuimbekt en urine of ontlasting laat lopen Primaire epilepsie is een vorm die in aanleg al aanwezig is bij de geboorte en erfelijk is. De oorzaak van primaire epilepsie is onbekend. Bij honden met primaire epilepsie treedt de eerste aanval vaak op tussen de 1 en 3 jaar. De levensverwachting van een hond met primaire epilepsie is ongeveer 7 jaar Erfelijkheid: Onderzoeken bij verschillende hondenrassen hebben aangetoond dat primaire epilepsie. erfelijk bepaalde kenmerken heeft. Regelmatig wordt vastgesteld dat dieren aan epilepsie lijden terwijl dat bij beide ouders niet het geval is, waaruit volgt dat het om een recessief kenmerk gaat

DAP Bio Mentor : Voeding

Epilepsie bij honden - Onze Hon

 1. uten
 2. Epilepsie bij Border Collies is een neurologisch probleem dat gespaard gaat met terugkerende aanvallen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de ziekte erfelijk is, Schuif meubelen aan de kant zodat je hond zich niet kan verwonden
 3. uten. Soms duren ze langer. Dat verschilt per persoon en per aanval
 4. e B6). Na het staken van pyridoxinetoediening treden binnen 2 tot 23 dagen opnieuw epileptische aanvallen op. Soms is de baby slap. Erfelijkheid Erfelijkheid. Stofwisseling sziekten zijn erfelijke ziekten

Erfelijkheid van epilepsie. Onderzoekers hebben ontdekt dat epilepsie soms erfelijk is, maar weten nog niet precies hoe dat werkt. Bij sommige vormen van epilepsie speelt erfelijkheid een heel duidelijke rol, bij andere vormen veel minder. Heeft een van je ouders epilepsie, dan is er tussen de 0% en 50% kans dat jij als kind ook epilepsie hebt ERFELIJKHEID VAN EPILEPSIE BIJ DE HOND Door Dr. P.J.J. Mandigers* *Dierenarts-specialist Interne Geneeskunde Gezelschapsdieren bij het Veterinair Specialistisch Centrum De Wagenrenk, Keijenbergseweg 18, 6705 BN Wageningen en toegevoegd onderzoeker Hoofdafdeling Geneeskunde voor Gezelschapsdieren Universiteit Utrecht. https://www.veterinair-neuroloog.n Golden retriever en epilepsie, hoe zit dat nu. Bij bepaalde hondenrassen komt epilepsie vaker voor dan bij andere. De Golden Retriever is jammer genoeg een van de rassen die gevoelig is aan epilepsie. Wat is epilepsie Epilepsie is een neurologisch probleem dat ontstaat door abnormale elektrische activiteit in de hersenen. Er bestaan twee soorten epilepsie:Lees verder Epilepsie komt regelmatig voor bij honden. Bepaalde rassen, o.a. Labradors, Golden Retrievers, Border Collies, lijken gevoeliger voor het ontwikkelen van epilepsie. Zeer waarschijnlijk speelt erfelijkheid hierbij een rol. Bij katten komt epilepsie zelden voor Ook honden kunnen een B12 tekort hebben, Vitamine B-12 (Cobalamine) Cobalamine is cruciaal voor een gezond zenuwstelsel. Tekorten kunnen leiden tot hersenbeschadiging en zenuwstoornissen, zo dus ook epilepsie. Wanneer het (gevoelige) B-6 onvoldoende aanwezig is, is ook de opname van B-12 verstoord

Epilepsie is een ziekte waarbij de hond bij herhaling epileptiforme aanvallen of zogenaamde toevallen vertoont. Aanvallen kunnen omschreven worden als terugkerend abnormaal gedrag met, afhankelijk van de soort epilepsie, een aantal karakteristieke kenmerken. Er is een onderverdeling te maken in primaire epilepsie en secundaire epilepsie Epilepsie. Bij epilepsie treedt er plotseling een storing in de hersenen op, waarbij een hond de controle verliest over een deel van zijn lichaamsfuncties: de hond valt om, krijgt hevige spierkrampen, kan gaan schuimbekken en urine of ontlasting laten lopen. Er zijn echter ook mildere uitingsvormen

Pyridoxaal-fosfaat is de actieve vorm van pyridoxine (vitamine B6). De ziekte wordt veroorzaakt door een afwijking in het erfelijkheidsmateriaal (DNA), waardoor er een tekort ontstaat aan het enzym pyridox(am)ine 5' fosfaat oxidase (PNPO). Baby's worden meestal te vroeg geboren en krijgen op hun eerste levensdag epileptische aanvallen. De epilepsie reageert niet op anti-epileptica. Bij ziektes als maagkanker en epilepsie zijn er geen testen. Een fokker zal zoveel mogelijk informatie proberen te verzamelen over de voorouders en hiermee proberen de kans op een erfelijk gebrek zoveel mogelijk te beperken. De fokker kan helaas nooit uitsluiten dat hij een hond fokt die een afwijking zal krijgen Epilepsie is in principe geen levensbedreigende situatie en uw hond kan daar heel oud mee worden. Het is wel belangrijk dat u als eigenaar weet dat twee bijzondere vormen van epilepsie wel levensbedreigend zijn en met spoed behandeld moeten worden: Clustering: een serie aanvallen op één dag, waarbij de hond niet echt bijkomt tussen de aanvallen

Mijn advies voor epilepsie bij honden

Erfelijkheid. Primaire epilepsie is een aangeboren en daarom meestal een erfelijke aandoening. Het is verstandig niet met deze dieren te fokken. Samenvatting. Wanneer uw huisdier toevallen heeft kan dit epilepsie zijn. De dierenarts kan samen met u na onderzoek van de hond bepalen of dit inderdaad het geval is Epilepsie is een ziekte die meestal erfelijk is en die kan voorkomen dat het dier een normale kwaliteit van leven heeft. Het is geen handicap, maar het is waar dat je moet het goed onder controle hebben om zo snel mogelijk te kunnen handelen in geval van een epileptische aanval.. In dit artikel leggen we uit hoe te weten of mijn hond epilepsie heeften wat te doen als u een aanval heeft Epilepsie, ook soms vallende ziekte genoemd, is een soort kortsluiting in de hersenen waardoor de hond tijdelijk de controle verliest over een deel van zijn lichaamsfuncties. De meest voorkomende verschijningsvorm is de toeval waarbij de hond omvalt, hevige spierkrampen krijgt, schuimbekt en urine en/of ontlasting laat lopen.Tijdens een toeval is de hond meestal niet aanspreekbaar Epilepsie zou je dan kunnen omschrijven als een aandoening van de grote hersenen waarbij herhaaldelijk epileptische aanvallen optreden. De achterliggende oorzaak kan bijvoorbeeld een hersenontsteking zijn, een letsel of een tumor. Maar bij de meeste honden met deze klachten speelt een erfelijk probleem

Epilepsie zonder onderliggende oorzaak (ook wel idiopatische epilepsie genoemd) kan aangeboren zijn en dus waarschijnlijk erfelijk. Fokkers dienen zich verantwoordelijk te voelen in het streven naar een gezond ras en zodoende niet te fokken met honden die hieraan lijden Erfelijke afwijkingen bij honden zijn aandoeningen die door (één van) de ouderdieren worden overgedragen aan de pups. Deze pups kunnen deze aandoeningen later weer overdragen aan hun nakomelingen. De genen zijn de dragers van het erfelijk materiaal, dit erfelijk materiaal kan weer doorgegeven worden aan het nageslacht. Het is ook mogelijk dat een hond drager [ Epilepsie #3266254. Mijn 2-jarige labrador heeft in het voorjaar haar eerste epileptische aanval gehad. Kort maar hevig. Ze kwam er goed uit (wel erg moe) . Uiteraard naar dierenarts geweest. Hij gaf aan dat medicatie pas zin had zodra het vaker en korter op elkaar zou voorkomen Het is echt klote om je hond zo te zien. Ik heb twee honden gehad met epilepsie. Mijn reu had primaire epilepsie (geen aanwijsbare oorzaak, dus bestempeld als erfelijk), mijn teef had secundaire epilepsie (oorzaak: stroomstoot) Mijn reu kreeg op jonge leeftijd (2-3 jaar) hele heftige clusters die uren konden duren Epilepsie. Wanneer je eenmaal te maken hebt gehad met een hond met epilepsie, dan weet je hoe enorm de impact kan zijn. Niet alleen op de hond zelf, ook op de eigenaar, én wellicht op de fokkerij

Epilepsie bij honden • Gelukkige Honde

 1. Inleiding Epilepsie bij de hond - en dan bedoelen we idiopathische (zonder aanwijsbare oorzaak) of primaire epilepsie - kan dramatische vormen aannemen en een enorme belasting voor de hond zelf en zijn / haar huisgenoten betekenen. We putten iedere keer opnieuw moed uit het feit dat de epilepsiepatiënt tijdens de insultvrije periode 100% in orde is
 2. Epilepsie Bij epilepsie treedt er plotseling een storing in de hersenen op, waarbij een hond de controle verliest over een deel van zijn lichaamsfuncties: hij valt om, krijgt hevige spierkrampen, kan gaan schuimbekken en hij kan zijn urine of ontlasting laten lopen. Er zijn echter ook mildere uitingsvormen
 3. Bij honden is tot nu toe weinig bekend van de werking van MCT's op epilepsie, vandaar dit Engelse onderzoek van de Universiteit van London, gesteund door de American Kennel Club. Wel is er in de VS meer onderzoek gedaan naar het gebruik van MCT's bij honden
 4. EPI, Exocriene Pancreas Insufficiëntie bij de hond. Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI) is een ziekte van de pancreas (alvleesklier) die wordt veroorzaakt door onvoldoende aanmaak van alvleesklierenzymen. Bij bepaalde rassen komt de aandoening vaker voor. Deze honden hebben een slechte vertering van hun voer

Epilepsie Dierenkliniek Kenaupar

Bij honden en katten kunnen er orgaanziektes, tumoren of andere afwijkingen in de hersenen epilepsie veroorzaken. Bij de hond zien we met regelmaat de idiopathische vorm van epilepsie, dat wil zeggen dat er geen duidelijke oorzaak te vinden is, erfelijkheid speelt hierbij ook een rol De oorzaak van een epilepsie aanval kan primair, secundair of reactief zijn. Bij een primaire epilepsie kunnen we geen oorzaak aantonen. De eerste aanvallen komen vooral voor bij honden met de leeftijd van een ½ jaar tot 6 jaar. Tussen de aanvallen door gedraagt de hond zich volkomen normaal. Bij de secundaire epilepsie is er een oorzaak

Sansa week 1 - Boxerkennel

Epilepsie, erfelijkheid, zwijgplicht DA, etc - Barfplaats

Epilepsie bij de Hond - belgischeherder

Onze honden worden hier dus ook op getest om te voorkomen dat er straks honden zijn die deze ziekte kunnen krijgen. EIC = exercise-induced collapse Dit is een neurologische afwijking die ook wel bekend staat als aangeboren epilepsie , ook hierbij kunnen we dit gen laten testen en zolang we vrije honden met dragers of vrij kruizen zal de hond het zelf niet kunnen krijgen Het is goed om te weten dat epilepsie bij honden in de meeste gevallen niet dodelijk is, en vaak goed te behandelen, waardoor de hond minder aanvallen krijgt. Labradors behoren helaas tot de rassen die gevoelig kunnen zijn voor epilepsie, en dit is een aandoening die erfelijk kan zijn Oogafwijkingen Bij de hond komen verschillende, erfelijke oogafwijkingen voor: Retinadegeneratie of Progressieve Retina Atrofie (PRA): een groep van erfelijke netvliesafwijkingen die bij veel rassen voorkomt en in het eindstadium tot blindheid leidt. Cataract (congenitaal): aangeboren grauwe staar. Retina Dysplasie (RD): aangeboren netvliesafwijking. Collie Eye Anomalie: aangeboren afwijking. Bij verhuizing en/of vakantie is het van belang dat de eigenaar aan de nieuwe dierenarts meldt dat de hond aan epilepsie lijdt. Homeopathie en epilepsie Binnen de klassieke homeopathie is het belangrijk om te kijken naar de symptomen van uw hond, niet alleen die direct betrekking hebben op de hoofdklacht, de epileptische aanvallen, maar ook de klachten die kenmerkend zijn voor uw hond Epilepsie: Epilepsie is vaak erfelijk en kan lichte of ernstige aanvallen veroorzaken. Aanvallen kunnen worden vertoond door ongewoon gedrag, zoals het verwoed rennen alsof men achternagezeten wordt, onthutsend is of zich verbergt

Epilepsie bij honden, symptomen, behandeling en info

Epilepsie en toevallen bij katten. Toevallen (aanvallen die optreden als gevolg van abnormale elektrische ontladingen van zenuwcellen in de hersenen) komen voor bij 1-2% van de kattenpopulatie. De indeling in verschillende oorzaken van deze toevallen en de manieren waarop de aanvallen zich kunnen manifesteren is vergelijkbaar met die bij honden Zij moeten op zoek gaan naar andere behandelingsmogelijkheden of geraken niet aanvalsvrij kruisingen. De incidentie van primaire epilepsie wordt bij de hond op 0.5-0.6%13 tot 1%26 geschat. Doordat het sterk rasgebonden voorkomt kan de incidentie per ras aanzienlijk variëren. Bij Mandigers PJJ Erfelijkheid van epilepsie bij de hond Hersentumor (kanker van de hersenen) Categorie Tumoren. Deze aandoening komt voor bij 5 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 20 symptomen, zoals bijvoorbeeld Depressie, Desoriëntatie, Gedragsproblemen, Geestelijke achteruitgang, Moeite met inspanning, Rondjes lopen, Sloomheid, Verwardheid, Coördinatieproblemen. Epilepsie. Bij epilepsie treedt er plotseling een storing in de hersenen op, waarbij een hond de controle verliest over een deel van zijn lichaamsfuncties: hij valt om, krijgt hevige spierkrampen, kan gaan schuimbekken en hij kan zijn urine of ontlasting laten lopen. Er zijn echter ook mildere uitingsvormen Bij primaire epilepsie is er meestal geen oorzaak te vinden. De diagnose wordt gesteld door andere oorzaken uit te sluiten. Deze vorm van epilepsie ontstaat meestal tussen de leeftijd van 6 maanden en 5 jaar (met een gemiddelde van 3 jaar). Secundaire epilepsie komt meestal voor bij honden jonger dan 6 maanden of bij honden ouder dan 5 jaar

Gezondheid - Kelpiebrink NL

Epilepsie bij honden - Hondengezondheidswijze

Een behandeling op maat. Sinds de lancering van de eerste anti-epileptica in het begin van de 20ste eeuw is het aantal middelen aanzienlijk uitgebreid. Vandaag beschikken we over tal van moleculen die voor de meeste patiënten een behandeling op maat mogelijk maken.. Toch is de keuze van een anti-epilepticum een complex proces. Ze hangt uiteraard af van het soort epilepsie, leeftijd, geslacht. Inleiding Dag beste klasgenootjes en juf. Ik doe mijn spreekbeurt over epilepsie omdat mijn zusje ook epilepsie heeft. 40.000 Vlamingen hebben epilepsie. Toch weten veel mensen weinig of niets over deze aandoening. Misschien hebben ze wel eens meegemaakt dat iemand een grote aanval kreeg, maar dat is maar één manier waarop epilepsie zich kan manifesteren. Wat iedereen over epilepsie zou. Geen enkele fokker fokt met honden die ziek zijn m.a.w. met een hond die lijdt aan epilepsie! Helaas is ons mooie ras de Sint Bernard ook aangedaan door de erfelijke vorm van epilepsie. En zolang er geen DNA-test bestaat voor de Sint Bernard om het drager- of lijderschap van epilepsie aan te tonen, zullen we ook van tijd tot tijd binnen het ras geconfronteerd worden met honden die epilepsie.

Epilepsie - Diergeneeskundig Centrum Groninge

Bij Lingehoeve Diergeneeskunde kunt u altijd terecht voor de beste zorg voor uw huisdier. Onze dierenartsen zijn betrokken, zeer kundig en uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de diergeneeskunde. Daarnaast hebben veel dierenartsen uit interesse extra kennis en vaardigheden opgedaan in een of meerdere vakgebieden Juveniele myoclonus epilepsie . Wat is juveniele myoclonus epilepsie? Juveniele myoclonus epilepsie is een epilepsiesyndroom die ontstaat op de kinder- of jong volwassen leeftijd waarbij drie verschillende soorten epilepsieaanvallen kunnen voorkomen namelijk myoclonieen, tonisch-clonische aanvallen en absences

Epilepsie bij hond en kat Dierenkliniek Ter Gouw

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal voornamelijk erfelijke aandoeningen aan de ellebogen van de hond. Deze aandoeningen veroorzaken pijn en dus kreupelheid bij de hond. De aandoeningen treden al op in het eerste levensjaar (4-12 maanden)

Boxer: krachtig, atletisch en vriendelijk - Onze HondSchotse herdershond - Collie - HondencentrumWelkom op mijn boxersite - Boxerkennel