Home

Wat is een oorzaak

Oorzaak - Wikipedi

 1. De vier oorzaken van Aristoteles De causa materialis is de materiële oorzaak (waar iets van gemaakt is). De causa efficiens of de efficiënte oorzaak is de agent die een invloed uitoefent op een ding. De causa formalis is de vorm waarin een ding een ander ding verandert. De causa finalis of de finale.
 2. De oorzaak is de aan- of afwezigheid van een bepaald feit of een bepaalde gebeurtenis die een gevolg met zich meebrengt. De oorzaak leidt dus tot het gevolg, eventueel in combinatie met andere conditi [..
 3. Als er iets gebeurt omdat daarvoor iets anders plaats vindt noem je dat oorzaak en gevolg. Om de oorzaak en gevolg in een zin duidelijk te maken in een zin kun je woorden gebruiken zoals: daardoor, doordat, hoe komt het dat

Betekenis Oorzaa

Oorzaak - Voor de bestaanbaarheid eener overeenkomst wordt o. a. vereischt een geoorloofde oorzaak (art. 1356 B. W.). Een overeenkomst zonder oorzaak, of uit een valsche of ongeoorloofde oorzaak, aangegaan, is krachteloos (art. 1371 B. W.) Als u sigaretten rookt, alcohol drinkt, een game uitspeelt of een geweldige aankoop doet, maken uw hersenen het geluksstofje dopamine aan. Dit stofje bevindt zich in het hersengebied verlangen en geeft een enorme opkikker: u voelt zich heel goed. De dopamine neemt na een tijdje vanzelf weer af tot de oorspronkelijke hoeveelheid Oorzaak van epilepsie. Epilepsie kan verschillende oorzaken hebben, zoals: Hersenbeschadiging tijdens de geboorte. Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies. Hersenletsel als gevolg van een ongeval. Een tumor in de hersenen. Stofwisselingsziekte. Afwijkingen aan de bloedvaten. Erfelijke aanleg Wat is de oorzaak van een kalknagel? Kalknagels zijn verdikte en verkleurde nagels. Ongeveer 66 procent van de Nederlanders heeft af en toe last van een kalknagel. Kalknagels komen vaker voor bij teennagel dan bij vingernagels. De kleur van de kalknagel is vaak witgeel en in sommige gevallen zelfs groen of bruin

Zwarte vlekken op paprikaplant - Moestuin Forum | Voor en

Oorzaak en gevolg - Wikikid

 1. Sommigen van hen komen uit doorsnee gezinnen met een stabiele opvoeding. Als je gaat kijken waar de dieperliggende oorzaak zou kunnen liggen, kom je bij de reactie op trauma. Als een narcist op jonge leeftijd iets vreselijks heeft meegemaakt, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, dan wordt er een overlevingsmechanisme in werking gesteld
 2. Wanneer klachten geleidelijk ontstaan, kan dit bijvoorbeeld komen door aanhoudende druk op de zenuw of door een systeemziekte zoals suikerziekte ( diabetes ). De meeste voorkomende oorzaak ligt ter hoogte van het kuitbeenkopje ( fibulakopje) aan de buitenzijde van de knie. Hier loopt de zenuw achterlangs
 3. Een andere gebruikelijk techniek is het maken van een visgraatdiagram (ook wel een Ishikawa-diagram genoemd) om oorzaak en gevolg in kaart te brengen. Dit kan helpen de mogelijke oorzaak van een probleem te identificeren, aangezien we de categorische vertakkingen kunnen volgen naar mogelijke oorzaken tot we de juiste gevonden hebben
 4. Dit komt doordat de plasbuis door de prostaat heen loopt. Als de klier groter wordt, kan hij de plasbuis afknellen of blokkeren. Daardoor wordt de urinestraal zwakker en is het lastiger om de blaas (volledig) te legen. De achtergebleven urine in de blaas zorgt dan steeds weer voor nieuwe aandrang, met name 's nachts

De eerste en meest voorkomende oorzaak van een maagbreuk, is dat er te veel druk op de maag staat. Omdat er te veel druk op de maag staat, gaat de maag zich langzaam naar boven verplaatsen en komt de maag in de opening van de slokdarm terecht. Te veel druk op de maag ontstaat overigens niet zomaar, want ook hier zit altijd een oorzaak achter Een blaasontsteking wordt vrijwel altijd veroorzaakt doordat bacteriën via de plasbuis in de blaas komen. Dit kan gebeuren in verschillende situaties: Tijdens het vrijen (er komen dan bacteriën in de plasbuis) Na de overgang: de plasbuis is dan kwetsbaarder. Als de blaas niet helemaal leeg wordt geplast Dit zout kan oplossen waardoor er zinkgaten ontstaan. Dat is een aparte vorm van het ontstaan van zinkgaten. Een zinkgat kan eveneens ontstaan doordat kalksteen oplost in water; dit verschijnsel wordt ´karst´ genoemd. Verspreid over de hele wereld zijn er de zogenaamde karstlandschappen

Een melkveehouder uit Friesland meldt een koe met een 'slag in de baarmoeder' en wil graag weten wat de oorzaak kan zijn. Enkele jaren geleden waren er op het bedrijf drie koeien achter elkaar met het probleem. Een 'slag in de baarmoeder' heet officieel baarmoedertorsie. Bij deze complicatie. Het ontstaat door een langdurig verstoorde relatie tussen belasting en belastbaarheid. Je overbelast je lichaam dus te lang en te hard. Je lichaam kan op meerdere manieren overbelast worden: Fysiek: Door overmatig sporten / overtraindheid. Mentaal: Door bijvoorbeeld een drukke baan waarbij je veel moet denken Wat is de oorzaak van het extreme weer? Op de bodem merk je het nauwelijks, maar de experts hebben berekend dat in de laatste jaren de westenwind op het noordelijk halfrond met 15 tot 20% is afgenomen. Dat gaat dan vooral om de straalstromen op grote hoogte waar alleen de vliegtuigen komen. Deze sterke winden hebben ook een grote invloed op ons weer Onderzoek oorzaak spontane bloedneus. Soms is het nodig om de precieze oorzaak van een bloedneus te onderzoeken. In dat geval wordt de hulp van een KNO-arts ingeschakeld. Deze kijkt dan met een klein kijkertje in de neus, dit heeft nasale endoscopie of rhinoscopie Een lage bloeddruk, medicijngebruik of een chronische ziekte, zoals diabetes, zijn veelvoorkomende oorzaken. In de meeste gevallen ligt de oorzaak van een evenwichtsstoornis in het binnenoor: de plek waar onder andere informatie over het evenwicht wordt omgezet naar bruikbare informatie voor de hersenen

Wat is de betekenis van oorzaak - Ensi

Waarschuwing. Als je een beroerte bij iemand herkent zorg dan dat de patiënt zo snel mogelijk in het ziekenhuis komt. Bij een beroerte telt vaak elke seconde, bel daarom alarmnummer 112.. Wanneer je zelf kenmerken van een beroerte krijgt, bel dan zelf direct alarmnummer 112. Het is namelijk belangrijk dat je zo snel mogelijk met deze klachten in het ziekenhuis wordt geholpen De belangrijkste oorzaak hierbij is aderverkalking. Hoe herken je een oogtrombose? Een ooginfarct is heel acuut en ernstig. Patiënten vertellen me dat ze plots ervaren dat het licht uitgaat. Het beeld wordt zwart. Bij oogtrombose merk je dat je binnen een paar uur of een paar dagen steeds slechter ziet. Of je ziet vlekken. In beide gevallen verwijst de huisarts met spoed door naar de oogarts. Hoe ontstaat een oogtrombose causa, datgene wat de ziekte of een symptoom teweegbrengt. Ook in principe is het niet altijd eenvoudig om van een oorzaak te spreken en komt men tot het opsommen van een reeks van samenwerkende omstandigheden (conditionaliteit in plaats van causaliteit, zie causa, causaal en condition(al)isme) Jicht oorzaak. Jicht wordt veroorzaakt door het onvermogen van het lichaam om overmatig urinezuur af te voeren via de nieren, waardoor verzuring optreedt (hyperuricemie). Overtollige urinezuur moet worden geneutraliseerd om de zuurgraad van het bloed, de pH-waarde, constant te houden De oorzaak van een overeenkomst. De oorzaak van de overeenkomst geeft aan waarom iemand zich verbindt, waarom je contracteert.De oorzaak is één van de geldigheidsvereisten waaraan elke overeenkomst moet voldoen.. De oorzaak van een overeenkomst heeft een dubbele invulling. Enerzijds kan er een objectieve bestaansreden zijn

Wat is de oorzaak van een verslaving? - Verslavinge

Wat zijn de oorzaken van een hernia? Veel mensen hebben zwakke plekken in de tussenwervelschijven. Scheuren of breuken (hernia's) ontstaan vaak geleidelijk door verkeerde bewegingen of een verkeerde lichaamshouding. Theoretisch kan een hernia bij elke tussenwervelschijf voorkomen, maar bij een Een chronische aandoening kan ook een oorzaak zijn van enteritis. Een bekend voorbeeld hiervan is de ziekte van Crohn, waarbij iemand ontstekingen heeft in het maag-darmkanaal. Enteritis kan ook worden veroorzaakt door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, zoals napoxren en ibuprofen. Wat zijn de symptomen van een darmontsteking Bij stilstaan ontstaat een fijne tremor in de beenspieren wat een gevoel van instabiliteit geeft; deze tremor vermindert bij lopen en verdwijnt bij zitten. De oorzaak van deze zeldzame aandoening is niet bekend, maar het komt vaker voor dan gedacht. Diagnose en behandeling. Het ontstaan van een merkbare tremor moet worden onderzocht door een arts Normaal slaat je hart in een regelmatig tempo. Bij een hartritmestoornis is er een afwijkend ritme. Lees hoe dat komt en wat de klachten zijn

Vooral mannen met frequent terugkerende ontstekingen van de blaas en de urinewegen hebben zeer vaak een prostaat die chronisch ontstoken is door bacteriën. Lees verder over chronische prostatitis > Prostaatstenen. Een mogelijke oorzaak van een chronische prostatitis zijn geïnfecteerde prostaatstenen Door een ongezonde voeding en leefstijl raakt de vetstofwisseling in het lichaam verstoord en hoopt vet zich op in de buikorganen, waaronder de lever. Ook verandert de stofwisseling van de lever, waardoor er meer vet in de levercellen terecht komt. Leververvetting kan (gedeeltelijk) herstellen als de oorzaak van de leververvetting wordt weggenomen Urge incontinentie: wat is het, wat is de oorzaak en hoe te behandelen? Wanneer u last heeft van urge incontinentie kunt u moeilijk uw plas ophouden. U kunt dan in één keer de aandrang krijgen om te moeten plassen waarbij het vaak te laat is om het toilet nog te halen Nu na een paar dagen opeens een bloeddruk van 190/85 schommelt steeds in die graden. Ben ook duizelig bij opstaan, heb een leeg hoofd. Nu krijg ik een bloeddrukkastje om te kijken hoe de druk zich houdt. Volgens mij is de oorzaak stress na dat verlies moet je er toch mee klaar komen. Hoop dat het minder wordt

Wat ook een oorzaak kan zijn is dat je bij een bedrijf werkt dat te veel regels en procedures kent. Het werk word continu gecontroleerd en er is weinig ruimte om buiten de lijntjes te kleuren. Kortom; je hebt te weinig bewegingsvrijheid. Het kan ook zijn dat er juist een gebrek is aan controle en motivatie Wat is valpreventie? Onder een val wordt verstaan: plotseling en onvrijwillig op de grond terechtkomen. Of iets een val is of niet, wordt dus niet bepaald door het feit of er wel of geen letsel is opgetreden. Valpreventie is het voorkomen van vallen De directe oorzaak van een longembolie is een bloedprop, een luchtbel of vet. Eén van deze drie factoren zorgt voor een blokkade in de ader of slagader van de longen. Zoals we net al hebben aangegeven gaat het in verreweg de meeste gevallen om een bloedprop, bestaande uit bloed dat gestold is Van een diep naar een gestructureerd interview: Er zijn 4 vormen van een persoonlijk interview: 1. Een ongestructureerd interview ofwel diepte interview genoemd. Je werkt met 1 hoofdvraag en soms wat andere onderwerpen. De eigen inbreng van de respond is maximaal. 2. Het open interview Wat is de echte oorzaak van oogziektes en andere kwalen? Steeds meer mensen kampen met gezondheidsklachten en serieuze oogproblemen. Wazig zicht, droge ogen, rode, branderige ogen, vermoeide ogen, netvliesloslating, staar, maculadegeneratie, ontstekingen in of rond het oog; het valt allemaal onder de brede noemer van oogklachten

Wat is een epileptische aanval en wat zijn de oorzaken

Aangezichtspijn is een aandoening waarin er korte periodes van intense, scherpe, messteekachtige en elektrische pijn ontstaan. Vaak is deze pijn niet te harden. Wat is eigenlijk de oorzaak van aangezichtspijn? Wat is aangezichtspijn? Aangezichtspijn (of trigeminusneuralgie) is een onverdraaglijke pijn in je gezicht. Er bestaan 2 vormen Wat is een koortsstuip? Een aanval begint met het wegdraaien van de ogen, dan treedt er in het lichaam een soort verkramping op. Daarna beginnen er schokken te komen in armen en benen. De kaak zit stevig op elkaar geklemd (kaakklem). Er is op dat moment geen contact met het kind te krijgen. Ook het kind zelf is zich niet bewust wat er gebeurt. Een divertikel is wat anders dan een darmpoliep. Poliepen groeien op het slijmvlies van de darm naar binnen toe. Poliepen kunnen kwaadaardig worden en darmkanker veroorzaken. Divertikels stulpen door de darmwand heen naar buiten, de buikholte in. Als een soort ballonnetje. Divertikels kunnen gaan ontsteken maar worden nooit kwaadaardig Oorzaak. Een essentiële tremor kan ontstaan door stoornissen in de doorgave van neurotransmitters (de stoffen die signalen tussen zenuwcellen overbrengen) of door beschadigingen binnen de basale ganglia; dit is een groep hersenkernen die ervoor zorgt dat bewegingen worden vergemakkelijkt en andere juist worden onderdrukt Wat is een psychose? Vaak merkt de omgeving dat er 'iets aan de hand is'. Een jong volwassene verandert bijvoorbeeld in zijn of haar gedrag, lijkt niet langer geïnteresseerd in sociale contacten en wordt minder actief. Vervolgens wordt hij of zij bijvoorbeeld achterdochtig, hoort stemmen en kan niet meer helder denken

Na een langdurige bewegingsbeperking als gevolg van een ongeluk of operatie aan het schoudergewricht. In feite kan elke situatie die je ervan weerhoudt de schouder of arm te bewegen een risico vormen en mogelijk leiden tot een frozen shoulder. Maar niet altijd valt er een duidelijke oorzaak aan te wijzen Wat is de betekenis van ondertemperatuur bij infectieuze aandoeningen? Infectieuze aandoeningen gaan over het algemeen gepaard met koorts. Koorts wordt in de dikke Van Dale gedefinieerd als een lichaamstemperatuur van meer dan 38,0°C bij ziekte, vaak gepaard gaand met vermoeidheid, snelle polsslag en ademhaling Wat is de oorzaak van een lage bloeddruk? Wat de reden is van een lage bloeddruk, is vaak niet duidelijk. Gelukkig is het in de meeste gevallen ook niets om je zorgen over te maken. Een lage bloeddruk is meer vervelend dan ongezond, wat voor veel mensen een geruststelling is. Op sommige momenten kan een te lage bloeddruk vaker voorkomen Wat is een soa? Soa is een afkorting voor seksueel overdraagbare aandoening(en). Deze worden ook wel geslachtsziekten genoemd. Ze worden veroorzaakt door verschillende virussen of bacteriën, die vooral via slijmvliezen zoals de vagina, penis, anus en de binnenkant van de mond het lichaam binnendringen

Wat is de oorzaak van een kalknagel? Kalknagelbehandele

 1. gsverschijnselen, doordat signalen vanuit de hersenen hun doelgebied niet meer bereiken en de hersenen uw spieren en organen dus niet meer kunnen aansturen
 2. eralen. Een plots tekort aan deze stoffen kan krampen veroorzaken. Daarnaast kamp je sneller met spierspasmen als je vlak na een maaltijd sport
 3. gen bij autisten niet één groot beeld, maar allerlei losse fragmenten die weinig verband lijken te hebben. De reden hiervoor is niet exact bekend
 4. Wat is de oorzaak van GBS? GBS treedt op door een onbedoelde reactie van het eigen immuunsysteem. Ongeveer 70% van de mensen met GBS hebben in de weken voorafgaand aan het krachtverlies een gewone infectie zoals een verkoudheid, keelontsteking of diarree gehad
 5. Door de vorige eigenaar zijn de muren doorgebroken, nieuwe keuken geplaatst en nieuw plafond inclusief spotjes aangebracht. De vochtige isolatie / verrotte hout is alleen thv de keuken en denk zo'n 2 m2 breed. De rest lijkt vooralsnog in orde. Even isolatie aan de buitenzijde aanbrengen lijkt mij een ander verhaal
 6. g soon

Oorzaken psychose samengevat. De gevoeligheid voor psychose wordt bepaald door je eigen weerbaarheid en kwetsbaarheid, in combinatie met allerlei beschermende en belastende omgevingsfactoren. Prof. dr. Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij is tevens verbonden als Visiting Professor Psychiatric Epidemiology aan het Institute. Oorzaak De wervelkolom bestaat uit hals-, borst-, lenden-, heiligbeen- en staartwervels. Tussen de wervels zit een tussenwervelschijf (discus). Een discus is een stevig omhulsel. De discus heeft een binnenste dat elastisch is en van vorm kan veranderen. Het omhulsel kan een zwakke plek hebben, doordat het te zwaar is belast of door een ongeluk

Wat is dysmenorroe? Is het een oorzaak van menstruatiekrampen? Wat tijdens de menstruatie op een bloeding lijkt is in feite het baarmoederslijmvlies. Deze laag weefsel vormt zich aan het begin van elke cyclus in de baarmoeder en komt aan het einde ervan naar buiten als er geen zwangerschap is Erfelijkheid. Dit is de belangrijkste oorzaak van spataders. Op het moment dat één van je ouders spataderen heeft, dan heb je zelf 70% kans op het krijgen van spataderen. Langdurig staan. Mensen die veel en lang moeten staan hebben ook een verhoogd risico Wat is de oorzaak van een vitamine B12 tekort? Een vitamine B12 tekort kan ontstaan door: Een tekort aan voedingsmiddelen met vitamine B12; Een auto-immuun ziekte of infectie die er voor zorgt dat vitamine B12 niet goed wordt opgenomen; Een operatie waarbij een deel van de maag wordt verwijderd; Gebruik van bepaalde medicati Artrose is grotendeels een natuurlijks proces, wat ontstaat bij onderbelasting van een gewricht. Jawel, het niet belasten van een gewricht zorgt dus voor een aandoening aan de gewrichten. Hoe dat werkt? Door het niet of minder belasten van bepaalde gewrichten ontstaat er dus minder kraakbeen rondom de gewrichten. Stilstand is in deze achteruitgang Wat is artrose? Artrose is een aandoening aan het gewricht, waarbij het kraakbeen verslechtert en het gewricht verandert. Hebben we het over artrose, dan hebben we het over een vorm van slijtagereuma. Mensen met deze ziekte hebben vaak last van pijnlijke gewrichten, wat hun dagelijkse leven behoorlijk in de weg staat

Enkele voorbeelden van wat beschouwd wordt als 'verborgen oorzaak': Lekken in leidingen die in de vloer zijn ingewerkt. Lekken in een meterput. Mits aan de gangbare wettelijke en technische voorschriften voor de binneninstallatie is voldaan na herstelling: een overdrukventiel aan een warmwaterproductie of een waterontharder die blijft lopen. Om te begrijpen wat de oorzaak is, moeten we eerst kort uitleggen hoe ons evenwichtssysteem werkt. Om de stabiliteit te behouden, moeten de hersenen eerst weten in welke positie het lichaam zich bevindt. Het lichaam maakt gebruik van balansreceptoren, die zich in de oren bevinden Een veel voorkomende oorzaak van hersenletsel is een beroerte. Dit wordt ook wel CVA genoemd: Cerebro Vasculair Accident. Dat betekent: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Elk jaar worden in Nederland 43.000 mensen voor de eerste keer door een beroerte getroffen. Dat zijn ongeveer 117 mensen per dag. CVA heeft twee veel voorkomende vormen: het herseninfarct en d

Wat is een narcist? De oorzaak van narcisme - De Psycholoo

 1. Het bruin wat je boven het witte deel ziet is een stukje karton 2. De vierkante constructie waar de motor vd afzuigkap aan op wordt gehangen, heeft bovenin aan 2 zijkanten roosters zitten: bij het ene rooster zie je direct het glaswol achter het rooster zitten
 2. Kortom, een bore-out kan iedereen en op alle leeftijden overkomen. Het zijn vaak de meest ambitieuze mensen. Lees hier wat de oorzaak is, wat de symptomen zijn, hoe het aangepakt kan worden en doe de gratis test om te kijken of jij last hebt van een Bore-out
 3. Wat is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer? Er is nog maar bitter weinig bekend over de (belangrijkste) oorzaak van Alzheimer. Laat staan dementie in het algemeen. Op dementie.nl staat te lezen dat het ontstaan van Alzheimer te maken zou kunnen hebben met eiwitten. En wel 2 soorten: 'Beta-amyloïde' (plaques) en 'tau-eiwitten'
 4. De verrijking of vermogensverschuiving zonder oorzaak is een oneigenlijk contract of quasi-contract. Er is geen wettelijke bepaling die deze rechtsfiguur regelt. De verrijking zonder oorzaak is een creatie van rechtspraak en rechtsleer. Het moet gaan om een verschuiving in het vermogen van de ene (de verarmde) ten voordele van het vermogen van de ander (de verrijkte) zonder dat hiervoor.
 5. g
 6. Bij een percentage van meer dan 5 procent of bij enkele verwer-pers in één maand, spreken we van een verwerperprobleem. Het is dan belangrijk om te weten wat hiervan de oorzaak is en wat u hieraan kunt doen. Onderzoek op de koe Als een koe verwerpt bent u als veehouder wettelijk verplicht om bij het moederdier bloedonderzoek te laten doen op.
 7. Wat moet ik doen om een oorzaak te vinden? Zoek het onderstreepte gevolg in de tekst. Zoek wat eraan vooraf is gegaan. Markeer die oorzaak. Hoe vind ik hoe de schrijver het zegt ? Zoek de zin in de tekst en markeer hem. Zet het woord dat anders is in de tekst tussen haken. Vul dat woord in bij de oefening die je maakt

Een simpele maar doeltreffende manier om achter een dieperliggende oorzaak te komen is door vijf keer achter elkaar de waarom vraag te stellen. Kies vervolgens een niveau uit wat binnen de cirkel van beïnvloeding ligt. Uiteindelijk kom je namelijk vaak uit bij het hoogste leiderschap van de organisatie of zelfs bij de toestand van de wereld Oorzaak angststoornis. Of je als kind, jongere of volwassene een angststoornis ontwikkelt, hangt af van een samenspel van beschermende factoren en risicofactoren. Deze factoren kunnen te maken hebben met persoonlijke kenmerken en van de omgeving waarin je opgroeit. Er is dan ook niet één specifieke oorzaak van een angststoornis aan te wijzen Wat is de oorzaak? Atelectase wordt veroorzaakt door een afsluiting van de luchtwegen in de long. Op de afbeelding hieronder een schematische voorstelling van de aandoening. Door afsluiting van een bronchus ('bronchial obstruction') zal een deel van de long (paars) zich niet meer ontplooien bij inademing. Bron: Quizlet.com Lumbago - Oorzaak & Oplossing. SHARE. SHARE. Lumbago wordt ook wel spit of gewoon lage rugpijn genoemd, hangt er maar net van af met wie je praat. We zullen proberen wat duidelijkheid te scheppen. Lumbalgie wordt het ook nog wel eens genoemd In het kort. Een ontsteking van een bijbal geeft een pijnlijke zwelling aan één kant in de balzak. Andere klachten kunnen zijn pijn bij plassen, koorts en misselijkheid. De oorzaak is meestal een blaasontsteking of een seksueel overdraagbare aandoening (soa), zoals chlamydia of gonorroe. Meestal is behandeling met antibiotica nodig. Wat is het

Klapvoet Oorzaak, symptomen & behandeling Hier Heb Ik Pij

Oorzaken van een kromme penis. De oorzaak van Peyronie is nog niet helemaal duidelijk. Soms is de afwijking aangeboren (erfelijk) en komt die naar voren tijdens of na de puberteit of bij beginnende seksuele activiteit. Bij niet erfelijke Peyronie is een beschadiging van het kapsel rond de zwellichamen van de penis de meest waarschijnlijke oorzaak Een andere oorzaak van een oorprop kan overbeharing zijn in het oor. Er zitten dan zoveel haartjes in de gehoorgang dat het oorsmeer er niet langs kan. Wat te doen bij een oorprop Naar de huisarts. Het beste kunt u wanneer u een oorprop in uw oor heeft hiermee naar de huisarts gaan Wat is de oorzaak van glaucoom? De oorzaak van glaucoom is meestal een te hoge oogdruk. Glaucoom wordt dan ook vaak verhoogde oogdruk genoemd. Maar glaucoom kan ook ontstaan zonder dat er sprake is van een te hoge oogdruk (normale oogdruk glaucoom). En mensen met een verhoogde oogdruk hoeven niet perse glaucoom te hebben of te krijgen

Video: Oorzaakanalyse: definitie, voorbeelden en instructie

Vergrote prostaat: wat is het en wat is de oorzaak

Oorzaak, symptomen, diagnose en behandeling. Een slijmbeursontsteking kan uw leven behoorlijk gaan beheersen. Soms kan de pijn zo hevig zijn, dat u nog amper kunt functioneren. Wat is een slijmbeurs? Een slijmbeurs of bursa is een soort van kussentje dat gevuld is met slijmerig vocht Een tweede oorzaak is de vorming van de giftige stof 'aceetaldehyde' die bij de afbraak van alcohol ontstaat. Het lichaam breekt deze stof zo snel mogelijk af. Als je veel drinkt ontstaat er toch nog relatief veel van deze stof. De aceetaldehyde zorgt voor hoofdpijn en het trillerige gevoel Wat is de oorzaak en wat kun je doen? Carina Twerda Geeuwhonger of hongerklop kennen we uit de wielersport, het verschijnsel treedt op wanneer een renner al zijn reserves heeft verbruikt en er een acuut energietekort ontstaat

Wat is een maagbreuk en hoe kan je het krijgen? - Gezond

Wat is een hernia in de rug? Bij een 'hernia' denken we gelijk aan de rug of de nek. Het is echter een verzamelnaam voor maar liefst twintig verschillende aandoeningen, waarbij er steeds sprake is van een uitstulping van een weefsel of orgaan uit een lichaamsholte. Dus ook een navelbreuk, middenrifbreuk en liesbreuk worden tot de hernia's gerekend Oorzaak van diabetes type 1. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Het afweersysteem vergist zich en ruimt in plaats van de verkeerde de goede cellen op. Er is al veel onderzoek naar gedaan, maar wetenschappers kunnen de oorzaak van diabetes type 1 helaas nog niet helemaal verklaren. Mogelijk speelt aanleg een oorzaak - wat overigens niet. Wat is de juiste netelroos behandeling? De oorzaak van netel roos; Netelroos bij kinderen en baby's; Netelroos is een jeukende huiduitslag met lichtroze vlekken die aanvoelen alsof je door een brandnetel gestoken bent. De symptomen van netel roos. Last van netel roos? De grootste ergernis van van deze aandoening is jeuk Bij een oogtrombose zoekt de arts ook naar de oorzaak, zoals hoge bloeddruk, diabetes en andere factoren. Dat is nodig om de kans op herhaling te verkleinen. Veneuze oogtrombose. Meestal is er bij deze vorm van trombose een vochtophoping in het netvlies, waardoor een patiënt slecht begint te zien. Dit kan ook komen door zuurstofgebrek Brain fog is dat gevoel dat je constant vermoeid bent, je wat warrig en ongeconcentreerd voelt en te langzaam reageert op wat er om je heen gebeurt. Het is alsof je hoofd vol watten zit. Vandaar ook de term: brain fog of hersenmist. Sommige mensen hebben veel klachten, maar je kunt ook een lichte vorm van brain fog hebben

Blaasontsteking oorzaak + klachten (wat te doen?

 1. Een klompvoetje ziet er namelijk, qua stand van de voet, een beetje uit als de vorm van een golfclub. Vroeger werd het ook wel 'paardenvoet' of 'horrelvoet' genoemd. Oorzaak van een klompvoet? De precieze oorzaak van klompvoeten is niet (altijd) bekend. Erfelijke factoren kunnen bij deze aandoening een rol spelen
 2. Een to-do lijst zorgt ervoor dat je een duidelijk overzicht hebt over wat voor taken nog moeten worden gedaan. Daarnaast kan je door het maken van een takenlijstje gemakkelijk dingen afstrepen wanneer je ze hebt gedaan, dat zorgt voor voldaanheid en tevredenheid
 3. Dit is een natuurlijk proces dat hoort bij het ouder worden. Het kan zijn dat iemand dan geen klachten ervaart. Dit is vaak wel het geval wanneer de hernia al ontstaat tussen de 25 en 50 jaar. De oorzaak kan dan zijn: Een te zware belasting van de rug. Een gebrek aan beweging, langdurig zitten
 4. Leven met diabetes » Wat is diabetes? » Oorzaak en symptomen » Oorzaak type 1. Diabetes type 1 is een insuline afhankelijke aandoening, een auto-immuunziekte waarbij er steeds hoge hoeveelheiden bloedsuikers in het lichaam worden gemeten. Vandaar ook wel de naam 'suikerziekte'

Wat is de oorzaak voor de enorme prijsstijgingen voor o.a. Polyethyleen? Indien uw organisatie plastic verpakkingen gebruikt en dus inkoopt, zijn de enorme prijsstijgingen en tekorten voor uw plastic verpakkingen u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan. De prijzen van Polyethyleen, de basis van o.a. LDPE, MDPE en HDPE folie, zijn sinds 2000 nog. OORZAKEN van DWANG(STOORNIS) / OCS?https://mindtuning.com/nl/e-training/afrekenen-met-obsessieve-compulsieve-stoornis/66Website: https://mindtuning.nl/Facebo..

Wat is een zinkgat of sinkhole? Wetenschap

Zelf controleren wat de oorzaak van een slappe straal water is Constateer je dat er op één plek in het huis sprake is van een slappe straal water uit de kraan - zoals bijvoorbeeld in de douche, in de keuken of op zolder - dan is het belangrijk om te controleren of dit op andere plekken in het huis ook zo is Oorzaak van TOS We weten dat TOS Een jongere legde zo aan mij uit wat TOS voor hem betekent. Gedicht van een moeder: Als je kind zich niet kan uiten Maxime Steenhorst is mama van een kindje dat vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft

wij hebben digitale tv, het beeld is nu vaak vlekkerig en zelfs goeddeels afwezig, ook het geluid komt slecht door, bibberig en metalig. de smartcard is in orde. de analoge ontvangst van beeld en geluid zijn ook normaal. wat is hier aan de hand en hoe is dit op te lossen? Toegevoegd na 1 week: de reacties tot nu toe hebben geen oplossing gebracht, wie helpt ons verder Zo'n ziekte van de afweer heet een auto-immuunziekte. Bij ongeveer 1 van de 10 mensen werkt de schildklier te snel door struma. Hierbij groeit de schildklier langzaam, in een paar jaren. De schildklier maakt hierdoor ook teveel hormonen. Soms is er een andere oorzaak waardoor de schildklier te snel werkt: medicijnen met lithium of jodium eri

Wat is een klapvoet of dropvoet? Een klapvoet is een aandoening waarbij de voet niet meer goed omhoog getrokken kan worden. De voetstrekspieren zullen tijdelijk zijn verlamd. Vaak zijn niet goed werkende zenuwen hier van de oorzaak. Doordat het heffen van de voet minder goed mogelijk is, zal de voet tijdens een stap wat kunnen neer klappen Wat is de oorzaak van hielspoor ? Hielspoor is in principe vooral een overbelastingsblessure. Te harde vloeren, slecht schoeisel of tijdens activiteiten / sporten te lang en te hevig op de hielen geland, zijn verschillende oorzaken. Hielspoor is pijnlijk en als je op zoek bent naar de oorzaak, dan is het vaak dus al te laat Buikpijn: wat is de oorzaak en wat kun je doen tegen buikpijn? Buikpijn is erg vervelend en kan verschillende oorzaken hebben. Zo hebben we al eerder artikelen geschreven die gerelateerd zijn aan dit onderwerp waar we het hebben over last van je buik door stress, een misselijk gevoel door stress en maagpijn door stress. Stress kan dus een grote invloed hebben, maar het is zeker niet de enige. Wat de oorzaak ook is, ijzertekort kan leiden tot onaangename symptomen die uw kwaliteit van het leven kunnen beïnvloeden. Deze omvatten slechte gezondheid, concentratie en arbeidsproductiviteit. In sommige gevallen ervaren mensen geen symptomen, maar wees wel altijd alert op je . 10 x de oorzaak van een ijzertekort in je lichaam. 1

'Bij een inflammatoire ziekte zijn er problemen met het immuunsysteem. Dat heeft te maken met de genen. En heeft dus te maken met erfelijkheid. Keratoconus staat officieel te boek als niet-inflammatoire ziekte. De oorzaak van keratoconus zou dus niet gezocht moeten worden in problemen met het immuunsysteem, genen en erfelijke componenten. Wat. Wat is de oorzaak van verkoudheid? Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn veel virussen die een verkoudheid kunnen geven. Wanneer iemand een aantal keren achter elkaar verkouden raakt, gaat het elke keer om een ander type virus. Een klassieke verkoudheid verloopt in fasen. Het virus komt via de neus binnen en wordt met het.

Irritatie/infectie van de eikel (psoriasis?) - MedischeHaaruitval / Telogeen effluvium - HuidartsLage rugpijn (uitgaande van het SI-gewricht) | AlbertArtrose | AZ Klina

Oorzaken van branderige ogen. Er zijn veel oorzaken van branderige ogen: medische en niet-medische. Om er een paar te noemen: Sarcoïdose. Dit is een zeldzame ziekte waarbij door onbekende oorzaak ontstekingen ontstaan, waaronder in de ogen. Langdurig computergebruik, tv-kijken, lezen (en te weinig knipperen met de ogen) Vermoeidheid: hierdoor. Ik ben zelf technisch genoeg om te constateren dat de lampjes doen wat ze moeten doen ,hoef niet weer een nieuwe router waar het resetten en uitvallen ook nu niet aan zal liggen . Wat ik wil is op mijn mobiele tel nummer een melding dat jullie geen internet leveren en hoe lang dat naar verwachting gaat duren en of dat te ja of nee niet bekend Er zijn veel mensen die weleens last hebben van een droge huid. Vaak 's winters wat meer (damn you verwarming) dan in de zomer. Je kan van nature een droge huid hebben, maar er kan ook een andere oorzaak aan ten gronde gaan. En als je weet wat de oorzaak van iets is, kan je er ook achterkomen hoe je het kunt aanpakken Hartkramp wordt ook wel 'angina pectoris' genoemd. Angina pectoris is een verstikkende pijn op de borst, maar men spreekt uitsluitend van hartkramp of angina pectoris als de betreffende pijn ontstaat vanuit het hart. De pijnscheuten bij hartkramp duren meestal enkele minuten. In dit artikel bespreken we de oorzaken en behandeling bij hartkram De oorzaak van het probleem ligt in de haat, die al vroeg gezaaid wordt in de harten van de kinderen. Daar ligt de kern van het probleem. Al jaren is de Hamas ook bezig Palestijnse kinderen op te voeden, in het leren haten van Joden, christenen, andere gelovigen en afvalligen van de Islam