Home

Maya kalender voorspellingen

De kalender mag dan misschien aflopen: de Maya's gingen er echt niet van uit dat het daarna ook echt gebeurd zou zijn met Moeder Aarde. Waar het idee precies vandaan komt, is een raadsel, maar velen zijn ervan overtuigd dat de aarde eind dit jaar vergaat. Waarom? Omdat de Maya's het met het einde van hun kalender voorspeld hebben Het idee dat de Maya's de ondergang van de wereld zouden hebben voorspeld, is met name gebaseerd op het eindpunt van een lange kalendercyclus. De Maya-kalender bestaat uit vijf eenheden: b'ak'tun (144.000 dagen), k'atun (20 tuns, 7200 dagen), tun (18 winals, 360 dagen), winal (20 dagen) en kin (1 dag) Wiek Lenssen liet de voorspellingen, verteld door Maya Oudere Zwervende Wolf (Alejandro Cirilo Perez Oxlaj), dertiende generatie Quiché Maya priester, kalender bewaarder en hoofd van de Nationale Raad van Maya Ouderen, zien in de film The Year Zero in het jaar 2000, opgenomen eind jaren 80: 12.000 jaar geleden ten tijde van de Tweede Zon viel er een gigantisch brokstuk in de Atlantische Oceaan

Verkeerd begrepen lange telling van de Maya's: Volgens de eerste berekening zou de Mayakalender op 28 oktober 2011 eindigen. Later is dit verschoven naar 21 december 2012. 12 december 2012 3 keer een 12 op rij: 12-12-12 21 december 2012: Verkeerd begrepen lange telling van de Maya's: Op 21 december 2012 eindigt de Vijfde Grote Cyclus van de Mayakalender De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je leven op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien, creëren en hoe je helemaal jezelf kunt zijn Door de eeuwen heen zijn er steeds weer mensen die het einde van de wereld hebben voorspeld. De meest recente voorspelling was die van 21 december 2012 waarbij volgens de Maya kalender op de dag van de zonnewende de jaartelling zijn dertiende cyclus in zou gaan. Helaas is ook deze voorspelling weer niet uitgekomen

Uit zorgvuldige analyse van Abeja's persoonlijke notities is gebleken dat de Maya in kwestie dyscalculie had, waardoor de door hem genoemde jaartallen niet als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Men heeft een aantal van zijn voorspellingen onder de loep genomen en op die manier ontdekt dat hij heel wat zaken correct heeft voorspeld, doch verkeerd gedateerd Dat de maya-kalender afloopt was dacht een vastgestelde kalender waar weinig aan te geloven is. Het bestaat en je kan de data van het eindigen van een cyclus gewoon berekenen. Of er erge veranderingen komen; nee ik denk dat er niet iets speciaals gaat gebeuren dan de normale rampen die zich jaar in jaar uit gaan afspelen Zij gebruikten hun vele kalenders om herhalingen en patronen in kleine en heel grote cycli van tijd te herkennen. De Maya's hebben niet - zoals vaak wordt gedacht - voorspeld dat in 2012 de wereld zou vergaan maar dat een nieuwe tijd zou aanbreken. Ze zagen het leven als een spiraal waarin we telkens nieuwe kansen krijgen om te groeien en creëren Deze Maya-kalender staat bekend als de kalender die het einde van de wereld voorspelt. Als er 13 'baktun' zijn afgelopen kom je op een aantal dagen uit van 1.872.000. 1 'baktun' is 144.000 dagen en dat vermenigvuldig je met 13 De mayakalender intrigeert mij enorm en dat komt waarschijnlijk omdat er zoveel aandacht aan gegeven is door de media de afgelopen jaren. Een paar maanden geleden zag ik een uitzending Erica op reis en in deze aflevering ging haar reis door Guatamala. Dit land heeft nog steeds de grootste Maya.

Voorspelt de Mayakalender echt de ondergang van de wereld

 1. De Maya's zijn een volk.Ze wonen in het zuiden van Mexico en in noordelijk Centraal-Amerika. Het Mayavolk had heel lang de sterren en planeten bestudeerd.Ze konden daardoor heel goed voorspellingen doen. Deze kennisgebruikten ze voor de kalenders. De Maya's hebben wel dertien verschillende kalenders, maar drie kalenders waren heel erg belangrijk
 2. De Maya's hebben ook een geslachtsvoorspellingsgrafiek die het oneven / even systeem gebruikt om het geslacht te bepalen. Controleer het jaar van conceptie (bijvoorbeeld 2019) met de leeftijd van de moeder bij de bevruchting (31)
 3. Ik denk dat we aan de Maya kalender niet hoeven te twijfelen, ze hebben duizenden jaren geleden al diverse kalenders gemaakt voor een aantal periodes die allemaal zeer correct waren. Overigens zijn er vele interpretaties van de maya profetie en het enige wat eigenlijk vaststaat is dat op 21-12-2012 een nieuwe periode begint, de 5e periode van de zon zoals je al aangaf
 4. Het beste antwoord. Ze hebben niets voorspelt, ook niet het einde van de wereld in 2021. Hun jaartelling eindigde daar. Net zo als het nummertje dat je trekt bij de dokter. Op een gegeven moment ben je bij 1000 en dat moet er een nieuwe rol in die weer begint bij 1. Ik denk ook dat wij in 9999 niet naar 10000 zullen overgaan
 5. De Haab kalender met de namen van de maanden en de vijf onbenoemde dagen (credit: The Mayan Calendar Org) De oude Maya's hebben een complexe en opmerkelijk nauwkeurige kalender uitgevonden. De Maya kalender werd door andere Midden-Amerikaanse volkeren, zoals de Azteken en de Tolteken, overgenomen. Die namen de eigenschappen van de kalender ongewijzigd over, ze veranderden alleen de namen van de dagen en de maanden
 6. Het geboortejaar en de leeftijd van de moeder zijn twee elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het voorspellen van het geslacht van de baby vanaf de Maya-tabel. Als beide getallen (geboortejaar en leeftijd van de moeder) even of oneven zijn, heb je meer kans om een meisje te krijgen, terwijl als het ene getal even is en het andere oneven, je hoogstwaarschijnlijk een jongen zult baren

De Maya-kalender en het einde van de wereld - Geschiedenis

Voor burgerlijke zaken gebruikten de Maya de Haab-kalender die het jaar verdeelde in 19 naamgegeven periodes van twintig dagen ( veintenas ) elk, gevolgd door vijf Uayeb-dagen, die niet werden beschouwd als deel van een of andere periode. De dagen hebben een dagnummer van 0 tot 19 of van 0 tot 4 voor de Uayeb-dagen Om te begrijpen waarom veel mensen, ook in Nederland, toch hardnekkig bleven geloven in deze mythe lijkt het je verdiepen in de ins en outs van de 'Maya kalender mythe' om die vervolgens wetenschappelijk te ontkrachten dan ook weinig zinvol.Kijken naar waarom en wanneer mensen volgens sociale wetenschappers geneigd zijn in zulke grote voorspellingen te geloven wellicht juist wel Dit is je geboortehoroscoop (volgens de Maya-kalender) De Tzolkin is de Maya-kalender. Deze kalender telt 260 dagen die ieder in het teken staan van een toon en zonnezegel. Ieder Mayajaar kent twintig periodes van dertien dagen. De dertien dagen (tonen) geven de energie van die dag aan, de twintig zonnezegels de oerkwaliteit Eerst moeten we kijken naar de kalender van de Maya's zelf. De Maya's hadden meerdere systemen om de datum bij te houden, maar de kalender waar we het hier over hebben wordt de lange telling genoemd. Het is eigenlijk een simpel idee: het telt gewoon de dagen sinds een vast beginpunt. Het tellen zelf gebeurt in een twintig-tallig stelsel, met.

De Echte Maya Voorspellingen over het Jaar Nul (2012 of

Lijst van voorspellingen van het einde van de wereld

In de 13 Manen Kalender en/of de Tzolkin heeft elke dag een eigen energie en omdat er ook op de dag van je geboorte een bepaalde energie was heeft deze energie invloed op wie je bent. De Maya stellen het nog scherper; jij hebt als ziel een bepaalde energie en bestemming. En jouw ziel kiest deze dag uit om geboren te worden De Maya voorspellingen De bekendste en oudste profetieën over 2012 zijn afkomstig van de Maya-indianen. In hun befaamde kalenders, die door de NASA tot de meest nauwkeurige ter wereld worden gerekend, hebben de Maya's aangegeven dat er op 21 december 2012 een aantal grote tijdscycli ten einde komen. Ten eerste eindigt er een cyclus van 520 Dertien b'ak'tuns zouden door de oude Maya's als een voltooide cyclus van schepping zijn gezien, maar er waren absoluut geen apocalyptische voorspellingen verbonden aan deze datum. Net zoals een oude kalender uit 2012 wordt gegooid voor een nieuw 2013-model, gaat de Maya-kalender gewoon door

Volgens de voorspellingen van de Bulgaarse waarzegster Baba Vanga gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren in 2021. Maar gelukkig voorspelt ze ook iets enorm goeds.. De toekomst voorspellingen 2021 door medium Sonja Dover. Katwijk, 13-11-2020. Geschouwd door Medium Sonja Dover. Elk jaar publiceert medium Sonja Dover haar toekomstvoorspellingen voor het nieuwe jaar. Ze zet haar gave in bij het voorspellen van de nationale en internationale politieke ontwikkelingen, de toekomst van BN'ers en het Koningshuis Maya-kalender Ds. A.S. van der Lugt / 1 reactie. 23-02-2010, 13:40. Vraag. Ik las onlangs dit artikel over het aflopen van de Maya-kalender. De gedachte dat deze voorspellingen wel zullen kloppen, en dat in 2012 de tijd zal aanbreken waarover Jezus spreekt,. 5. Einde van de Maya Long Count-kalender. Hoewel er veel bizarre theorieën over het einde van de wereld zijn, heeft een van de meest bekende te maken met de Maya-kalender. Veel mensen vragen zich af of, volgens voorspellingen gebaseerd op de kalender, de wereld zal eindigen op 21 december 2012, wat toevallig ook de winterzonnewende is

Dacht trouwens ook niet dat er bewijzen zijn dat de Maya's zelf voorspellingen verbonden aan deze kalender, maar dat er pas in de laatste tijd (20ste eeuwse new age) dingen aangeplakt zijn, zoals voorspellingen en het einde van die kalender (2012 Wat moeten we met deze voorspellingen? Antwoord: Niets. Ik heb me er niet uitputtend in verdiept, maar naar verluid, is er helemaal geen eindtijd profetie van de Maya's. Het feit dat hun kalender in dit jaar afloopt is door mensen uit onze tijd uitgelegd als zou dit wijzen op het einde van de tijd. Hier kunnen we dus niet zo veel mee

In zo'n periode verwezen de Maya's graag naar het einde van de kalender van de Lange Telling, niet omdat dan alles voorbij zou zijn, maar omdat alles dan opnieuw zou beginnen. Een schone lei. Een frisse start. Als de Maya's met hun kalenders al iets voorspellen, dan is het het voortbestaan van onze planeet en de mensheid De voorspellingen luiden, dat de zon met Kerst 2012 een donkere zone zal ingaan en het centrum van de melkweg zal kruisen. Dit zou samenvallen met het einde van de Maya kalender en grote veranderingen teweeg brengen. Hierboven de foto van het centrale gebied, (de 'BULGE') met de hoofdsterren van de Boogschutter tegen de achtergrond van de Melkweg De Maya kalender is één van de bekendste kalendersystemen van de volkeren uit Meso-Amerika, min of meer de vroegere aanduiding van Zuid- of Latijns-Amerika. De Maya Kalender is de laatste jaren veel in opspraak vanwege de vermeende afloop van deze kalender op 21 december 2012. Maya geschiedenis De eerste beschavingen in Meso-Amerika kwamen op rond 2000 [ Voorspellingen Bovengenoemde rampenfilm was gebaseerd op interpretaties van een aantal voorspellingen en cyclustheoriën, die allemaal samen zouden komen in hetzelfde jaar: 2012. Zo komt dat jaar voor in visioenen van Hopi- en Pueblo indianen, Zoeloe's, bij de Maya's. de Kopten en de oude Egyptenaars en ook nog bij de Middeleeuwse ziener Nostradamus (1503-1566)

Wat kunnen we leren van de Tzolkin kalender? - Maya wijshei

Deze voorspellingen in combinatie met het aflopen van de Maya kalender maakten veel mensen bang. De kalenders van de Maya leken het einde van een cyclus aan te geven, maar dat bleek niets rampzalig. Het bleek een cyclus van iets minder dan 26.000 jaar De klassieke Maya's hebben een zeer complex kalendersysteem dat dient voor een variëeit aan doelen, zowel praktische als esoterische, bijvoorbeeld bij voorspellingen. Zo hebben de Maya's een kalender van de landbouwcycli, één voor de ceremonië, één voor de dagelijkse rituelen, enzovoort De kalender van de Maya's is heel ingewikkeld, er zijn eigenlijk drie kalenders met allemaal een eigen berekening. De Lange Telling doet voorspellingen over hele lange periodes. Aan het einde van de Lange Telling zou er iets bijzonders gebeuren Laten we eens kijken wat Michel de Nostredame of de algemeen bekende Nostradamus voorspeld over het jaar 2021.Nostradamus was een 16e-eeuwse Franse mysticus, schrijver, apotheker en een vermeende profeet, die geweldig maakte voorspellingen over de komende tijd, waarvan vele uitkwamen, waaronder de dood van Henry II, Fire of London, Franse revolutie, opkomst en ondergang van Napoleon, opkomst.

Video: Het einde van de wereld, een nieuwe voorspelling - Foobie

Misrekening in Mayakalender: wereld eindigt in 2021 in

Alles over theorieen, Maya kalender, doomsday voorspellingen, grote veranderingen en mee De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8. Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de eindtijd nou eigenlijk betekenen In de Maya mythologie was Venus niet de planeet van de liefde, maar de planeet, die gevaar kon voorspellen. De begindatum van de lange telling kalender wordt soms aangeduid als de geboorte van Venus. Vooral Venus als ochtendster wordt deze rol toegedacht Daarnaast waren de Maya's zeer kundige astronomen en wiskundigen. Met uiterste precisie wisten ze een zonsverduistering te voorspellen en de cycli van hemellichamen op te meten. Hoe deze berekeningen werden gemaakt is nog altijd een mysterie. Voorspellende Maya Kalender. De oude Maya's werkten met een ingewikkeld kalendersysteem

maya kalander waar of nep ? - GoeieVraa

 1. Maya voorspellingen voor Apocalyps in 2012 Er is slecht nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat er in Mexico aanwijzigingen zijn gevonden in Maya ruïnes dat de Apocalyps in 2012 zal.
 2. Allengs werden de voorspellingen grimmiger. McKenna en Argüelles zagen het einde van de Maya-kalender nog als een soort spirituele schoonwassing - er zou een 'kosmische poort' opengaan naar de ziel - maar de nieuwe doemboeken en websites begonnen over het omvallen van de planeet, zonnevlammen en aardbevingen
 3. De Maya Voorspellingen Voor 2012. De Maya's waren haarscherp in hun berekeningen en konden in het verlengde hiervan ook haarscherp voorspellen. Ze waren..
 4. De Maya's staan het meest bekend om hun kalender en voorspellingen die gedeeltelijk op de zon waren gebaseerd. Uitstekende astronomen, de Maya's wisten van de beweging van de planeten, de zon en het galactische centrum
 5. De Maya's konden het tijdstip van een zonsverduistering voorspellen. De Maya's berkenden dat een maanmaand 29,5302 dagen lang was. Tegenwoordig weten we dat de exacte lengte 29,5302 dagen is. De Maya's geloofden dat hun goden in de hemel leefden, dus baseerden ze hun leven op wat ze daar zagen
 6. Veel voorspellingen zijn, in bepaalde mate ook uitgekomen, andere weer niet. Voorspelling Coronavirus. Het Coronavirus, zoals we die vandaag de dag kennen, bestond natuurlijk niet in de tijd van Nostradamus. Laat staan dat de naam al bedacht zou zijn door hem
 7. Alle voorspellingen zijn gebaseerd op wat de Maya's hierover hebben achtergelaten. De hype 2012 is in 1987 begonnen. Kunsthistoricus José Arquëlles bracht toen zijn boek 'the Mayan factor' uit. Hij zou zijn 'kennis' over de Maya kalender hebben 'doorgekregen' van de Maya koning Pacal, deze leefde van 603-683

Maya wijshei

De kalender De-mayacultuur

Voorbij 2012. Een volledig overzicht van eindtijdvoorspellingen (2008) search. ~NL PB US thumb_up. ISBN: 9789020202052 search of 9020202057, waarschijnlijk in het Nederlands, 368 pagina 's, Ankh-Hermes, Deventer, Paperback, Gebruikt, goede conditie. € 6, 50 thumb_up + Scheepvaart: € 4,95 = € 11,45. zonder verplichting 2e Conversatie met Samuel, Conversatie met Samuel, 2e. Maandag 11 November 2019 / Via Anja en Michael Hartelijke groet geliefden, allemaal, bij deze vervolg conversatie met mij, Ik ben Samuel. En welkom en lieve groet van ons hier, Anja en Michael, voor jou, Samuel en allemaal. Samuel: Voor de voortzetting is aan jullie gevraagd om vragen te. Alle voorspellingen van het einde der tijden op een rijtje. Vrijdag 21 december vergaat de wereld volgens de Maya kalender. Maar de Maya's zijn zeker niet de enige die zich aan een dergelijke. Woordenlijst. Tzolkin. Ook wel genoemd: Harmonische Module, Mayakalender,Galactische kalender. De 13 Manen Kalender van 365 dagen wordt gecombineerd met een cyclus van 260 dagen. Deze kalender van 260 is de Tzolkin. Het is een eeuwenoude kalender is de heilige galactische kalender van de Maya's. Zij gaan er van uit dat elke dag anders is Ze maakten de kalenders om historische gebeurtenissen einddatums te kunnen voorspellen. Dat deden ze aan de hand van natuurlijke verschijnselen zoals het verschijnen van bepaalde planeten, of de duur van een zwangerschap. Volgens de berekeningen in de 'Tzolkin' kalender moest de wereld vergaan en brak er een nieuw tijdperk aan

Einde van Maya kalender nadert. 20 december 2012 door Nina Bergh. De oude Mayacultuur strekt zich uit over het zuiden van Mexico, Guatemala, Honduras en Belize. Het volk stond vooral bekend om hun grondige kennis van de wiskunde en astronomie. Op een ruïne in de verlaten Mayastad Tortuguero, Mexico, staat een voorspelling geschreven voor deze dag 21 december 2012 markeerde het einde van de eerste Grote Cyclus van de Maya Lange Telling-kalender. Velen interpreteerden dit verkeerd als een absoluut einde aan de kalender, die de tijd continu volgde vanaf een datum 5.125 jaar eerder, en doemscenario's kwamen naar voren

Maya kalender - Voorspellingen en theorieen - Preppers

De voorspelling van de Maya. Er is heel wat te doen rond het magische jaar 2012. Het einde van de Maya kalender. Velen voorspellen het eind van de wereld, anderen zeggen dan weer dat vele mensen van de aardbodem zullen verdwijnen, en zullen overgaan naar een nieuwe dimensie Die voorspellingen zouden door de Egyptenaren en Maya's in een geheime code gestoken hebben, maar er is geen bewijs dat zij iets wisten over magnetisme of zonne-activiteit11:15 Ondertussen. Maya Tzokin Kalender is een eeuwen oude kalender die gemaakt is door de Maya's. De Maya's waren heel De wijs en waren goed in wiskunde en astrologie. De Maya's hebben vele kalenders gemaakt maar de Tzolkin is een unieke kalender. De naam Tzolkin betekend dagtelling. De Tzolkin kalender bestaat uit 260 dagen, dit zijn 9 maanden precies de tijd.

Er is uren verschil tussen de Midden-Amerikaanse tijd van de Maya's en de Midden-Europese van Nederland. Enfin, de Maya's voorspelden in hun kalender de ondergang. Voorspellen is simpel De Maya Kalender behoeft weinig introductie. WoodTrick heeft een eigen versie van deze beroemde kalender ontwikkeld. Wees gerust, de WoodTrick kalender zal het einde van de wereld en andere apocalyptische fenomenen niet voorspellen .

TheUnitedUniverse.com - Maya Expert Johan van der Beek. English language. Voorwoord: Alle 17 Maya kalenders zijn berekend en hebben een maatstaaf van een baan (orbit) van een of andere hemellichaam in het Universum. En het grote verschil tussen de Maya kalenders en alle ander kalenders is dat die van de Maya een begin en einde cyclus kent en. De Maya-kalender bestaat uit verschillende cycli of tellingen van verschillende lengtes. De telling van 260 dagen is bij geleerden bekend als de Tzolkin of Tzolkʼin.De Tzolkin werd gecombineerd met een 365-daags vaag zonnejaar dat bekend staat als de Haabʼ om een gesynchroniseerde cyclus te vormen die 52 Haab duurde, de Kalenderronde genoemd.De kalenderronde wordt nog steeds door veel. De boodschap dat de wereld volgens de Maya-kalender in 2012 vergaat, is namelijk fout. Jose Huchim - een Mexicaanse archeoloog en Maya - is niet te spreken over de manier waarop de westerse wereld de voorspellingen van de Maya's de wereld in heeft geholpen. Met name de Amerikaanse kaskraker 2012 is hem een doorn in het oog De ware positieve Maya-voorspellingen is onthuld (2013; 7)] spiritualiteit. Maya-kalender, Mayawetenschap, spiritualiteit. Maya wijsheid: 7 februari - 30 maart. 5 februari 2019 aquariuspolitiek Een reactie plaatsen. Hiermee is deze bespreking van het uiterst interessante boek over de Maya-kalender en de consequenties voor ons leven. Helaas kwamen hun voorspellingen niet uit, zodat men nu alle hoop heeft gevestigd op de oude Maya's. In een lange rij bestsellers wordt betoogd dat hun geheimzinnige kalender aangeeft dat er grote veranderingen op komst zijn. Professionele 'mayalogen' zijn geneigd om de opwinding over het jaar 2012 compleet te negeren

Voorspellingen Maya’s leiden tot bijzonder reisgedrag

De Maya-kalender behoeft geen introductie. WoodTrick heeft een eigen versie van deze beroemde kalender ontwikkeld. Wees kalm, onze kalender zal het einde van de wereld en andere apocalyptische verschijnselen niet voorspellen :) Het is een uitstekende aanvulling op het interieur van uw huis en helpt u altijd op de hoogte te zijn van dag, week, maand en jaar! De modelset wordt geleverd met. Apocalyps 2011 - de voorspellingen van Harold Camping. Hoewel 2012 te boek staat als rampjaar, voorspelde de Amerikaanse radiopresentator bij het christelijke Family Radio Harold Camping (1921) reeds voor het jaar 2011 het einde van de wereld. Hij baseerde zich daarbij niet op de Maya-kalender, maar op aanwijzingen in de bijbel Wat ik heb begrepen is dat de wereld in een bepaald soort cyclus zit die zich herhaald (rustig, en daarna steeds meer rampen enzovoort). En de wereld zou dus niet eindigen in 2012 maar weer aan het begin van de cyclus komen te staan, dat dat de betekenis is van het einde van de maya kalender

N.B. Deze Maya horoscoop is afkomstig van de 13 Manen kalender ofwel de Galactische Kalender. Deze is afgeleid van de Maya maar is geen kalender die door hen zelf gebruikt wordt. De Maya uit de oudheid gebruikten wel zo'n 20 verschillende kalenders om de tijd te berekenen en te voorspellen De Maya's gebruikten hun ingewikkelde kalender om voorspellingen te doen op godsdienst en sterrenkundig gebied, maar ook om met de stand van de zon, maan en planeten konden ze zien wanneer ze moesten zaaien en oogsten. De Maya's hadden twee kalenders naast elkaar, een heilige kalender van 260 dagen en een langere kalender van 365. WoodTrick Maya Kalender. De Maya-kalender behoeft geen introductie. WoodTrick heeft een eigen versie van deze beroemde kalender ontwikkeld. Wees kalm, onze kalender zal het einde van de wereld en andere apocalyptische verschijnselen niet voorspellen ? Hoe moet je de tabel van de Chinese geboortekalender gebruiken? Het enige dat je hoeft te doen is de maand waarin je bevrucht bent en je leeftijd op dat moment in de tabel op te zoeken. In het snijpunt van die gegevens staat in de tabel of je een jongen (J) of een meisje (M) zult krijgen. Wij zijn benieuwd of het bij jou klopt! leeft De kalender nam in de Maya-maatschappij een centrale plaats in. Het dagelijks leven, de religieuze rituelen, maar ook zaken als oorlogsvoering werden afgestemd op de kalender, die buitengewoon.

Voorspellingen van Edgar Cayce: Poetin zal de derde wereldoorlog voorkomen Overgenomen van Angelwings. Poetin wordt door velen gezien als één van de bedreigingen van de wereldvrede. De voorspellingen van Edgar Cayce luiden echter heel anders. 80 jaar geleden voorziet de slapende profeet dat Poetin een derde wereldoorlog zal voorkomen Als deze kalender is afgelopen, begint hij de dag erop gewoon weer bij dag 1. Net als wij ieder jaar op 1 januari weer beginnen nadat de kalender op 31 december stopt. Het verbinden van het einde der tijden aan het aflopen van de maya kalender is een westers verzinsel door mensen die geen verstand hebben van astronomie

Nieuws: Paus verzekert: wereld vergaat niet op 21-12-12

De kalender is geen wetenschappelijke manier om het geslacht van je kindje bepalen. Het geeft dus geen zekerheid. De echte geslachtsbepaling krijg je pas bij de 20-wekenecho te horen. Er zijn maar twee mogelijke uitkomsten, namelijk jongen of meisje. Deze manier van voorspellen is daarom in ieder geval voor vijftig procent betrouwbaar Ze hebben voorspellingen voor tijdstippen die nog verder in de toekomst liggen, in elk geval. Nu weer terug naar die datumaanduiding. Met die vijf getallen bepaal je dus welke dag het is volgens de Maya-jaartelling. Hoe reken je zo'n dag nou om naar een datum op onze Gregoriaanse kalender

De jaartelling van de Maya's - rekenen-oefenen

 1. De Maya's en hun kalender De miljoenen Maya's zijn een duizenden jaren oud volk in Midden Amerika. Zij hebben een hoog ontwikkelde cultuur en maar liefst zeventien kalenders waarvan de helige Tzolkin kalender de belangrijkste is. Hiermee kunnen ze diverse religieuze en astronomische voorspellingen doen
 2. Tevens vertelt hij over de cultuur van de Maya's en hoe deze beschaving werd verwoest door de Conquistadores. Er bleven slechts vier boeken van de Maya's gespaard voor deze fanatieke Christenen, die de Maya's wilden bekeren tot hun eigen religie. Uit deze boeken zou blijken hoe de kalender tevens diende om de toekomst te voorspellen
 3. Paranormale voorspellingen 2021 Voorspellingen 2021 in Nederland voor het nieuwe jaar Ik licht een klein tipje van de grijze sluier die over het land ligt op.. Het belangrijkste nieuws. Het grootste nieuws is wel dat het Corona virus langzamerhand licht uitdooft en wij na de lente weer meer aan een normalere gang van zaken kunnen beginne
 4. Nostradamus was the biggest prophet that ever existed on Earth. The Prophecies was one of his most famous books, where he wrote predictions for 1000 years ahead. In this article, we will talk about Nostradamus predictions for 2021.. Find out what the famous french apothecary and doctor Nostradamus predicts in terms of economy, health crisis, environment and wars for 2021
 5. Ook bij het langs scheren van 'doomsday-komeet' Elenin in 2011 en het zogenaamde einde van de Maya-kalender in 2012 meldde de ruimtevaartorganisatie dat er geen reden tot zorg was, terwijl verschillende religieuze groeperingen stelden dat de apocalyps op handen was. Tot nu toe zijn de voorspellingen van de NASA het accuraatst gebleken
 6. Mensheid vergaat in 2040. Vergeet die zweverige Maya-kalender: het einde der tijden vindt plaats op 5 februari van het jaar 2040. De NASA heeft namelijk een astero de ontdekt die momenteel hard richting aarde koerst. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is de kans op een botsing n op 625, oftewel 0,16 procent
 7. 929 aanbiedingen in juli - Bekijk alles met kalender! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaat

Zo voorspel je het geslacht van je baby! - Convey Beaut

Voorspellingen, Tony Allan, The house of books, 2002, 160 blz. 22x28 cm, harde kaft, hoekjes geschonden Inhoud: 5000 jaar profetieën, visioenen en dromen Voorspellende systemen zoals I Tjing, Maya-kalender en tarot Voorspellingen uit het verleden en hun accuraatheid..

Hoe serieus kunnen we de Maya-voorspelling nemen

 1. Welke voorspellingen van de Maya's zijn uitgekomen
 2. De Maya kalender Kuuke's Sterrenbeelde
 3. De Maya kalender om het geslacht van de baby te kennen
 4. Mayakalender - Wikipedi
 5. Einde Mayakalender: bye bye world? - NEMO Kennislin

Dit is je geboortehoroscoop (volgens de Maya-kalender

 1. Denk eens echt na: 2012: De Maya-kalende
 2. bol.com De Maya Voorspellingen Voor 201
 3. Wat Maya's zeggen over 21
 4. Maya-kalender: Betekenis, Typen En Namen Van De Maanden
 5. Mayakalender voorspellingen The Truth is in Here (TRU
Het Einde Van De Wereld - 21 december 2012 - Is er eenantroposofie en apocalypse: De Maya’s en het jaartal 2012