Home

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde Verbreed uw begrip over patiëntveiligheid en iedereen die daarbij betrokken is Met veel praktische tips en casussen Online beschikbaar met oefenvragen en samenvattinge Patiëntveiligheid in de verpleegkunde is bestemd voor verpleegkundigen in de zorg, zowel intramuraal (ziekenhuizen, zorginstellingen, psychiatrie) als extramuraal (huisarts, thuiszorg) of in opleiding op hbo- en mbo-niveau Verpleegkundigen hebben ook een rol in het respecteren van de privacy van de patiënt. Ook dat is patiëntveiligheid. Het vertrouwelijk omgaan met patiënteninformatie, bijvoorbeeld dat wat je ter ore komt en jou in vertrouwen is verteld

'Patiëntveiligheid in de verpleegkunde' is bestemd voor verpleegkundigen in de zorg, zowel intramuraal (ziekenhuizen, zorginstellingen, psychiatrie) als extramuraal (huisarts, thuiszorg) of in opleiding op hbo- en mbo-niveau Patientveiligheid in de verpleegkunde. 9789036811125. Auteur: Karien den Ridder, Yvonne Tuitert-van Asten, Yvonne van der Tuijn, Annelies van Bon. ISBN: 9789036811125. Druk: 3. Uitvoering: Paperback. Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum. Categorie: Verpleegkunde en ziekenverzorging. Verkocht dit jaar: 4 keer

BSL Shop Patiëntveiligheid in de verpleegkund

'Patiëntveiligheid in de verpleegkunde' is bestemd voor verpleegkundigen in de zorg, zowel intramuraal (ziekenhuizen, zorginstellingen, psychiatrie) als extramuraal (huisarts, thuiszorg) of in opleiding op hbo- en mbo-niveau.Het volledige boek is ook digitaal beschikbaar met samenvattingen en toetsvragen per hoofdstuk en interessante en. Patiëntveiligheid is bij het Catharina Ziekenhuis vastgelegd in processen. We hebben een patiëntveiligheidskaart en een systeem om incidenten te melden De auteurs beperken zich overigens niet tot het ziekenhuis, ze begeven zich ook op het terrein van de ouderenzorg, de GGZ en de thuiszorg. Dit boek biedt de basiskennis over patiëntveiligheid voor (leerling)verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de directe patiëntenzorg om het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden over patiëntveiligheid te ondervragen. Het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden bestaat uit 400 verpleegkundigen en 300 ver-zorgenden. De verpleegkundigen zijn werk-zaam in vier sectoren: de algemene zieken-huizen, de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en de thuis. Toen uit de monitor van 2017 bleek dat de cijfers niet verder daalden, werd besloten dat het tijd was voor een volgende stap in het verbeteren van de patiëntveiligheid. Jij kunt hier als verpleegkundige of verzorgende aan bijdragen door je aan te melden voor een van de drie landelijke expertgroepen

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde mijn-bs

<p>Dit boek biedt de nodige basiskennis over patiëntveiligheid voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de directe patiëntenzorg. Het is opgebouwd uit drie delen. <\\/p> \\n<p>Deel 1 bespreekt de systeembenadering. Waar liggen de risico's en wat kun je doen om het zelf als verpleegkundige veiliger te maken voor je patiënten? In dit deel is een nieuw. De afgelopen jaren is de patiëntveiligheid in ziekenhuizen op veel punten verbeterd. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen over. De beste oplossingen zijn nog niet overal doorgevoerd. En er komen steeds nieuwe risico's bij. De zorg ontwikkelt zich, wordt complexer en technisch is er steeds meer mogelijk

Wat is patiëntveiligheid? Nursing voor verpleegkundige

Vijf stappen van veiligheidsmanagementHet NHG ondersteunt u met de vijf stappen van veiligheidsmanagement om de zorg aan uw patiënten zo veilig mogelijk te maken:Visie en beleid op patiëntveilige zorgverlening: belangenbehartiging Een werkcultuur die veiligheid ondersteunt: meetinstrument voor veiligheidscultuurLeren van fouten: Incidenten melden, analyseren en herstellen Patiëntveiligheid in de verpleegkunde. 26 26 x gezien 0 0 x bewaard sinds 12 mrt. '21, 14:27. Bewaar. Bekijk de video Grote foto's € 20,00. Levering Ophalen of Verzenden. Patiëntveiligheid in de verpleegkunde € 20,00. 26 26 x gezien 0 0 x bewaard sinds 12.

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde door Karien Den

Iedere verpleegkundige wil maar één ding: goede zorg leveren. Uit onderzoek is gebleken dat, naarmate het opleidingsniveau van verpleegkundigen hoger is, de zorgresultaten bij patiënten beter zijn. Er blijkt dus een duidelijk verband tussen goed opgeleide zorgprofessionals en kwaliteit van zorg 6 Patiëntveiligheid Rapport uit 1999 in VS: 44 a doden/ jaar o.w.v. vermijdbare fouten in de gezondheidszorg (cijfers 84) Health care is a decade or more behind many other high-risk industries in its attention to ensuring basic safety. Journal of Patient safety (2013): 2/04/2019 bv medicatiefouten, infecties, verwisseling van patiënt, communicatie bij transfer, valincidenten Vnl. meerde verpleegkundigen, benoemden de verpleegkundigen de overdracht als een punt van zorg, vooral in verband met ontbrekende of onvolledige infor-matie (Ebright e.a., 2004). Sommige verpleegkundigen dragen hun eigen activiteiten over gedurende de dienst in plaats van het verstrekken van patiëntgerichte informatie (McKenna, 1997) De Kwaliteitswet Zorginstellingen hanteerde de term 'verantwoorde zorg'. De wetgever heeft binnen de Wkkgz gekozen voor 'goede zorg'. is afgestemd op de reële behoeften van de cliënt. Op grond van de Wkkgz moet elke zorgaanbieder goede zorg leveren, over een klachtenregeling beschikken en zich aansluiten bij een geschilleninstantie

Patientveiligheid in de verpleegkunde 9789036811125

 1. Verpleegkundigen geen stem geven, is volgens Klein riskant. Zorg draait om teamwerk. Voor veilig werken zonder fouten heb je ieder perspectief en iedere input nodig. Verpleegkundigen zijn de achilleshiel van de patiëntveiligheid. Zij zitten het dichtst bij de patiënten en ze weten precies hoe het op de werkvloer werkt
 2. eerd voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011 Wij zouden de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011 moeten winnen omdat: Het stoplichtbord voor verpleegkundigen in al zijn eenvoud bijdraagt aan de algehele veiligheid op.
 3. De patiëntveiligheid met betrekking tot de medische en verpleegkundige overdracht is een wereldwijd bekend probleem, er zijn echter nog geen effectieve oplossingen gevonden en er lopen nog veel onderzoeken

De overdracht op verpleegafdelingen in ziekenhuizen is een vast onderdeel van de verpleegkundige zorg en gebeurt dagelijks in alle ziekenhuizen. Hoe 'gewoon' de verpleegkundige overdracht ook mag zijn, het is een moment met veel risico wat betreft de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. Daarom wordt internationaal veel onderzoek gedaan naar verbetering van de overdracht en. Help fouten voorkomen - Tips van de...medisch specialist patiëntveiligheid. Geplaatst op 30 november 2015 door Redactie ZorgkaartNederland -9498 keer bekeken Niemand zit te wachten op onnodige De verpleegkundige of arts hoort uw naam en kan dan bij zichzelf controleren of hij/zij de juiste persoon voor zich heeft.. 3 Voorwoord De Nederlandse Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden is tot stand gekomen via een unieke samenwerking tussen Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), NU'91, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Healthcare Christia

Boek: Patiëntveiligheid in de verpleegkunde - Geschreven

 1. Het MCL heeft het bevorderen van patiëntveiligheid uitgeroepen tot één van haar pijlers. Daarnaast willen we open zijn over de geleverde kwaliteit van zorg. Daarom nemen we onder andere deel aan de Ziekenhuischeck van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze site biedt u inzicht in de kwaliteitscijfers van een ziekenhuis
 2. Verpleegkundigen geen stem geven, is volgens Klein riskant. 'Zorg draait om teamwerk. Voor veilig werken zonder fouten heb je ieder perspectief en iedere input nodig. Verpleegkundigen zijn de achilleshiel van de patiëntveiligheid. Zij zitten het dichtst bij de patiënten en ze weten precies hoe het op de werkvloer werkt.
 3. Verpleegkundigen stellen alles in het werk om de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg te garanderen. Onderzoek laat echter zien dat dit vaak ad hoc gebeurt en blijvende oplossingen lastig zijn. Dit is jammer, want de complexe omgeving waarin verpleegkundigen werken en de hoge werkdruk zorgen voor een toename van risico's voor patiënten. Doel en werkwijze In dit onderzoek leren we hoe.

De overdracht op verpleegafdelingen in ziekenhuizen is een vast onderdeel van de verpleegkundige zorg en gebeurt dagelijks in alle ziekenhuizen. Hoe 'gewoon' de verpleegkundige overdracht ook mag zijn, het is een moment met veel risico wat betreft de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg Continu professionele ontwikkeling (CPO) door verpleegkundigen verbetert de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en tevredenheid van verpleegkundigen, en reduceert gezondheidskosten. Het is echter aangetoond dat verpleegkundigen niet altijd participeren in scholingen en dat scholingen niet altijd aansluiten bij de werkelijke behoeften van verpleegkundigen. Om beter zicht te krijgen op deze. Dit is een eerste artikel van een tweeluik over de verpleegkundige overdracht tussen 24-uurs diensten en suggesties voor verbete-ring hiervan, op basis van een overzicht van de literatuur. In dit eerste artikel wordt toegelicht waarom aandacht voor de over-dracht actueel is en wordt de overdracht gedefinieerd. Daarnaas De verpleegkundigen die de onderzoeksredactie sprak, noemen drie grote problemen die ontstaan door het personeelstekort: zegt Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid aan de TU Delft

Laatste levensfase | Nursing voor verpleegkundigen

Samenvatting patiëntveiligheid in de verpleegkunde

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties of andere ongewenste gebeurtenissen optreden. De aanpak in ons ziekenhuis is erop gericht deze zo veel mogelijk te beperken. Patiëntveiligheid gaat over het verminderen van onbedoelde en vermijdbare schade in het ziekenhuis Zoeken in de catalogus Zoeken binnen de site Zoekopdracht Vind. Patiëntveiligheid voor verpleegkundigen. jij maakt het verschil. Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Onderwerpen veiligheidsbeleid, Geneeskunde, Gezondheidszorg,. Aanleiding Door de invoering van het nieuwe PDMS (patiënten data management systeem) op de intensive care afdeling voor volwassenen (ICV) in het Universitair Medische Centrum Groningen is er geen duidelijke en eenduidige verpleegkundige overdracht meer. In de verpleegkundige overdracht staan geen vastgelegde verpleegkundige diagnoses, resultaten en interventies • de Federale Werkgroep Patiëntveiligheid; • de Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit; • het Netwerk van Medisch Farmaceutische Comités; • de Werkgroep Taxonomie; • de cel 'verpleegkunde', de cel 'reporting en support' van de dienst datamanagemen

Perceptie van zorgkundigen, verpleegkundigen en artsen omtrent patiëntveiligheid, kwaliteit en ziekenhuisaccreditatie Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master of Sciences in het management en beleid van de gezondheidszorg Door Bob Van Santbergen Promotor: Prof. Dr. D. Vandijc De onderzoeken starten uiterlijk 1 oktober en duren 1 jaar. Programma. Het programma Safety II en veiligheidsergonomie is onderdeel van het totale programma 'Tijd voor Verbinding'. Dit programma is er op gericht om de patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken verder te verbeteren Lees snel verder over de vacature van verpleegkundige bij Chirurgie want dan is deze functie bij OLVG in Amsterdam écht iets voor jou! Over de functie Samen met jouw collega's werk je er iedere dag aan om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg binnen OLVG Patiëntveiligheid. De Onderzoeksraad onderscheidt meerdere manieren waarop ICT-uitval tot schade aan patiënten kan leiden. Eén van die manieren is de beschikbaarheid van patiëntinformatie. In alle onderzochte ziekenhuizen was de patiëntinformatie gedigitaliseerd in een informatiesysteem. Als dit systeem door een storing uitvalt, heeft.

De kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is de herziening van de gelijknamige richtlijn uit 2008. De nieuwe standaard is opgesteld door 24 organisaties van onder meer artsen, patiënten, verpleegkundigen en apothekers en Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland In Patiëntveiligheid in De Verpleegkunde, ed. Karien den Ridder, Yvonne Tuitert, Yvonne van der Tuijn, and Annelies van Bon, 147-149. 3e herz. dr. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum. Chicago author-date (all authors) Eeckloo, Kristof, Simon Malfait, and Ann Van Hecke. 2016

 1. 9789036804929 Theoretisch Kader Voor de Verp koop je vanaf 12.49 tweedehands bij Bookmatch. ✠100% veilig ✠Geen énkel risico
 2. geleid heeft tot schade voor de patiënt. - Patiëntveiligheid wordt hier gedefinieerd als het vermijden of voorkomen van schade voor de patiënt als gevolg van het proces van hulp- of zorgverlening. - Met medewerkers worden de personen bedoeld die in dienstverband werken in het ziekenhuis: verpleegkundigen, paramedici, apothekers,
 3. Patiëntveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen de Nederlandse ziekenhuizen. En terecht! We kunnen steeds meer, wat tot enorme verbeteringen in de zorg heeft geleid, maar helaas wordt de patiënt ook blootgesteld aan allerlei risico's, die die zorg met zich meebrengt
 4. Over de functie. Als verpleegkundige op de Cardiologie afdeling ben je verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces. Je verpleegt patiënten met diverse cardiale aandoeningen, variërend van laag complexe- tot hoog complexe zorg. Je weet precies wat de patiënt nodig heeft en handel je adequaat in acute situaties
 5. Introductie: Patiëntveiligheid is een belangrijke dimensie van kwaliteitsvolle zorg. Toch merken we Ook de verpleegkundigen die een fout maakten bij het toedienen van medicatie zijn voornamelijk tewerkgesteld in een universitair/algemeen ziekenhuis (39,4%) en de ouderenzorg (31,5%)
 6. Sinds de zomer van 2019 staan de ontwikkeling en toekomst van het verpleegkundig beroep in Nederland volop in de belangstelling van de politiek, werkgevers- en werknemersorganisaties, bestuurders van zorgorganisaties en professionals zelf. Arbeidsmarkttekorten en de veranderende zorgvraag maken dat het beroep en de rol van verpleegkundigen veranderen

'Verpleegkundigen cruciale rol patiëntveiligheid' - Nursin

 1. Larissa de Witte - 311480 Rotterdam, April 2012 1e lezer: Dhr. dr. B.S. Kuipers 2e lezer: Dhr. Prof. dr. J.F. Lange Samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen De effecten op de ervaren patiëntveiligheid op de afdeling Heelkunde in het Erasmus M
 2. Bijvoorbeeld de afspraak om veiligheidsprogramma's blijvend te verbeteren. De maatregelen staan in de intitiatiefnota over patiëntveiligheid en het projectplan Veiligheidsagenda 2013 - 2015. Veiligheid in ziekenhuizen. Ziekenhuizen besteden blijvend aandacht aan patiëntveiligheid en het terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade
 3. patiëntveiligheid. Uw bijdrage aan een veiliger verblijf in het ziekenhuis. Ons ziekenhuis wil kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren aan alle patiënten. Onze medewerkers stellen hiervoor dagelijks alles in het werk, maar ook u als ouder kan tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis hier een bijdrage aan leveren
 4. istratieve taken die ten koste.
 5. De studenten bestudeerden onderzoek over patiëntveiligheid en zetten hun bevindingen om in een theatervoorstelling. Minister Vandeurzen was bij de première en sprak van een prachtige voorstelling. De inhoud van het theaterstuk bleek ook zeer herkenbaar voor de verpleegkundigen in de zaal

Verpleegkunde Patiëntveiligheid in de verpleegkunde H5

Studystore Patiëntveiligheid in de verpleegkunde, Ridder

 1. Patiëntveiligheid aan de hand van verpleegkundige overdracht verbeteren, werd in de doestellingen van de World Health Organization in 2006 opgenomen, dit om te illustreren hoe belangrijk de verpleegkundige overdracht is. Een effectieve informatieoverdracht is van toenemend belang voor de gezondheidszorg omdat diensten steeds complexer worden
 2. Patiëntveiligheid: samen leren van de dagelijkse praktijk. Onze zorgprofessionals zetten zich elke dag in om goede en veilige zorg te bieden. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben we een veiligheidsmanagementsysteem. Zo proberen we fouten te voorkomen en risico's te verkleinen. Maar we blijven kritisch
 3. Patiëntveiligheid op de kinderafdeling FT VOOR U. 2 Veilige en kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten is een absolute prioriteit. Geef de arts of verpleegkundige alle nuttige informatie Vermeld ziektes, geneesmiddelen, klachten, allergieën, eet- en slaapgewoonten van uw kind
 4. Patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg: een eerste verkenning naar zorggerelateerde onbedoelde schade. Peeters, M.; Langelaan, M.; Kok, I.; Wagner, C. Ook in GGZ en Verslavingszorg gaat het soms onbedoeld mis. Het Trimbos-instituut en het NIVEL hebben een eerste stap gezet naar patiëntveiligheidsonderzoek in.

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde - voor €14,9

Een verpleegkundige interventie is 'elke (be)handeling die door een verpleegkundige wordt uitgevoerd op grond van haar deskundige oordeel en klinische kennisom zo de resultaten van de patient/client te vergroten' (Dochterman & Bulecheck,2004, p. xxiii).. Verpleegkundige interventies worden ook wel verpleegkundige acties, activiteiten, maatregelen en strategieën genoemd op verpleegkundige of tussen verpleegkundigen tijdens de shiftwissel er ook in het dossier een up to date zorgplan aanwezig is. Tijdens de toer kan men anticiperen op potentiële problemen zodat de therapeutische opties en medicatie voor de artsen en verpleegkundigen van de volgende shift duidelijk zijn [12,13] Volgens de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden (2015) heeft de verpleegkundige de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van verpleegkundige zorg. Daaronder valt ook de overdracht en rapportage. Jaarlijks worden ongeveer 300.000 verpleegkundige overdrachten uitgevoerd in Nederland. Naar aanleiding van de week van patiëntveiligheid werd een escape room georganiseerd in ons ziekenhuis. De kennis over dit thema werd hierin getest. Het team van poli orthopedie werd winnaar! Zij wisten zich in minder dan 15 minuten en zonder tips te bevrijden uit onze escape room De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 17 september uitgeroepen als internationale dag van de patiëntveiligheid. De doelstelling van deze dag is het vergroten van het wereldwijde begrip van patiëntveiligheid, Zo kunnen de arts en verpleegkundige de juiste dosis en frequentie van medicatie noteren in het dossier

Slangen in Maleisie

Zo is er het domein patiëntveiligheid, waarbij de risico's op schade tijdens de zorg voor patiënten in kaart worden gebracht. Tijdens een opname in het ziekenhuis, komt u in contact met heel wat zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, ) die samen verantwoordelijk zijn voor uw zorg Verpleegkundigen werken vaak 'op het randje', blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar het personeelstekort in de zorg. Patiënten zijn de dupe. We weten soms niet precies hoe het met ze gaat

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde, 978903681112

Want patiëntveiligheid is een topprioriteit. Ook in het kader van de accrediteringsdoelstellingen. H.Essers (Hospital Logistics) is al langer actief in de ziekenhuiswereld met supply chain-optimalisaties voor steriele en niet-steriele goederen. Duurzame oplossingen voor medicatie unidosering en traceability v an implantaten sluiten hierbij aan Patiëntveiligheid en studentveiligheid zijn immers van groot belang. Class of 2020: De eerste lichting verpleegkundigen van de vierjarige bachelor is klaar om de wereld te veroveren Lees meer. 2020-06-19 14:49:00 'Ik zie soms mijn diabetes zelfs als een cadeau De volgende stap in patiëntveiligheid: Programma Tijd voor Verbinding stelt zich voor. Het programma 'Tijd voor Verbinding' (TvV) ambieert om in de komende 4 jaar de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg verder terug te dringen met een bottom-up beweging, vanuit het 'leren van de praktijk' (Safety.

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde Verpleegkunde

Dat blijkt uit het rapport 'Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen'. De Raad geeft aanknopingspunten aan ziekenhuizen om de risico's die uitval van ICT met zich meebrengt voor de zorg aan patiënten, adequaat te beheersen. In 2018 vonden in verschillende ziekenhuizen meerdere ICT-storingen plaats die impact hadden op de zorg Als dialyse verpleegkundige draag ik zorg voor de nierinsufficente patiënt die een dialyse behandeling ondergaat. Dit doe ik samen met een team collega's. Zowel van mijn eigen discipline als andere disciplines. Als kwaliteitsfunctionaris controleer ik of we als afdeling werkelijk doen wat we zeggen te willen doen Voltijd. Bachelor. Verpleegkunde. Als verpleegkundige ben je elke dag met zieke of kwetsbare mensen bezig. Het ene moment geef je een injectie of verzorg je een wond. Even later luister je naar het verhaal van een emotionele patiënt. Net als je alles onder controle lijkt te hebben, zorgt een medische complicatie dat je hartslag weer omhoog schiet De nieuwe bijscholingstest staat online! 10-06-2013 Patiëntveiligheid in het algemeen, en medicatieveiligheid in het bijzonder, krijgen al geruime tijd..

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde - (ISBN

De module Verpleegkundig leiderschap en innovatie van Avans+ is praktijkgericht. Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie die je daar levert. Daarom is het uitgangspunt jouw professionele inbreng, ervaring en visie. We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten Patiëntveiligheid Awareness Patiëntveiligheid HFMEA Patiëntveiligheid PRISMA Rekenen in de zorg | Apothekersassistenten Rekenen in de zorg | Arrangement ZKH Rekenen in de zorg | GGZ Spuitpomp PCIA Chroma - Verpleegkundigen Spuitpomp PCIA Chroma - APS Veilig werken met laser Verpleegkundigen kunnen slechts 25% van hun tijd besteden aan het daadwerkelijk verzorgen van hun patiënten. NurseFlow verlicht de zorgkundigen van de overige 75%, zodat zij weer kunnen focussen op wat zij willen doen: de patiënt helpen Na 2 jaar is er een gevalideerde toets die de vereiste basiscompenties voor verpleegkundigen inzake patiëntveiligheid kan nagaan. Instellingen die hieraan meegewerkt krijgen, ontvangen ook een algemeen rapport met daarin conclusies welke competenties hun deelnemers al dan niet behaald hebben Je kunt een bijdrage leveren aan de patiëntveiligheid en het werk- en leerklimaat binnen het team en kunt de bij de beroepsmatige verantwoordelijkheid horende De mbo-verpleegkundige werkt in gemiddeld tot hoog complexe instabiele zorgsituaties, waarbij meerdere ziekten en beperkingen elkaar beïnvloeden

Hogeschool Zeeland - Tweedehands studieboeken

Boek: Patiëntveiligheid in de verpleegkunde - Springes

Tekort verpleegkundigen brengt patiënt in gevaar. Veel ziekenhuizen hebben te weinig verpleegkundigen met de juiste kwalificatie op hun spoeddiensten of afdelingen intensieve zorg. In één op de. Kwaliteit en patiëntveiligheidKwaliteit van zorg en patiëntveiligheid zijn zeer belangrijk voor u als patiënt en daardoor dus ook voor ons als Noorderhart. We zetten ons dagelijks in om onszelf als organisatie steeds te verbeteren en veilige zorg te kunnen bieden. Binnen de organisatie werken we aan tal van verbeterprojecten, leggen we de lat hoog door interne audits te doorlopen en werken. Als verpleegkundige vaatchirurgie en traumatologie heb je een grote rol voor de patiënt. Je bent toegankelijk en betrouwbaar voor de patiënt en zijn naasten. Bovendien ben je accuraat, flexibel en stressbestendig. Je bent in staat om de individuele en collectieve verpleegkundige zorg uit te voeren en te coördineren

Patiëntveiligheid en hygiëne - Catharina Ziekenhui

Nursing Vlaanderen ondersteunt jou als verpleegkundige met nieuws, tips en advies, verdiepende artikelen en inspirerende achtergrondverhalen Petra Hulshuizen | Randstad | Adviseur Kwaliteit & Patiëntveiligheid bij St. Antonius Ziekenhuis | Het werken dicht bij de zorg is mijn passie. | 500+ connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Petra weergeve Leerboek ethiek in de gezondheidszorg is bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is ook goed bruikbaar voor specialisten (en specialisten in opleiding), huisartsen, verpleegkundigen (in opleiding) en andere beroepsbeoefenaren in de zorg. Prof. dr. Henk ten Have is arts en filosoof, emeritus hoogleraar aan het Centre for Healthcare Ethics.

bol.com Patientveiligheid voor verpleegkundigen ..

Als verpleegkundige in de operatiekamer van het Chirurgisch dagziekenhuis sta je in voor de pré-, per- en post-operatieve zorgen van de patiënt. Je assisteert de arts tijdens ingrepen en zorgt voor de goede werking van de aan jou toegewezen operatiezaal. Je hebt als opdracht aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg te. De master Critical Care geeft hbo-verpleegkundigen die werkzaam zijn in de acute en intensieve zorg de mogelijkheid om zich verder 'aan het bed' te ontwikkelen. Tijdens de opleiding verdiep je je kennis en vaardigheden op het gebied van verpleegkundige zorg én ontwikkel je uitgebreide onderzoeksvaardigheden De 20 weken stage die je volgt, vullen een groot deel van het tweede jaar. Ook verdiep je jouw kennis van het verpleegkundig vakgebied. De collegebanken in dus! Je verdiept je in thema's als de organisatie van zorg rondom een patiënt, communicatie, psychologie en patiëntveiligheid Maak de sprong naar verpleegkunde. VIA of Verpleegkunde in avondonderwijs is een traject voor werkstudenten.; Heb je een hart voor zorg en wetenschap, wil je het verschil maken?; Ben je sociaal, verantwoordelijk en meevoelend? Wil je anderen helpen? Kies je bewust voor een beroep waarin teamwerk belangrijk is. Ben je gretig om te blijven leren en groeien

Zo kun jij de patiëntveiligheid in ziekenhuizen helpen

De student/verpleegkundige kan de kenmerken van kwaliteitsvolle zorg (effectief, efficiënt, tijdig, toegankelijk, billijk, continu, veilig en patiëntgestuurd) kritisch toepassen op de geleverde zorg. Verpleegkundige interventies en medische voorschriften stipt en doordacht uitvoeren volgens procedures en protocollen afgestemd op de zorgvrager Een verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR) is een adviesorgaan in een instelling voor gezondheidszorg gericht op de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening. Een VAR richt zich op onderwerpen die een directe rol spelen binnen de verpleegkundige beroepspraktijk. Mogelijke onderwerpen hebben bijvoorbeeld betrekking op patiëntveiligheid, verpleegtechnische handelingen, wetgeving. De Anna Reynvaan Lezing is sinds 1999 een jaarlijkse lezing in Amsterdam.Tot 2018 werd de lezing georganiseerd door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, het verpleegkundig tijdschrift Bijzijn, de Hogeschool van Amsterdam en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.Sinds 2019 is de organisatie in handen van Amsterdam UMC, V&VN, de. Over de functie Onze klant is gespecialiseerd in het produceren en verkopen van medicijnen voor verschillende ziektebeelden. Om ervoor te zorgen dat de internationele en nationale procedures en richtlijnen worden gevolgd zijn wij op zoek naar een specialist patiëntveiligheid. Een greep uit het takenpakket

Beroep verpleegkundige in aanzien gestegen - NursingBrown Throated Sloth In The Jungle Royalty Free StockAnna Reynvaanlezing 2019 over patiënt- enPillen delen - NursingDr