Home

Openbaring 3

HSV - Openbaring 3 - De Openbaring van Johanne

 1. 21 Die overwint, Ik Matt. 19:28. 1 Kor. 6:2. zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Openbaring 3. De Openbaring van Johannes
 2. Openbaring 3. 1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood. 2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God
 3. Openbaring. 3. Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. 2 Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. 3

Openbaring 3 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Openbaring 3. De brief aan de gemeente in Sardes 1 De Heer zei tegen Johannes: Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: Dit zegt de Heer die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat jullie allemaal doen. Jullie denken wel dat jullie leven, maar jullie zijn dood Openbaring 3. 1 Christus beveelt dat de vijfde zendbrief geschreven wordt aan den engel der gemeente van Sardis. 2 Dien Hij vermaant tot meerdere wakkerheid en zorgvuldigheid. 3 Of anders dreigt Hij over hem te komen als een dief in den nacht. 4 Belooft dengenen die hun klederen niet bevlekt hebben, dat zij met Hem zullen wandelen, en dat Hij.

Openbaring 3 (NBV) - EO

Leef in de volle waarheid

Openbaring 3 - BasisBijbe

13 Junie 2021PretoriaDs. Ben Strijdomvolkskansel.co.z Openbaring 3. 20. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij Openbaring 3. 3. Vijfde brief: aan Sardis. 1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die # Openb. 1:4 de zeven Geesten van God heeft en # Openb. 1:16 de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood Openbaring 3:21 - HSV. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Openbaring 3:21 - NBG. Als je overwint, zul je met Mij op mijn troon zitten. Net zoals ook Ik heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon zit. Openbaring 3:21 - BB 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, 13:3 dodelijk gewond - Letterlijk: geslacht. maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had

De toekomst volgens de Bijbel! Frank Ouweneel 3 delen; De opname van de gemeente achterhaald of actueel? Dato Steenhuis 9 delen; De opname van de kerk en de terugkomst van Jezus. Peter de Leau 2 delen; De toekomst beangstigend of inspirerend? Eddie Bakker 3 delen; Studie Boek Openbaring. Ludy Fabriek 12 delen. Studie over de grote verdrukking Openbaring 3:10, Omdat u het Woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking (d.i. de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Omdat de Here Jezus Christus zal wederkomen, weet Hij als niemand anders te wachten Openbaring 3:1-22—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

Een openbaring aan Johannes. 3 Schrijf aan de engel van de gemeente in Sa̱rdes: Dit zegt hij die de zeven geesten van God+ en de zeven sterren+ heeft: Ik ken je daden. Je hebt de naam* levend te zijn, maar je bent dood.+ 2 Word waakzaam+ en versterk wat nog over is en dreigt te sterven, want ik heb gemerkt dat je werk niet voltooid is in de ogen van mijn God Openbaring 3. 3. Sardis - moenie die bietjie. Christelikheid wat nog oor is ook verloor nie. 1 Skryf die volgende brief aan die leier van die gemeente in Sardis: Dit is die boodskap van Jesus wat die ware Gees van God het; ja, Hy vir wie al die leiers van die gemeente werk Sancho zal een openbaring zijn, op welke positie hij ook aan die rechterkant speelt, vertelde Windass aan This is Futbol. In de afgelopen jaren heeft United de neiging gehad om zich in een 4-2-3-1-systeem op te stellen, waarbij de brede spelers niet al te dicht bij de enige spits stonden Openbaring. 3 En schrijf aan de engel+ van de gemeente in Sa̱rdes: Deze dingen zegt hij die de zeven geesten+ van God en de zeven sterren heeft:+ 'Ik ken uw daden, dat gij de naam hebt levend te zijn, maar gij zijt dood.+ 2 Word waakzaam+ en versterk+ de overige dingen, die op het punt stonden te sterven, want ik heb bevonden dat uw daden niet ten volle verricht zijn voor het oog van mijn.

1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. 2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.. 3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden. De in Openbaring 2 en 3 geadresseerde zendbrieven gaan niet alleen over de toenmalige plaatselijke gemeenten in Klein-Azië, het huidige West-Turkije. Openbaring is profetie, dus de zeven gemeenten waarschijnlijk ook (Openbaring 1:3; 22:6). Daarin zien we zeven opeenvolgende fasen van de Kerkgeschiedenis

Openbaring 3 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. - De verzegeling van Gods dienstknechten (Openbaring 7 : 1 - 3) - Een stilzwijgen in de hemel (Openbaring 8 : 1) - Een eed bij de God Die leeft (Openbaring 10 : 5 en 6) - De twee getuigen Gods (Openbaring 11 : 3) - De aarde wordt gemaaid (Openbaring 14 : 14, 15) - Sions blij vooruitzicht (Openbaring 22 : 5a
 2. The beasts are basically anything synthetized by a computer that fakes being a human. Contains explicit written contents about the beasts (necessary for exposing the beasts
 3. APOCALYPSIS, OF DE OPENBARING VAN JOHANNES VAN JOHANNES * THEOLOGUS HOOFDSTUK 3. 1 Christus beveelt dat de vijfde zendbrief geschreven wordt aan den engel der gemeente van Sardis. 2 Dien Hij vermaant tot meerdere wakkerheid en zorgvuldigheid. 3 Of anders dreigt Hij over hem te komen als een dief in den nacht. 4 Belooft dengenen die hun klederen niet bevlekt hebben, dat zij met Hem zullen.
Negev – Israëlreiswijzer

1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. 2. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. 3 Openbaring 3 Openbaring 3. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) Vijfde brief: aan Sardis. 3 1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die . 3:1 . Openb. 1:4 de zeven Geesten van God heeft en . 3:1 . Openb. 1:1

Openbaring 3 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft In Openbaring staat het volk Israël centraal, m aar ook de ' oikoumene ' wat in de de grondtekst vertaald door 'bewoonde-wereld'. ' Oikoumene ' komt 3 keer voor in Openbaring en wel in Openbaring 3: 10 / 12: 9 en 16: 14. In de Statenvertaling vertaald men het met 'de gehele wereld '.Toch gaat hier om een select gebied, de toenmalige bewoonde wereld, namelijk het oude Romeinse rijk Als enige vertaalt het WTG Openbaring 3 : 14 met het begin van de schepping door God. Ze staan daarin volledig alleen, omdat het eenvoudigweg niet correct is. In krachtigere woorden: het is een falsificatie! Het woord arche Het woord arche wordt in Openbaring 21 : 6, 7 op God de Vader toegepast Openbaring 3 : 1 - 6. Openbaring 3. 1. En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood. 2. Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van.

Openbaring 3 NBG51 Bijbel YouVersio

Openbaring 3 HTB Bijbel YouVersio

 1. 4 1:4 Ex. 3:14 Op. 1:8 4:5,8 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 1:5 Ps. 89:28 Jes. 55:4 1 Joh. 1:7 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd.
 2. Openbaring 13. 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem.
 3. 3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Ps. 111:2. 139:14. Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, Ps. 145:17. rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! 4 Jer. 10:7. Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken
 4. Openbaring 3:5 Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen
 5. Openbaring 3. 3:1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood. Literatuur: Preken. De twee getuigen (Deel 4) Ingetogenheid (Deel 1): Matigheid en fatsoen. Openbaring 2-3 en werken
 6. 1. Openbaring 1:1-3 - de aanhef 21-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet Studie gegeven op donderdag 20 september 2018 in Rotterdam. Dit bijbelboek staat bekend onder titels als 'Openbaringen' of 'de Openbaring van Johannes'. Beide namen worden weersproken door de directe aanheft
 7. Laodicea (Openbaring 3:14) staat dus profetisch voor de achterblijvende, afvallige kerk, een zelfgenoegzame, eigengerechtigde massa die ( Openbaring 3:20) Christus heeft buitengesloten. Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem.

Openbaring 3:9-19. 9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. 10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der. ds. M.J. Tekelenburg - Openbaring 3:14-22. In de brief aan de gemeente van Laodicea is Christus heel scherp. Hij verwijt de gemeente niet koud of heet te zijn; maar lauw. Hij bestraft de gemeente en wijst ze terecht, maar wel uit liefde. Hij wil niets liever dan dat ze zich bekeren en Hem toelaten in hun leven Openbaring 3:1. AB. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Sardis. Deze dingen zegt Degene Die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet uw daden dat u de naam hebt dat u leeft en dat u dood bent. SV. En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren. 3. Openbaring geeft ons een profetische schets van de hele westerse geschiedenis van de kerk van de eerste eeuw tot aan de voleinding van de tijden. 4. Openbaring heeft voor het grootste gedeelte betrekking op de eindtijd Op grond van o.a. 1:3 kies ik voor optie 4, wat ik uitvoerig tijdens het vervolg zal proberen te bewijzen

Openbaring 3 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

 1. 3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden
 2. Bijbel College Openbaring deel 1 juli 17, 2021 In De Openbaring. Bijbel College Openbaring deel 2 juli 19, 2021 In De Openbaring. Bijbel College Openbaring deel 16 maart 19, 2021 In De Openbaring
 3. Openbaring 3:10, Omdat u het Woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken
 4. Openbaring 3:14 - 4:3 - aan Laodicea. 10-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet. Over de brief aan Laodicea en Johannes' binnentreden in de hemelse Troonzaal. Beluister of download de studie deel 1: RedCircle

Openbaring 3 - Laodicé

 1. 4:2-3 Ezech. 1:26-28 10:1. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4. Icon--caret-down
 2. 6 8:6-12 Op. 16:1-9 De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. 7 8:7 Ex. 9:23-25 Ezech. 38:22 Joël 3:3 Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. 8 8:8 Ex. 7:20 Jer. 51:25 De tweede engel.
 3. Openbaring 1:4-6 - een koninkrijk van priesters. 3. Openbaring 1:7-15 - in de dag van de Heer. 4. Openbaring 1:16-2:1 - zeven kandelaren. 6. Openbaring 2:1-9 - aan Efeze. 7. Openbaring 2:10 - 2:18 - aan Smyrna
 4. Openbaring 4:2-3, En meteen raakte ik (= Johannes) in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de (rode edel) stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd (= een groene edelsteen) .
 5. Openbaring 3:14. AB. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente van Laodikea. Deze dingen zegt de Amen, de betrouwbare en waarachtige Getuige, de oorzaak van Gods schepping. SV. En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Steph
 6. Openbaring 14; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Inhoud Openbaring
 7. Openbaring 3 : 14 - 22. En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen

Openbaring 3:20 - Bijbeltekst - DailyVerses

Openbaring 13. Het beest uit de zee 1 Toen zag ik uit de zee een beest komen. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen. 2 Het beest leek op een luipaard, maar zijn poten leken op die van een beer en zijn bek leek op de bek van een leeuw Openbaring 3:1-22. Vijfde brief: aan Sardis ; En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood De Openbaring - Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL - Hoofdstuk 3 3 Aan de Heilige Geest, de Geest der Waarheid, de enige Leidsman, werden de teugels ontnomen. Men legde deze in handen van sterfelijke mensen om zodoende langs die weg deze beweging de vaste plaats te verschaffen op deze aarde Openbaring 3 - boodschappen van de verrezen Heer Sardes. Het is vijf voor twaalf in de gemeente van Sardes. De gemeente is nagenoeg dood, bijna ingeslapen, slechts enkelingen leven nog, maar ook zij dreigen te sterven Het bijbelboek Openbaring Deel 3. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Trouw is in het Grieks pistos, d.w.z. geloofwaardig of betrouwbaar. De Messias is in meerdere opzichten de getrouwe getuige. Allereerst om wat Hij toont aan Zijn slaven

Video: OPENBARING 3 AFR53 Die Bybel YouVersio

Openbaring 3 Dutch Staten Vertaling - Bible Hu

Openbaring 3. Openbaring 3. De brief aan de gemeente te Sardes. De brief aan de gemeente te Filadélfia. De brief aan de gemeente te Laodicéa - Openbaring 3:12 Gedachten over het vers van vandaag Een belangrijk bericht kan bekend zijn uit dit vers, dat wil zeggen, de teruggekeerde Heer zal een nieuwe naam hebben in de laatste dagen Openbaring 3:10; Openbaring 19:11-16; Openbaring 20:1-6 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) 1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; 2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat. Literatuur. Vertalingen. Openbaring 3:16. AB. Omdat u lauw bent en noch koud noch kokend, sta Ik op het punt u uit mijn mond te braken. SV. Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Steph. ουτως οτι χλιαρος ει και ουτε ψυχρος eindtijd 3. Openbaring; de 7 zegels. HerzSt (Openbaring 1:1) 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Inspectie door Jezus van de 7 gemeenten: Éfeze, Smyrna.

Erediens: Die Taal van Openbaring - Deel 3 - YouTub

Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7. Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5. Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2. Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4. Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4. Facebook 0 Tumblr 0 Twitter 0 LinkedIn Pinterest 0 WhatsApp Email Print 0 Shares 3. Openbaring 1:7-15 - in de dag van de Heer 09-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet studie gehouden op 8 november 2018 te Rotterdam. Waarom moest Johannes op Patmos zijn? En wat heeft hij daar meegemaakt. En wat zag hij daar als eerste Openbaring 3 14-22. 14. 'èl mal'áach qehiellát laa'odieqée'aah k'tóv: 'èt 'ellèh haddevaaríem 'oméer. haa'aaméen, haa'éed hannè'èmáan we. haa'amiettíe, haaree'shíet shèl berie'át 'èllohíem: Schrijf aan de engel van de gemeente van Laodicéa: deze woorden spreekt Hij, Die de. Amen is, de 5. de setting van Openbaring 2 & 3 21-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet studie gehouden op donderdag 21 december 2018 in Rotterdam. We zagen reeds dat de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 Israëlietische gemeenten zijn. Ze worden voorbereid voor de gebeurtenissen die aanstaande zijn en die beschreven worden in de rest van het boek 'Openbaring'

De studiemodule Algemene brieven bestaat uit drie delen (en als zodanig ook aangeleverd in drie afzonderlijke studiemappen) waarin de volgende brieven worden behandeld: Deel 1: Inleiding op de Algemene brieven, Hebreeën, Jacobus Deel 2: 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes, Judas Deel 3: Openbaring Laat het boek Openbaring een openbaring voor u zijn! Nee, deze studiemodule geeft u geen antwoord op al [ Openbaring 12:3 NBG-vertaling 1951 (NBG51) En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. Lees verder hoofdstuk Openbaring 12. Uitzicht Openbaring 12:3 in verban Openbaring 3:11. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. -- Openbaring 3:11. Reacties gesloten. Dagelijks Woord. Met DagelijksWoord.nl begint iedere dag goed. Een bijbeltekst voor de dag, het juiste geestelijk voedsel om iedere dag mee te openen. Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox 3 Het Boek Openbaring - Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen - HOOFDSTUK 1 Openbaring 1:4-8 + 11, Johannes aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden.

PrekenWeb - Ds. L. Huisman - Openbaring 3 : 2

Openbaring 3:18, Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren (SV: klederen), opdat u bekleed bent (d.i. bekleed mag worden)en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien Filadelfia is een trouwe gemeente met liefde voor God's Woord en Jezus is blij en zegent hen. Laodicea is echter lauw, Jezus zal ze uit zijn mond braken. Waa.. Openbaring 2 en 3 gaan over de meest fundamentele aspecten van bekering en groei. Efeziërs 2:8-10 a Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen

Dvd 3 Openbaring 12-16. Dvd 3 Openbaring 12-16 bevat de hoofdstukken 12 t/m 16 van het Bijbelboek Openbaring en bestaat uit zes. Elk studie deel heeft een gemiddelde tijdsduur van 25 minuten. De studie is ook beschikbaar op een Dvd-disk of een Memory stick (USB 2.0 of USB 3.0). De complete studie van Geen Uitstel Meer is beschikbaar op 4 Dvd's Openbaring 15 vers 3. Het lied van Mozes. 3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en * het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!. Ook hier zou ik het woordje en vertalen met namelijk

Openbaring 3 HSV Bijbel YouVersio

Preek - Openbaring 3, 14 - 22. Toegevoegd door Redacteur AZ op 12 april 2017. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - ochtenddienst -. Download hier het document als pdf om te printen (Openbaring-3-14-22.pdf Prekenserie Openbaring week 3: Afgelopen zondag hebben we ons gebogen over Openbaring 11. Over de twee getuigen die de gelegenheid van God krijgen het evangelie te brengen, de lamp van God te laten schijnen (voor een bepaalde periode), maar dan gedood worden door het beest uit de afgrond. Het beest en zijn trawanten spotten met de twee getuigen Openbaring 3:14-19 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Read verse in Statenvertaling (Dutch

openbaring 2: die dinge wat is . . . gemeente in Éfese, smirna, pÉrgamus en thiatÌr Openbaring 12:15, 17. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren., En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben Openbaring 9:3. De uitbeelding van de sprinkhanen. Opb.9:3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben Openbaring 6. 1 Het eerste zegel wordt geopend, en een wit paard komt te voorschijn, waarop Een zit Die overwint. 3 Daarna wordt het tweede zegel geopend, en een rood paard komt te voorschijn, waarop een zit die den vrede wegneemt van de aarde. 5 Het derde zegel wordt geopend, waarna een zwart paard wordt gezien, op hetwelk een zit met een. 03 Openbaring 2 vers 8-11 - Brief aan Smyrna.mp3: 38.49 MB: 04 Openbaring 2 vers 12-17 - Brief aan Pergamus.mp3: 37.5 MB: 05 Openbaring 2 vers 18-29 - Brief aan Thyatira.mp3: 71.75 MB: 06 Openbaring 3 vers 1-6 - Brief aan Sardis.mp3: 39.2 MB: 07 Openbaring 3 vers 7-13 - Brief aan Filadelfia.mp3: 28.36 MB: 08 Openbaring 3 vers 14-22 - Brief aan.

Openbaring 1. Wat is dit voor boek? Dit nogal vreemde boek is geschreven door Johannes, één van Jezus' leerlingen. Hij is dezelfde Johannes die het evangelie van JOHANNES heeft geschreven en de drie brieven. 3 Het zal heerlijk zijn om dit boek voor te lezen Openbaring 21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet 3 Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen Openbaring 1) Apokalyps 2) Bekendmaking 3) Bijbelboek 4) Bijbelboek (n.t.) 5) Boek van het Nieuwe Testament 6) Eyeopener 7) Getuigenis 8) Gnosis 9) Godsspraak 10) Godsverschijning 11) Inzicht 12) Kennisgeving 13) Ontdekking 14) Onthulling 15) Ontsluiering 16) Opening 17) Revalatie 18) Revelatie 19) Theofanie 20) Uiteenzettin

3 Wordt de Openbaring niet ook de Apocalyps genoemd? Ja, want openbaring is de Nederlandse vertaling van het woord a·po·ka·luʹpsis in de Griekse tekst. Veel mensen denken dat de apocalyps vereenzelvigd moet worden met wereldvernietiging door een kernoorlog Openbaring 5. 1 Na de beschrijving Desgenen Die op den troon zat, verhaalt de apostel de eigenschappen van het verzegelde boek, dat in Zijn hand was. 3 Hetwelk alzo het geen schepsel in hemel of op aarde kon openen, 5 Zo wordt de Leeuw uit het geslacht van Juda alleen verklaard deszelven waardig te zijn. 7 Die het boek uit Zijn hand ontvangt. 8. Openbaring 21:3-4. Dat is het uitzicht in het leven van iedere christen: we mogen leven onder een open hemel en daarin, via Johannes, zicht hebben op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop God bij de mensen woont en er volkomen gemeenschap is tussen God en mensen. Dat uitzicht wil ik vanmorgen graag even bij het avondmaal betrekken Het Johanneïsch vraagstuk betreft het auteurschap van de werken in het Nieuwe Testament die traditioneel worden toegeschreven aan de apostel Johannes: het Evangelie volgens Johannes, de drie brieven van Johannes en de Openbaring van Johannes.Dit vraagstuk speelt al sinds de 2e eeuw. Het vraagstuk richt zich hoofdzakelijk op de identiteit van de auteur(s), maar ook op de datering van de werken.

Middagdienst van 18-07-2021Kijk op http://www.maranathakerk.nl voor meer preken, samenvattingen en info over onze kerk De twee getuigen zullen dus 1260 dagen (3½ jaar) profetieën vertellen en wonderbaarlijke dingen doen. Het beest zal zich door hen bedreigd voelen, ook omdat de twee getuigen door God gestuurd zijn en hij zal ze uiteindelijk doden: . Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden Beluister 1a Openbaring 1:1-3 uit de reeks De Openbaring (Video) direct online. 54 minute

Openbaring 6: 3-4. En nadat het opende zegel twee, hoorde ik het tweede levende wezen roepen: Kom! en er werd hem gegeven een groot zwaard. En er kwam naar voren een ander paard, vuurrood, en degene die daarop zat, hem werd gegeven weg te nemen de vrede van de aarde en dat ze elkaar afslachten De brief aan Filadelfia, Openbaring 3, vers 7-13. v.7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand zal sluiten, en Die sluit en niemand opent: v.8 Ik weet uw werken; zie Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en u hebt mijn woord bewaard en. Hardcover, 139 blz. - De troon van God (Openbaring 41 : 1 - 3) - De Ruiter op het witte paard (Openbaring 6 : 1, 2) - De verzegeling van Gods dienstknechten (Openbaring 7 : 1 - 3

Openbaring 3:21 - Bijbeltekst - DailyVerses

Jezus stierf voor ons, is opgestaan uit de doden en komt spoedig. Alles in hemel en op aarde in verleden, heden en toekomst verwijst naar Jezus, de Zoon van God Openbaring 19. 1 In den hemel wordt Hallelujah gezongen over het oordeel der grote hoer. 5 Een andere stem uit den troon vermaant alle dienstknechten Gods tot vreugde, omdat de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn bruid zich met fijn blinkend lijnwaad heeft toebereid. 9 Zij worden zalig gesproken, die tot deze bruiloft zijn geroepen. 10 De.

HSV - Openbaring 13 - De Openbaring van Johanne

StudieBijbel Nieuwe Testament Bijbelcommentaar OPENBARING Artikelen 1. Verschillende visies op Openbaring 2. Auteurschap en datering van Openbaring 3. De structuur van Openbaring 4. Karakter en gezag van Openbaring 5. Openbaring en het Oude Testament 6. De theologie van Openbaring 7. De antichrist 8. Het duizendjarig rijk Aanbieding Bij aanschaf van de complete boekenserie StudieBijbel NT [

Wie is YHWHGrace Baptist Church - Revelation Series - 2005 - PastorBijbelstudies - 6023: Schapen en BokkenDoop van de Heer – zustermarianneWater in de Bijbel | Laat je 3x verfrissen! - EO Visie5 Januari 2020 ds J de Kok - VGKN Drachtster-Compagnie