Home

Wie is Allah al Yaqeen

Wie heeft Allah dan gecreëerd? Wie iets dergelijks overkomt, laat hem dan zeggen: Ik geloof in Allah. (Moeslim) De Boodschapper van Allah (vrede en zij met hem) zei: De Shaytaan zal tot één van jullie komen en zeggen: Wie heeft de hemel geschapen? Wie heeft de aarde geschapen? Hij zal hierop antwoorden met: Allah Dit is hetzelfde instinctieve gevoel waarmee de mens zich van het bestaan en de eenheid van Allah bewust is. De Koran refereert naar deze natuurlijke aanleg op de volgende manier: Richt dan jouw aangezicht (O, Mohammed!) naar de Godsdienst als een Hanief (ware monotheïst) , (dit is) de Fitrah (de natuurlijke aanleg) , waarmee Allah de mens (oorspronkelijk) geschapen heeft O mensen, jullie zijn degenen die behoeftig zijn aan Allah. En Allah, Hij is de Rijke (d.w.z. Vrij van alle behoeften), de Meest Prijzenswaardige. (Soerat Faatir: 15) De wonderen van de Profeten zijn uniek en zijn specifiek voor hen, en niet van alle tijden. Met uitzondering van het wonder van de Koran die tot het einde der tijden zal blijven

En wie heeft Allah dan geschapen? - Al-Yaqee

Het geloven in Allah - Al-Yaqee

Wonderen - Al-Yaqee

  1. Sabr: Allah is met degenen die geduldig zijn. Het zijn gereedschappen in onze kleine jihad, de strijd tegen ons eigen ik: sabr (geduld), taqwa (godsontszag) en doea (smeekbede), die ons kunnen helpen een betere versie van onszelf te worden. Want wie is er een betere leermeester dan Allah
  2. IK heb op al-yaqeen.com wel iets kunnen vinden: In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige Zoals voor het gebed bepaalde eisen en voorwaarden zijn, (zo is de kleine wassing - wodo' - een voorwaarde om het gebed te accepteren), zo zijn er ook voorwaarden aan het werk van een vrouw
  3. Soera Al-Fajr van de Glorieuze Koran spreekt over het oordeel van Allah: de beloning en straf die in het hiernamaals zal plaatsvinden. Dit hoofdstuk van de Koran heeft 30 verzen in 1 sectie. 1
  4. 2- Allah haalt de vrede van je gezicht weg. (daar bedoel ik mee, je kan aan iemands gezicht zien of hij een mo'mien, een goede moslim, is of niet) . 3- Je krijgt voor geen enkele daad die je doet, hoe goed die daad ook is, geen Agr. 4- Allah luistert niet naar je Doua's. 5- Allah laat de mensen een afstandje van hem houden
Ontdekislam

Is Allah boven? - Al-Yaqee

Met de Ramadan voor de deur hebben we wederom iets leuks in petto. Ustaadh Redouan Mallouki zal in een nieuwe serie genaamd 'ik heb een vraag' ingaan op.. Het is gewoon wie je bent. Soms leren mensen wel om hun homoseksuele gevoelens te onderdrukken, bijvoorbeeld omdat het door hun omgeving afgekeurd wordt. Zelfs als het niet afgekeurd wordt, kost het meestal wat meer moeite om het toe te geven, omdat mensen niet graag tot een minderheid willen behoren Allah heeft in de deze vers het vertrouwen op Allah verbonden met at-taqwa (godsvrees). En Allah تعالى zegt: En degene die Allah vreest, Hij zal zijn zaak makkelijk voor hem maken. Dat is het gebod van Allah die Hij naar jou heeft neer gezonden. En degene die Allah vreest, Hij zal zijn zonden wissen, en zijn beloning vergroten Aboe Ayyoeb overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast. (Moeslim) De Profeet (vrede zij met hem) legde dit als volgt uit: Wie zes dagen vast na ʿIed ul-Fitr, heeft het jaar voltooid

Ayat al Kursi is een aya uit Surah al Baqarah, het is de meest belangrijkste aya (vers) in de Koran. Het wordt ook wel de Troonvers genoemd. In Ayat al Kursi benoemt Allah 5 van Zijn Grootste Namen. Allah, al Hayy, al Qayyoum, al 'Aliyy & al 'Adhiem. Lees het artikel voor nog meer weetjes Leugens over Allah, over de Profeet (vrede zij met hem) en over de vrome voorgangers zijn een paar voorbeelden van hun misselijkmakend gedrag. - Al-Yaqeen (facebookpagina) 5 januari 2015. Shaykh Galal al-Jihany reageert in een nieuwe video op de leugens die verspreid worden door Shaykh Fawaz Jneid (staat nog niet in de tijdlijn) boze oog al yaqeen. Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet. [Al-Baqarah: 216 Wie is Allah? is een ware schat en zijn inhoud is onmisbaar voor onze dagelijkse spirituele voeding. We dienen er vaak in te lezen: voor een sterk fundament voor onze geloofsleer, wanneer we een bepaalde Eigenschap van Allah willen begrijpen of ter harte willen nemen, of wanneer we voelen dat ons geloof begint te wankelen en behoefte hebben aan een bijzonder vers of woord van onze geliefde. 1.Het geloven dat hun Boodschap de waarheid is van Allah, de Verhevene. Wie niet gelooft in de Boodschap van slechts één van hen, heeft hen allemaal verloochend. 2.Het geloven in hun namen waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld, zoals Mohammed, Ibrahiem, Moesaa, عIesaa en Noeh u. 3.Het bevestigen van wat authentiek is van hun.

Tweede vrouw Islam al Yaqeen. Antwoord: Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Het basisprincipe met betrekking tot het bezit van de vrouw, is dat het haar toebehoort en niet aan haar man. Het is niet vastomschreven wie dit advies, dat gebaseerd is op de sharia, mag geven Al-Yaqeen, Den Haag. 78.080 vind-ik-leuks · 1.232 personen praten hierover · 22 waren hier. Dit is de officiële Facebook pagina van www.al-yaqeen.com Voor religieuze vragen, neem contact met ons op.. Fruitweg 5 2525KE Den Haag Tel: 070 38 812 57 KVK: 41156115 BTW: NL803107535B0

En wie (anders), behalve Allah. kan zonden vergeven? En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten. Aali 'Imraan (3), vers 135. Het is deze weg van terugkeer naar de Heer, en de hervorming van zichzelf, die ons wordt voorgesteld door Ibn Rajab (moge Allah weltevreden met hem zijn) in dit boek Allah swt zegt: O kinderen van Adam, voorzeker, Wij hebben voor jullie zeker kleding neergezonden om (daarmee) jullie intieme delen te bedekken en als versiering. [7:26] Het bedekken van de zonden en de fouten is een gunst van Allah swt. Hierdoor onderscheidt de mens zich van de dieren en bekleedt hiermee een hogere status bij Allah dan de dieren Kaäba. De Kaäba of Ka'aba (ook Ka'ba of Ka'bah, Arabisch الكعبة) is het centrale heiligdom van de islam en het staat in de Grote Moskee in het bedevaartsoord Mekka. Het staat ook wel bekend als Bayt Allah (Huis van God ). Als onderdeel van de hadj, de bedevaart naar Mekka, lopen de bedevaartgangers (pelgrims) zeven keer rond de Kaäba

De schepping heeft Allah nodig - Al-Yaqee

Allah heeft ons verteld dat hij de hemelen, de aarde, het leven en de dood heeft geschapen als test en als beproeving. Om de mensen hiermee te testen. Wie hem gehoorzaamt, zal door Hem worden beloond en wie ongehoorzaam is, zal door hem worden bestraft. Allah zegt (interpretatie van de betekenis) Nog even over die islampolitie in de Haagistaanse Schilderswijk komend weekend. Omdat normale agenten tijdens oudejaarsnacht dus amper de veiligheid op straat kunnen garanderen hebben politici de hulp ingeschakeld van salafistische haatbaarden van de Al-S Allah belooft degenen van wie de Hadj is aanvaard het Paradijs. De Hadj kan één keer per jaar verricht worden. Moslims dienen het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) te volgenden wanneer zij de 'Oemrah of de Hadj verrichten

Het uitnodigen naar Allah een niet te onderschatten taak! Da'wah is het uitnodigen van mensen om Allah te leren kennen en in Hem te geloven. Het wordt binnen de Islam als één van de belangrijkste taken beschouwd; een taak die Allah toebedeelde aan de Profeten (vrede zij met hen), van wie de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de laatste was Vooral in deze tijd waarin Fitnah en Hawaa wijdverspreid zijn en onachtzaamheid veelvoorkomend en omvangrijk is, behalve bij degenen met wie Allah Genadig is. 1. Aanhanger van de Soennah, weet dat als jij een ware persoon van de Soennah bent, dat listen van de mensen op aarde en schepselen in de hemelen jou niet zullen schaden 12 superfoods van de profeet Mohammed. Door Nora Naber. 1 juli 2016. 120647 Views. Zeg: (tegen de mensheid, o Mohammed) Als je Allah lief hebt, volg mij dan, en Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven (Koran: 3: 31) Als je gelovig bent, houd je van de dingen waar Allah van houdt en heb je een hekel aan de dingen waar Allah een hekel.

Allah - Vraagislam.n

  1. Soera Al-Fajr van de Glorieuze Koran spreekt over het oordeel van Allah: de beloning en straf die in het hiernamaals zal plaatsvinden. Dit hoofdstuk van de Koran heeft 30 verzen in 1 sectie
  2. De betekenis van la ilaha ila Llah. Allah getuigt dat er waarlijk geen god is dan Hij en (ook) de engelen en de bezitters van kennis (bevestigen dit), standvastig in de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze. (Soerat Aali c Imraan: 18) De ware betekenis van Laa ilaaha ill-Allah is: Niets of niemand heeft het recht.
  3. g biedt tegen datgene wat hem schaadt. Om dit echter te bereiken moet de mens eerst weten wat schadelijk voor hem is. Daarna moet hij weten wat goed voor hem is, zodat hij hiervan gaat houden, en hierop gaat vertrouwen
  4. 3 هللا Allah Wie is Allah? Allah is al-khaliq, de Schepper, dat betekent dat Hij ons heeft geschapen / gemaakt en alles om ons heen. De bomen, de wolken, jouw familieleden, de engelen, de profeten, de dieren.. en nog veel meer! Ook is Allah één. Dat betekent dat Hij de Enige Schepper is en niemand anders zo machtig, sterk en goed is als Hem
  5. Allah swt zei: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ En pleeg geen zelfmoord. (VBK soera an Nisa'a: aya 29) Ook zei de Profeet (saw): En wie zichzelf met een hulpmiddel vermoord, zal in het hiernamaals met datzelfde hulpmiddel door Allah in het hellevuur gestraft worden. (Moeslim
  6. Bruidsschat islam al yaqeen Dure bruidsschatten en bruiloften Allah de Verhevene zegt : En geef de vrouwen (met wie jullie trouwen) hun (verplichte) bruidsschatten als geschenk (van harte). Als zij dan uit welbehagen iets daarvan aan jullie teruggeven,.

Al-Yaqeen 8 juli 2013 · De Profeet (vrede zij met hem) zegt: Wie het nachtgebed in (de maand) Ramadan verricht uit geloof en rekenend op de Beloning (van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden De Profeet (vrede zij met hem) is gestuurd om het Alleenrecht op Aanbidding van Allah tot stand te brengen. Hij is gestuurd door Allah om de oproep van 'Laa ilaaha illAllaah, Moehammadoen Rasoeloellaah' (er is geen god dan Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper) over de hele wereld te laten galmen Queen of Saba' en haar onderwerping aan de profeet Salomo wordt ook genoemd al-yaqeen.com Wie zich afwendt van het gedenken van Allah Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning, voorwaar er zal dan voor hem een benauwd leven zijn Tweede vrouw islam al yaqeen Salaris man en vrouw - Al-Yaqeen Al-Yaqeen. 21 april 2019 · In deze negende aflevering in onze # kinderserie vertelt Mohamad Yamani het verhaal van Profeet Moesa. Volgende week volgt deel 2 dat het verhaal afrondt. In dit verhaal wordt verteld hoe Moesa als baby bij de farao terechtkwam,

Wie de voetstappen van Satan volgt die zal hij zeker onzedelijkheid en boosheid beyelen. En ware het niet door Allah's genade en Zijn barmhartigheid voor u geweest, dan zou niemand uwer ooit rein zijn geworden, maar Allah reinigt wie Hij wil. Allah is Alhorend, Alwetend Allah Ta'aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): En wie wendt zich af van de religie van Ibraahiem (Abraham) (d.w.z. het islamitisch monotheïsme) behalve hij die zichzelf voor de gek houdt? [Soerat al-Baqarah (2), aayah 130.] 2.) Degene die het gebed achterwege laat, mag niet erven en van hem mag niet geërfd worden Ik getuig jullie dat ik mijn plaats in de Hel zie. Bibliotheek. Bron: www.al-yaqeen.com Ergens in een Islamitisch land was een docente tijdens een damescollege het volgende verhaal van de kapster van Fir c auwn's dochters aan het vertellen, ze zei: Op een dag toen de kapster de haren van één van de dochters van Fir c auwn aan het kammen was, viel de kam op de grond Qiyaam al-layl beduidt het doorbrengen van de nacht - of een deel ervan, ook al is het maar een uur - in gebed, het lezen van de Qor-aan (en het overpeinzen van de betekenissen), gedenken van Allah ( dzikr) en andere daden van aanbidding ( 'ibaadah ). Andere veel gebruikte namen voor dit gebed zijn salaat al-layl (het nachtgebed.

Uitgeverij: Al-Yaqeen. Er staan geen artikelen in het Winkelwagentj De kleine wassing : dat is het reinigen met het daarvoor bestemde water volgens de woorden van de Verhevene: ( al -Ma'ida:6). En de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): God accepteert het gebed niet van iemand die onrein is vanuit zijn afscheidingswegen, totdat die de kleine wassing heeft gedaan En Allah blijven smeken voor onszelf én elkaar, waar ook ter wereld. Tenslotte willen wij een ieder herinneren zes dagen van deze maand (Shawwaal) te vasten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast Donor Islam al Yaqeen. Laten we vooropstellen dat het redden van mensenlevens als een grote deugd wordt beschouwd binnen de Islam. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): En wie haar (d.w.z. een ziel) laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven 3 بسم اهلل الرمحن الرحيم De amier en de arme Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): (Voor) wie het wereldse leven en haar versieringen wensen, zullen Wij hun daden daarin volledig vergoeden, en zij zullen daarin niet worden benadeeld. Zij zijn degenen voor wie in het Hiernamaals niets dan de Hel is, en vruchteloos is wat zij daarin (op aarde) verrichtten

MoskeelesIslam profijtjes en filmpjes

Re: 33x dit 33xdat en 33x zo, wat is de 100ste. door LuckyToBeMuslima » 26 jan 2008, 10:24. sorry was vergeten betekenis bij te zetten: Er is geen andere God dan Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoten, aan Hem behoort het universum en Hem komt alle lofbetuiging toe. Niets of niemand is Hem te machtig Miskraam Al Yaqeen. Met betrekking tot het verrichten van de c Aqieqah voor de foetus van een miskraam; als het de leeftijd van vier maanden zwangerschap heeft bereikt, dan verschillen de geleerden hierover van mening wat in de Islam is voorgeschreven Als de foetus eruit is gekomen (door de miskraam) en als gevolg hiervan bloedverlies wordt geleden, kijkt men naar de foetus

broeder al Yaqeen, En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald'' Al ahzaab aya 36. dus het is duidelijk genoeg broeder Amier, dat een gelovige niks te zeggen heeft als Allah en zijn profeet over een zaak hebben beslist b) Wie wil zich neder buigen als hij Onze Ayaat herinnert; c) Is er enig twijfel dat de Openbaring van Allah is; d) Wie is meer fout dan degene die de Ayaat van Allah herinnert en zich dan afkeert; e) Is dan degene die een gelovige is zoals degene die een faasiq is . 3) In Soerah Al-Araaf vergelijkt Allah SWT degenen met vee die Jazzak Allah gayr voor je moeite, ik heb mijn vraag gesteld bij al-yaqeen en ik hoop insha Allah dat ik snel antwoord krijg. Tis nu een kwestie van afwachten, misschien dat er andere alvast een klaar liggende antw hebben, alvast jazza Allah aljami'. Wa alaikoem assalaam wa rahmat Allah wa barakatoeh Het stond van tevoren vast dat zij bestraft zouden worden met het Hellevuur en nooit moslim zouden worden. Dit is ook precies zo uitgekomen zoals Allah, de Kenner van het Ongeziene ons heeft verteld. Bron:Al-Yaqeen.com Hoop dat je nu weet wie Aboe Lahab is. A Salaam A'leykoem Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heft alles voor ons geschapen zowel in deze wereld als in de volgende. Wie ander dan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) verdient het dan dat er van Hem gehouden wordt? Hij is de meest genereuze, Hij geeft zijn dienaren meer dan ze nodig hebben zelfs voor dat ze erom vragen

De betekenis van 'Mohammed is de Boodschapper van Allah

1001 Islamitische gedichten uit eigen werk. Moge Allah 'azza wa djal onze kennis doen vermeerderen, Ameen. Moge Allah ons leiden naar de waarheid en ons weerhouden van het slechte, Ameen. Moge Allah ons sieren met de schoonheid van Imaan & Taqwa, Ameen. 20-11-2010 En vrees Allah aan wie jullie vragen en (verbreek niet de relaties van) de baarmoeders (d.w.z. de bloedverwantschap). Voorzeker, Allah ziet voortdurend op jullie toe. (Hoofdstuk 4:1) O jullie die geloven, Vrees Allah en spreek het ware woord. Hij (Allah) zal jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven Al Yaqeen 10 20 30 40 50 100 Yeniden eskiye Eskiden yeniye İsme göre artan (A->Z) İsme göre azalan (Z->A) Fiyata göre azalan Fiyata göre artan Çok satanlar üstte İlişkiye göre Het Uitnodigen Naar Allah Allah (Subhanaho wa Ta'ala) zegt in de Qor'aan: Weet, La ilaha ill-Allah (Niemand behalve Allah heeft het recht om aanbeden te worden) (Surat Muhammed, 47:19) Als je getuigd dat er geen ilaah het waardig is aanbeden of gehoorzaamd te worden behalve Allah, dan moet je ook Allah's Eigenschappen en de functies daarvan kennen en begrijpen, anders zou je een Mushrik kunnen worden

Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen. (Soerat al-Moedjaadilah: 11) En zeg: Mijn Heer, doe mij in kennis toenemen. (Soerat Ta Ha: 114) De Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons ook over de beloning van iemand die kennis zoekt Vraag. Mag je als moslim vegetariër zijn? Antwoord. Er is niets op tegen om als vegetariër door het leven te gaan. Wel dien je rekening te houden met het volgende: Men dient niet de overtuiging te hebben dat het eten van vlees niet toegestaan is Vasten. Het is aangeraden voor de moslim om te vasten tijdens de eerste negen dagen van Dhul-Hijjah. Dit vanwege de hadith waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen. 3. Het vasten behoort zonder twijfel tot het verrichten van goede daden Scheiden islam al yaqeen. Scheiden.Top 3 Sites Voor Het Regelen Van Een Scheidin En indien zij (van elkaar) scheiden, dan zal Allah hun beiden van Zijn Weelde schenken. (Soerat an-Nisaa': 130) In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, kunnen ook vrouwen een scheiding aanvragen Ook kan het zijn dat de vrouw de man dwingt om van haar te scheiden en hem op de proef stelt op dit gebie AL-Yaqeen. Beginner Berichten: 2 Geregistreerd: 17 okt ik echt ik wil met een jongen afspreken. vorige week moest ik huilen in mij bed ik walgde zo erg van mezelf ik wou dat Allah trots op me was geweest in me leven maar ik had hem heel erg teleurgesteld waar was ik mee bezig ik moest echt hulp zoeken dacht maar ik durf dat niet naar een.

Overlijdensbericht - Al-Yaqee

24-jul-2017 - Deze pin is ontdekt door Islam en Kennis. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Wie wil €1 doneren ️ Voor het afmaken van een huis van arm gezin uit El hoceima Varkensgelatine halal al Yaqeen. 070 38 812 57 Voor vragen en adviezen info@al-yaqeen.com 070 38 812 57 App jouw naam en nummer en je wordt op de hoogte gehouden via WhatsApp Keep in touc De halalwaardigheid van varkensgelatine (standpunt: varkensgelatine is haram) Het consumeren van dierlijke glycerine of. Geplaatst door al-yaqeen Oh, wist je niet dat je het Paradijs niet binnenkomt als je Allah niet liefhebt. De metgezellen van de Profeet vroegen vaak aan hem of hij hen op een daad kon wijzen dat wanneer zij deze verrichten zij naar het Paradijs gaan. Het liefhebben van Allah en Hem gehoorzamen zijn aanleiding voor het Paradijs

Al-Yaqeen - Ik heb een vraag #3 Wie heeft Allah gemaakt

Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah's grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn Wie van jullie de maand (Ramadan) meemaakt, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allah wil voor jullie het gemakkelijke en Hij wil niet voor jullie het ongemak Al-Yaqeen Gisteren om 12:57 Beste broeders en zusters, Het ʿIed-gebed zal dit jaar met de Wil van Allah plaatsvinden in onze moskee aan de Fruitweg 5 te Den Haag om 08:00 uur Wie stichtte de islam? De profeet Mohammed richtte in 610 na Christus de islam op. Volgens moslims stuurde hun god Allah de engel Gabriël naar Mohammed om hem uit te leggen hoe mensen moesten leven. Mohammed vertelde de inwoners van Mekka over deze boodschap. Daarna verhuisde Mohammed naar de stad Medina Bush is the man!!!! hij liet meteen zien aan de hele wereld, dat jullie maar een stelletje laffe kameleneukers zijn die liever in jurken lopen! vuil

Al-Yaqeen - Vergeet Allah niet te gedenken, want wie Allah

Allah de Verhevene prijst degenen die zich overgeven met hun daden aan Zijn bevel. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): En wie is beter in de religie dan degene die zich volledig overgeeft aan Allah, terwijl hij een weldoener is [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 125. Wie buiten de Koran leiding zoekt, Allah de Verhevene zal hem doen dwalen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): (Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken. (Soerat Saad: 29 Tijden en plaatsen waar dua verhoord worden. Er zijn vele tijden en plaatsen waarbij de kans groter is dat onze smeekbeden verhoord worden, wanneer we op deze momenten en plaatsen smeekbeden verrichten. Het is een gunst van Allah dat Hij sommige tijdstippen en sommige plaatsen verheven heeft boven andere tijdstippen en plaatsen

weerleggingen van de ahlulbida & andere sektes. Assalamu Alaykum Wa Rahmatoellah Wa Barakatuh, De profeet ( Sallahu Alayhi wa sallem) zei : Wie aan deze zaak van ons (de islam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, het zal verworpen worden. (Al Bukhari) Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaken, het zal verworpen worden.(moeslim) De joden zullen zich opsplitsen in. Dus wie wil, laat hem geloven en wie wil, laat hem ongelovig zijn. Voorwaar, Wij hebben voor de onrechtplegers het Vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een tent omhult. (Soerat al-Kahf: 29) Dit is dus een serieuze waarschuwing. Degene die Allah ongehoorzaam is, aan Hem deelgenoten toekent en/of ongelovig is, zal bestraft worden

[Liveblog] Wie behoren tot de Ahlu Sunnah Wal Jammah?

Allah is de bron van de liefde en barmhartigheid. het zou onmogelijk zijn om het tegenovergestelde te kunnen beweren. Ik hoop dat dit boek een kleine stap zal zijn waardoor u de Almachtige Allah beter zult begrijpen en meer zult lief hebben. ik hoop dat u altijd met hem zult zijn en met Zijn liefde gezegend zult worden Op deze pagina vindt u een selectie met interessante en informatieve (islamitische) links. We hopen dat jullie onze inspanningen om deze lijst samen te stellen zullen accepteren. Maak uzelf wegwijs op het wereldwijde web door deze lijst als leidraad te nemen. U vindt hier dan ook informatie die u kunt gebruiken om de Islam beter te [ Vreest Allah voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol. (Koran 49:11-12) Een moslim behoort in alle situaties zijn mede moslim met de hoogste standaard van liefde, vertrouwen en respect te behandelen. Zoals de bovenstaande hadith uitlegt: het dienen van Allah gaat samen met broederschap Tijdens de slag van Khaybar zei de Profeet: Ik zal de vlag morgen geven aan een man waar Allah en Zijn Profeet van houden en die houdt van Allah en Zijn Profeet. Kijk vandaag om 20.30u mee op www.al-yaqeen.com en zie wie dit was De Islamitische opvoeding gedurende de eerste ontwikkelings-periode De methode waarmee we onze jeugd opvoeden is het waard onze volle aandacht te krijgen want opvoeden is één van de belangrijkste taken die we hebben, en één die de grootste nauwkeurigheid vereist. Allah heeft kinderen aan hun ouders toevertrouwd. De reinheid van hun harten [

Vraag Islam

En wie Allah vreest, Hij zal voor hem een uitweg maken en Hij zal hem onderhoud schenken vanwaar hij dit niet verwacht. (Soerat at-Talaaq: 2) Wie zichzelf het recht geeft om concessies te doen aan maar één van de regels van Allah ook al denkt hij dat het maar om een luttele zaak gaat, heeft hiermee de deur geopend voor de shaitan die het hem gemakkelijk zal maken om grotere zonden te. Mahdi. De Mahdi ( Arabisch: ٱلْمَهْدِيّ) is een verlosser of bevrijder die op basis van profetieën aan het einde der tijden wordt verwacht door sommige islamitische stromingen. De komst van de Mahdi is een van de grote gebeurtenissen die aan de dag des oordeels vooraf zullen gaan, een van de eschatologische symbolen De vrouwen van de Profeet (Vrede zij met hem) In dit artikel kun je lezen over de vrouwn van de Profeet Mohammed . Hierbij worden de vrouwen van de Profeet op volgorde besproken waarmee de Profeet met hun is getrouwd. Khadija Bint Khuwailid. Sawdah Bint Zam`a Dus leer Allah kennen! Deze cursus zal u in 9 lessen voorzien van basiskennis over Allah, Wie Hij is, hoe wij met Zijn Namen en Eigenschappen moeten omgaan, waar Hij is en hoe we de kennis uit deze cursus kunnen omzetten in de praktijk. Dit is een online cursus. De cursus bevat video, tekst, toetsen en quizzen. Je kunt de cursus onbeperkt.

Allah is wreed en tolerant. nog in het weekblad Ain al-Yaqeen: We hebben grote vraagtekens bij wie 11 september op zijn geweten heeft en wie ervan profiteerde We aanbidden Allah niet omdat het voor ons voordelen zou moeten hebben. In de Koran vermeldt Allah: O mensen aanbidt jullie Heer. Degene die jullie en degenen vóór jullie heeft geschapen. (2-21) We aanbidden Allah, Lees verder

Soera Al-Baqarah is de langste Soera van de Heilige Koran. Het heeft 286 verzen die verdeeld zijn in 40 secties en het werd geopenbaard in Medina. Deze soera behandelt een aantal kwesties die verband houden met overtuigingen, geschiedenis, wet en moraal Naam. Het Arabische ied-oel-fitr betekent feestdag ter gelegenheid van het breken (van het vasten). Ied of eid betekent in het Arabisch feest.Het woord is afgeleid van aud (terugkeren).Fitr (ontbijten) en iftar staan in relatie tot het verbreken van het vasten. Hieraan zou id-oel-fitr te herleiden zijn. In de volksmond wordt dit feest ook wel vaak het Suikerfeest genoemd, al geeft deze. In Soera Al-Kahf van de Koran kunnen we lezen over de mensen van de grot, de man die twee tuinen had en de profeet Mozes met Dhulqarnain. De verhalen worden verteld om de waarde van geloof, kennis en geduld, de relativiteit van tijd en de verscheidenheid in deze wereld te begrijpen Nee broeder, dat is hem volgens mij niet. Volgens mij is het inderdaad zoals een broeder hiervoor zei Fares Abbad. Hier kun je alle Soerahs van hem downloaden, hij heeft namelijk een masha'Allah stem Gebedstijden Rotterdam al Yaqeen. Gebedstijden Rotterdam Februari 2021 . Selecteer met behulp van de onderstaande selectiebox de dichts bijzijnde stad om de meest nauwkeurige gebedstijden te genereren. Gebedstijden worden ook wel namaz tijden, azan/athan tijden of salat/salah/shalat tijden genoemd