Home

Bewaarplicht particulieren

Niet-administratieplichtigen (particulieren) vallen niet onder de wettelijke bewaarplicht. Zij mogen in beginsel zelf bepalen wanneer ze documenten weggooien. Maar het is wel verstandig om financiële gegevens minstens vijf jaar te bewaren 5 jaar (particulieren) Belastingpapieren; Salarisstroken; Bank- en giroafschriften; Particulieren zijn niet wettelijk verplicht hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren

bewaarplicht-wat-bewaren-en-hoe-lan

Voor particulieren bestaat er inderdaad geen wettelijke bewaarplicht. Particulieren hoeven hun administratieve gegevens niet te bewaren. Bedrijven en zelfstandigen wél Als particulier ben je niet verplicht om je administratie te bewaren. De Belastingdienst kan wel tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het slim om je administratie voor de Belastingdienst minimaal 5 jaar na je belastingaangifte te bewaren

Bewaartermijn administratie particulierenHappy Organize

 1. istratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen
 2. istratie Je leven lang. Notariële stukken (bijv. testamenten, akten) Diploma's, certificaten en getuigschriften; Arbeidscontracten; Inentingspapieren; Jaaropgaven en -overzichten; Medische documenten; Trouwboekje; Adoptie- of echtscheidingspapieren; 5 jaar (particulieren) Belastingpapieren (zie checklist belastingaangifte doen) Salarisstroke
 3. istratieplichtigen (particulieren) vallen niet onder de wettelijke bewaarplicht. Zij mogen in beginsel zelf bepalen wanneer ze do-cumenten weggooien
 4. istratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Het is dus wel verstandig de ad

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij? Of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan moeten organisaties de gegevens vernietigen. Gegevens archiveren. De overheid is verplicht om bepaalde informatie voor altijd te bewaren. Dat staat in de Archiefwet. In deze informatie staan vaak persoonsgegevens De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma's en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht

Bewaarplicht voor particulieren? - BelastingBelange

Bewaartermijn: hoe lang administratie bewaren? : N

De basisgegevens uit uw administratie, zoals bijvoorbeeld de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en het grootboek, moet u altijd 7 jaar bewaren. Voor de overige gegevens kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen Er is geen wettelijke bewaartermijn voor de administratie van particulieren. Er is dus geen bewaarplicht voor de particuliere administratie. Het is echter wel aan te raden om belastingpapieren en bankafschriften in elk geval vijf jaar te bewaren. De Belastingdienst mag tot vijf jaar belasting navorderen Als u uw administratie geheel of gedeeltelijk door derden laat bijhouden, moeten ook de gegevens die deze derden over uw onderneming hebben, bewaard worden. Ook nadat u uw onderneming hebt beëindigd, moet u uw administratie bewaren, zodat wij een eindcontrole kunnen doen Bewaarplicht voor particulieren. Voor particulieren is er geen wettelijk bepaalde bewaarplicht. Toch doet u er als particulier verstandig aan om uw administratieve gegevens zoals bankafschriften en loonstroken te bewaren. De belastingdienst mag namelijk tot vijf jaar terug belastingen navorderen De bewaarplicht stopt dan ook niet na 7 jaar. Minder dan 7 jaar : Overige zaken : In overleg met de belastingdienst kan een kortere bewaartermijn voor bepaalde bescheiden worden overeengekomen. 5 jaar: Gegevens aangifte inkomstenbelasting: Dit geldt voor particulieren. Voor ondernemers geldt voor deze gegevens een bewaartermijn van 7 jaar

Bewaartermijn administratie - Opruimkriebel

Bewaartermijn administratie - Hoe lang moet je

 1. Voor particulieren én ondernemers Tot het verstrijken van de geldigheidsdatum of de ontvangst van een vervangend exemplaar, bewaar je: Verzekeringsbewijzen, -polissen Lidmaatschapsbewijzen Pensioenoverzichten Garantiebewijzen en Servicecontracten (school)roosters Digitaal bewaren, hoe zit dat
 2. istratie of boekhouding gecertificeerd te laten vernietigen door een professionele datavernietiger. Meer informatie en tips over bewaarplicht van documente
 3. Om het u gemakkelijk te maken hebben we een apart overzicht gemaakt voor bedrijven en voor particulieren. Bedrijfsarchieven. Als bedrijf moet u heel wat documenten bijhouden. Om het helemaal ingewikkeld te maken heeft elk document ook nog eens een andere bewaartermijn
 4. g, 1 jaar met toestem
 5. imaal 10 karakters bestaan /1000 Plaats reactie. Verberg reacties. Volgens het Burgerlijk Wetboek (Art. 10, boek 2) is de bewaartermijn 7 jaar

Bewaartermijn personeelsdossier - Wettelijke bewaarplicht Bewaarplicht van documenten uit het personeelsdossier van uw werknemer. Hoe lang moet u wettelijk een personeelsdossier van uw werknemer bewaren? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het personeelsdossier bestaat namelijk uit diverse documenten Er zijn een aantal wijzigingen in de fiscale BES wetgeving per 1-1-2020. Het betreft een aantal maatregelen dat wordt genomen in nauw overleg met en/of op verzoek van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het gaat om de volgende maatregelen

U vindt hier informatie van UWV voor particulieren. Bijvoorbeeld over uitkeringen van UWV, zoals WW, WIA en Wajong Hoe lang je administratie bewaren is verschillend voor een zzp/ondernemer of een particulier. Voor ondernemers staat de bewaarplicht op 7 jaar. Een eis van de Belastingdienst. Dit in tegenstelling tot de particulieren. Zij hebben geen bewaarplicht, maar het advies is wel om de administratie 5 jaar te bewaren Daarnaast stelt de wet ook een bewaarplicht van zeven jaar. De belastingwet stelt aan de administratie de eis dat deze ''naar de eisen van het bedrijf'' gevoerd moet worden. Voor particulieren geldt de hiervoor genoemde regel van administratie voeren niet. Voor particulieren en ook voor bedrijven geldt dan wel weer een informatieplicht

 1. Wijzigingen van de WGBO per 1 januari 2020 (2): verlenging bewaartermijn en aanpassing aanvangsdatum Het wetsvoorstel 'Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt' is op 4 juni 2019 als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2020 in werking
 2. istratie te kunnen controleren. Particulieren zijn niet gebonden aan deze plicht, maar ook hen wordt geadviseerd om hun ad
 3. istratie- en bewaarplicht voor platforms die faciliteren bij leveringen van goederen én diensten aan particulieren/ ondernemers zonder BTW-identificatienummer in de EU
 4. 1001 Tips - Hoe lang moeten officiële documenten bewaard worden? Levenslang, geboorte, medische gegevens, schooldocumenten, notariële akten, contracten.
 5. der lang bewaard hoeven te worden dan de maximale termijn van vier weken
 6. Verkoopt u (via een webshop) goederen aan particulieren in andere EU‑landen? Dan krijgt u vanaf 1 juli 2021 te maken met nieuwe btw-regels. Lees hierna wat die nieuwe regels voor u betekenen.Afschaffing drempelbedragenPer 1 juli 2021 verdwijnen de huidige drempelbedragen (variërend van € 35.000 tot..

Ten aanzien van particulieren (niet administratieplichtigen) is dit nog complexer omdat zij geen bewaarplicht hebben. Wel kan aan hen op grond van artikel 47 AWR om gegevens worden gevraagd. Hoewel de Hoge Raad oordeelt dat informatie mag worden opgevraagd buiten de termijn van 7 jaar blijft het wel van belang kritisch te beoordelen of een informatieverzoek aan de voorwaarden van artikel 47. Maar ook voor particulieren is het verstandig gegevens van de administratie te bewaren. Als ondernemer dien je de administratie 7 jaar te bewaren. Alles wat te maken heeft met onroerende zaken dien je zelfs 10 jaar te bewaren. Bewaarplicht voor particulieren. Voor particulieren geldt er geen harde bewaarplicht De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden, zodat je bij controle de gegevens makkelijk kunt aanleveren bij de belastinginspecteur. Aangezien bonnetjes en facturen kunnen vervagen is het sowieso slim om ze in te scannen en ze als digitale kopieën te bewaren. 2 Onder deze bewaarplicht vallen ook de privébankstukken van ondernemers. Het is niet nodig om alles op papier te bewaren, maar de gegevens moeten wel zeven jaar toegankelijk blijven. Vaak kan men bij bankinstellingen maar tot een jaar terug gegevens opvragen. Voor particulieren is er geen bewaarplicht.. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden, zodat u bij controle de gegevens makkelijk kunt aanleveren bij de belastinginspecteur. Omdat bonnetjes en facturen kunnen vervagen is het sowieso verstandig om ze in te scannen en ze als digitale kopieën te bewaren

Bepaalde documenten kunnen dienen als bewijsstuk bij uw aangifte, bijvoorbeeld: bankdocumenten. U moet een kopie van die documenten ook minstens 7 jaar bijhouden voor eventuele controle, ook al is de hieronder vermelde bewaartermijn korter. Sommige bewijsstukken moet u langer bijhouden (bv. loonfiches) Administratie bewaren voor particulieren. Bij een belastingcontrole moet je aantonen dat iets klopt. De belastingdienst mag hierbij tot 5 jaar terug gaan. Ook voor particulieren is het dus verstandig om belangrijke documenten overzichtelijk te bewaren. Je kan hierbij denken aan de jaaropgave van je werkgever of bank. Bewaartermijn van 7 jaa De bewaartermijn start in het jaar dat volgt op het jaar waarin je het pand in gebruik hebt genomen. Dit komt door de btw-herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting. Ben jij leverancier van digitale diensten aan particulieren in andere landen van de EU, dan moet je gegevens 10 jaar bewaren Je kan tot maximaal 5 jaar geleden je belasting terugvragen. Voor ondernemers: 7 jaar. Let wel stukken mbt tot onroerend goed moet je 10 jaar bewaren. Voor particulieren geldt geen bewaarplicht, maar het is toch verstandig om je papieren 5 jaar te bewaren

Particulieren Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen De Centrale voor kredieten aan particulieren is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen Fiscale bewaarplicht: wat houdt dat precies in? Fiscale bewaarplicht betekent dat je als ondernemer wettelijke verplicht bent om je administratie 7 jaar te bewaren. De Belastingdienst kan om verschillende redenen jouw administratie controleren. Het kan zijn dat de Belastingdienst onregelmatigheden in jouw ingediende aangiften vindt wat ze verder willen onderzoeken. Het kan ook zijn dat [ Particulieren Als particulier is er geen directe wettelijke verplichting om uw administratieve gegevens (zoals bankafschriften, jaaropgaven, loonstrookjes) te bewaren. Maar je zou wel kunnen zeggen dat er sprake is van een afgeleide bewaarplicht. De Belastingdienst mag namelijk tot 5 jaar terug, ten onrechte niet betaalde belasting bij u.

De fiscale bewaarplicht van administratie is een wettelijke verplichting voor alle ondernemers in Nederland. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt een bewaarplicht van 7 tot 10 jaar. Op de website van de Belastingdienst staat welke administratieve gegevens bewaard moeten blijven en hoe lang. Ook digitale administratie valt onder de bewaarplicht Voor particulieren is de bewaarplicht 5 jaar, maar voor ondernemers is de bewaarplicht 7 jaar. Lever je elektronische diensten, radio- en televisie omroepdiensten en telecommunicatiediensten? Dan is de bewaarplicht zelfs 10 jaar. Ook als je onroerende goederen in zakelijk bezit hebt en hierover btw verrekend, is de bewaarplicht 10 jaar bewaarplicht van betaalgegevens. Reageer met quote. 02-04-2021, 14:29 door Anoniem, Particulieren hoeven dit niet te bewaren (maar de belasting kan tot 5 jaar terug navorderen,.

Bewaarplicht: 7 punten om op te letten Wolters Kluwe

Bewaarplicht Van Wikipedia, de gratis encyclopedie Onder bewaarplicht wordt verstaan de wettelijke verplichting om bepaalde bedrijfsdocumenten voor afgeronde zakelijke transacties voor commerciële of fiscale doeleinden overzichtelijk te bewaren, zodat deze indien nodig kunnen worden geraadpleegd Particulieren vallen niet onder de bewaarplicht en hoeven in principe niets te bewaren. Maar het is wel verstandig om financiële gegevens 5 jaar te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk inkomstenbelasting navorderen tot vijf jaar na afloop van een belastingjaar Daarnaast stelt de wet ook een bewaarplicht van zeven jaar. De belastingwet stelt aan de administratie de eis dat deze naar de eisen van het bedrijf gevoerd moet worden. Voor particulieren geldt de hiervoor genoemde regel van administratie voeren niet. Voor particulieren en ook voor bedrijven geldt dan wel weer een informatieplicht Ondernemers komen niet snel onder hun bewaarplicht uit. Het crashen van de computer, het zoekraken van de back-up en in beslagname door de FIOD komen allemaal voor rekening van de ondernemer. Een man drijft in 2012 een eenmanszaak

Zoekopdrachten gerelateerd aan mijn ing inloggen particulieren oude manier. mijn ing inloggen particulieren oude manier; mijn ing inloggen oude manier; En volgens mij hebben we als particulieren iets van 5 jaar bewaarplicht voor de fisus. Als je nog afschriften nodig hebt dan zou je dit altijd op deze manier kunnen doen Bewaarplicht van banken Kan u mij vertellen wat de bewaarplicht is voor banken van beleggings documenten en bankafschriften. Dan ben je wettelijk verplicht om je belastingadministratie minimaal 7 jaar te bewaren dit noemen we de fiscale bewaarplicht. Geen bewaarplicht voor particulieren Regelmatig krijgen we de vraag of je bonnen nog moet bewaren als alles toch als pdf verwerkt wordt in de boekhouding. Je administratie is de basis voor je aangiftes die je als ondernemer moet doen en de belastingdienst moet deze snel en goed kunnen controleren. Dat mogen ze tot 6 jaar na het boekjaar nog doen. Jij bent daarom verplicht alle zaken rondom je boekhouding, zoals bonnen, facturen. De fiscale bewaarplicht Op de site van De Belastingdienst lezen we dat er 7-jarige fiscale bewaarplicht geldt voor ondernemers. Deze bewaarplicht geldt voor een aantal onderdelen van de administratie, waaronder de loonadministratie, rittenregistratie. Voor particulieren raadt De Belastingdienst aan om in ieder geval van de laatste 5 jaar de administratie te bewaren. Dit komt omdat de.. In anderhalf jaar tijd is het aantal geregistreerde beveiligingscamera's toegenomen met 50.458 (+22%). In totaal zijn er nu 278.988 camera's van particulieren, bedrijven en de overheid geregistreerd in de politiedatabase 'Camera in Beeld'. Dit en meer blijkt uit cijfers van de politie, die VPNGids.nl opvroeg via een Wob-verzoek

In anderhalf jaar tijd is het aantal geregistreerde beveiligingscamera's toegenomen met 50.458 (+22%). In totaal zijn er nu 278.988 camera's van particulieren, bedrijven en de overheid. De Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België is één van de instrumenten die door de Belgische overheid ingesteld is om overmatige schuldenlast bij gezinnen te bestrijden. Dit bestand registreert sinds 2003 alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die in België doo --belastingdienst en de fiscale bewaarplicht particulieren de belastingdienst kan u nog vijf jaar na uw belastingaangifte om nadere bewijsstukken vragen. maar in de praktijk doet u er verstandig aan om uw papieren veel langer te bewaren.

Een eis van de Belastingdienst. Dit in tegenstelling tot de particulieren. Zij hebben geen bewaarplicht, maar het advies is wel om de administratie 5 jaar te bewaren . Bewaartermijnen administratie - Merak Informatiemanagemen . Administratieve bewaarplicht De wettelijke bewaarplicht voor de bedrijfsadministratie is 7 jaar (fiscale bewaarplicht) Bewaarplicht (art. 34a OB): 7 jaar en met betrekking tot onroerende zaken 9 jaar. Factureringsplicht: - Vermelde OB altijd verschuldigd (art. 37 OB) - Prijsaanduiding particulieren inclusief OB (art. 38 OB Juiste bewaartermijn van administratie particulieren 16 mei 2019 Nieuws Veel mensen bewaren al hun papieren veel te lang. Om maar even een voorbeeld te noemen: het polis blad van de zorgverzekering krijg je elk jaar opnieuw, telt gemiddeld 40 pagina's en neemt dus ruimte in de kast in. En dat terwijl deze zo opnieuw is op te vragen bij de zorgverzekeraar, en waarschijnlijk ook op het. Particulieren hoeven volgens de belastingdienst niet zelfstandig hun administratieve gegevens te bewaren. Voor bedrijven stelt de fiscale bewaarplicht dat financiële gegevens zeven jaar bewaard moeten worden. In sommige gevallen,. Bewaar uw documenten. Als uw WW-uitkering stopt, moet u de documenten die met uw uitkering te maken hebben altijd 2 jaar bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om documenten aan ons te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstroken, sollicitatiebrieven en arbeidsovereenkomsten

Particulieren zijn niet wettelijk verplicht hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren. 7 jaar bewaren (ondernemers) grootboek; debiteuren- en crediteurenadministrati Bedrijven moeten hun administratie zeven jaar bewaren, particulieren in principe vijf jaar. Het gaat dan om bankafschriften, belastingpapieren en mogelijk correspondentie over de zorgtoeslag. Bij andere officiële papieren, zoals jaarrekeningen van gas, water en licht, salarisstrookjes, huurovereenkomsten of verzekeringen, is twee jaar voldoende

Bewaarplicht verkeersgegevens Internet ingesteld. In het kader van terrorismebestrijding is op Europees niveau besloten verkeersgegevens over telefonie- en internetgebruik voortaan minimaal zes maanden te bewaren. De Nederlandse regering diende daarop een voorstel in met een bewaartermijn van 18 maanden, de Tweede Kamer maakte hier 12 maanden. Hoewel de wet voor particulieren geen bewaarplicht van stukken kent, komt het voor rekening en risico van de belastingplichtige dat hij de betalingsbewijzen en andere schriftelijke bescheiden van aftrekposten niet heeft bewaard. Ook als pas na vier jaar vragen worden gesteld. Toetsing door Belastingdiens Afval van particulieren. Afval dat binnen uw bedrijf ontstaat en u zelf gaat verwerken. Afval uit het buitenland. U heeft hiervoor een vergunning van de EVOA nodig. Afval dat u bij de uitvoering van uw werk voor de overheid heeft gevonden. U weet niet van wie het is en u ruimt het op. U ontvangt bedrijfsafval dat 50 kilo of lichter is Per 1 juli 2021 komen de verschillende drempelbedragen te vervallen. In de plaats daarvan komt één enkel drempelbedrag van € 10.000 per kalenderjaar. In 2021 geldt dit drempelbedrag van € 10.000 voor de periode van 1 juli tot en met 31 december. Opgelet, want dit drempelbedrag geldt voor leveringen in alle EU-landen samen en ook digitale.

Bewaren van persoonsgegevens Autoriteit Persoonsgegeven

 1. Bankgarantie: wat is dat en hoe werkt het? Als je een woning koopt, moet je doorgaans 10% van de koopsom als garantie op de rekening van de notaris storten. In plaats van met eigen geld (waarborgsom) kun je dat ook regelen met een bankgarantie. Barbara van der Est , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 19 mei 2021
 2. istratie 5 jaar te bewaren. Een boekhouder kan dus verschillende diensten uitvoeren
 3. ste 5 jaar te bewaren mocht de belastingdienst hier achteraf naar vragen. Wil je meer weten over de wettelijke bewaartermijn van je ad
 4. In principe moet u ook voor de verkopen aan particulieren bij een fabrieks- of stockverkoop factureren. U kunt echter wel een afwijking van deze factureringsplicht vragen bij uw lokale BTW-controlekantoor. De BTW kan u dan bv. toestaan om voor die gelegenheid met een kasregister te werken. Het EPC-attest, beste verhuurder
 5. Op het moment dat u uw auto hebt verkocht, dan moet u dit kenbaar maken aan het RDW. U kunt een wijziging in het houderschap van uw auto doorgeven aan het RDW door het kenteken op naam van de nieuwe eigenaar te krijgen. U kunt het kenteken overschrijven bij een postkantoor bij u in de [
 6. We leggen uit hoe we omgaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens en welke rechten je hebt. Je vindt hier ook meer informatie over de cookies op de website van Rabobank

Bewaarplicht en Bewaartermijnen - Archiefklui

 1. HvJEU: algemene bewaarplicht voor verkeersgegevens is disproportioneel. Een algemene en ongedifferentieerde plicht voor telecombedrijven om alle verkeersgegevens en locatiegegevens van al hun abonnees en gebruikers te bewaren, is in strijd met Europees recht. Dat heeft het Hof van Justitie (HvJEU) op 21 December 2016 bepaald in de.
 2. PS er is geen bewaarplicht (voor particulieren). Die wordt 5 jaar wordt enkel genoemd als advies, omdat de Belastingdienst tot 5 jaar terug belasting kan navorderen. Maar daar gaat het in dit geval niet om. Het gaat er om of jij in 2012 (het laatste jaar onder het oude HRA regime) HRA geclaimd hebt
 3. istratie- en bewaarplicht: wat verwacht de fiscus van u? De fiscale wet schrijft voor dat ad
 4. stens 5 jaar te bewaren
 5. Wettelijke bewaarplicht overlijdensdossier voor uitvaartorganisaties. 3 februari 2018. Vraag nummer: 53639. Geachte heer van der Putten, Voor particulieren is het wel van belang om papieren van de uitvaart van een echtgenoot, ouder etc. te bewaren

Bewaarplicht van banken Kan u mij vertellen wat de bewaarplicht is voor banken van beleggings documenten en bankafschriften. B.V.D. Gijs. 16116 3 Rapporteer. Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een. Het Ministerie van Financiën heeft een nieuw overzicht opgesteld van de meest gestelde vragen en antwoorden over de btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Omdat per 1 januari 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking is getreden zijn enkele vragen uit de oude serie namelijk achterhaald Bewaartermijn administratie particulieren. Geplaatst op 26 januari 2017 door anita ter velde. Beantwoorden. Als opruimcoach help ik mensen ook met het opruimen van hun administratie U kunt dan via Intervat één MOSS-aangifte indienen om al uw geleverde diensten aan particulieren binnen de EU aan te geven, zonder dat u zich in elk van de EU-lidstaten apart moet registreren voor de toepassing van de lokale btw-regels. De MOSS-aangifte is overigens een kwartaalaangifte, ook indien u maandelijkse btw-aangiften indient

Video: De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht Financieel

Bewaarplicht Salarisadministratie Hoe lang moet ik het

TIP Formeel bestaat er voor particulieren geen bewaarplicht voor belangrijke papieren. Nergens is bij wet of besluit vastgelegd dat een particulier gedurende een bepaalde tijd bankafschriften, loonstrookjes, aankoopbewijzen en dergelijke moet bewaren Hallo, Wat moet ik precies bewaren tav contante ontvangsten? Ik werk met een kasstelsel en uitsluitend met particulieren. Moet ik verplicht van die ouderwetse contantbonnen uitgeven? Of kan ik ook voldoen door het gewoon dagelijks bij te houden in een spreadsheetje. Ik schrijf tot nu toe geen con.. Bewaartermijn machtigingen. Elke machtiging moet u tot 14 maanden na uitvoering van de laatste incassotransactie bewaren. De machtiging vervalt als u gedurende 36 maanden geen SEPA-incassotransactie doet. Wilt u daarna opnieuw incasseren? Dan moet uw klant een nieuwe machtiging tekenen

Hoelang moet je eigenlijk je documenten bewaren? - INC

U heeft standaard te maken met een bewaartermijn van zeven jaar. Dit betekent dat, uitzonderingen daargelaten, de administratie van 2007 en eerder de versnipperaar in kan. De volgende zaken moet u zeker minstens zeven jaar bewaren: grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie, loonadministratie Zo is dat, particulieren hebben geen bewaarplicht. Post by Sjoerd Zijlstra 2. Daar gaat het over 7 jaar (dus die 10 jaar klopt niet als regel, slechts als uitzondering) Ja, zo is dat. Lees verder op narkive: Zoekresultaten voor 'Hoelang loonstrook bewaren' (Vragen en antwoorden Fiscale Bewaarplicht tips! De fiscale bewaarplicht is een wettelijke verplichting die geldt voor alle ondernemers in Nederland. Dit betekent dat ondernemers verplicht zijn om bijvoorbeeld de basisgegevens van de administratie zeven jaar te bewaren Het voorjaar is de periode waarin de meeste jaarvergaderingen worden gehouden. Waarom is dat? Op grond van de wettelijke en statutaire verplichtingen is het bestuur van een vennootschap verplicht ten minste één maal per jaar verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijks terugkerende algemene vergadering van aandeelhouders

Hoe lang moet je je privé administratie bewaren

Bewaarplicht en bewaartermijn De wettelijk verplichte bewaartermijn van uw administratie bedraagt in beginsel zeven jaar. Dit betekent dat u de administratie van 2011 en ouder mag vernietigen. Een belangrijke uitzondering betreft onroerende goederen, zoals uw bedrijfspand. Daarvoor geldt een bewaartermijn van tien jaar Bewaartermijn bewijsstukken eigenwoninglening Meer lezen. Staatssecretaris schrapt plan hervorming vermogensrendementsheffing. Het voorstel van de voormalig staatssecretaris voor de hervorming van de vermogensrendementsheffing, De subsidieregeling geldt voor door particulieren op of na 4 juni 2020. Wetgeving omtrent asbest. Er komt voorlopig geen verbod op Nederlandse daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen op 4 juni 2019. Lees hier meer! In verband met onduidelijkheid is onderstaande tekst nog niet aangepast. Volgens het Productenbesluit Asbest in artikel 4 van de Nederlandse asbestregeling, is het verboden om.

Bewaar bewijs aftrekposten | Tax & Balances

Hoelang moet je bonnen en kwitanties bewaren? Financieel

Boomgaart en Van Schaik - Bewaarplicht - Wat moet hoelang bewaard blijven? 1. Basisgegevens. De basisgegevens die 7 jaar bewaard dienen te worden. Onder basisgegevens verstaan we onder andere het volgende; Afsprakenagenda`s, vastleggingen op smartphones o.i.d., Paklijsten, leveringsbonnen e.d Bewaarplicht. Geplaatst op 11 juli 2019 door FinQ Accountants. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Soms is er een langere bewaarplicht tot 10 jaar. Particulieren hebben in het algemeen geen bewaarplicht

Bankafschriften bewaren - Wat bijna niemand wee

30 January 2015. Foto: NiederlandeNet. Gisteren vergaderde de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over de bewaarplicht telecomgegevens. In een rondetafelgesprek vertelden experts over de voor- en nadelen van de bewaarplicht, zodat de kamerleden zich konden voorbereiden op een overleg op 25 maart. Ik was uitgenodigd om namens XS4ALL. Particulieren komen per 4 juni 2020 in aanmerking voor subsidie vanwege aanschaf van een elektrische auto. Daarmee is de enige tijd geleden aangekondigde regeling definitief geworden. Tot nu toe waren het vooral zakelijke rijders die voor elektrisch kozen Straks kunnen deze gegevens alleen de volle bewaartermijn van twaalf maanden of Naast de veelal gelijkluidende reacties van deze organisaties is er een groter aantal reacties van particulieren

De 8 regels van de bewaarplicht - ZZP Servicedes

Visser & Visser lanceert toolkits voor nieuwe btw-regels e-commerce. Nieuws. 16 juni 2021 door Fiscaal Vanmorgen. Op 1 juli gaan nieuwe Europese btw-regels in op het gebied van e-commerce. Door de nieuwe regels, waaronder een laag uniform drempelbedrag van € 10.000, worden ondernemers sneller buitenlandse btw verschuldigd in andere EU-lidstaten De bewaarplicht moet buiten werking worden gesteld. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald, in een zaak die was aangespannen door providers en andere organisaties. Volgens de.

Hoe lang moet u uw administratie bewaren voor de btw: 7 of

Uw privacy is belangrijk voor TS Administratieve Dienstverlening. TS Administratieve Dienstverlening vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. TS Administratieve Dienstverlening verwerkt persoonsgegevens, omdat wij onze diensten anders niet goed kunnen verrichten Bewaarplicht en archiveringsplicht in het onderwijs Auteur. Redactieteam-elfri.be. Aangemaakt op. 5-1-2012 Aangepast op. 23-10-2018 NID. 6724. Heeft u een vraag of juridisch probleem : klik hier en we trachten u te helpen... Opgelet: Deze tekst omvat slechts een gedeeltelijke inhoud Op onze website vindt u altijd actueel nieuws op financieel-economisch en fiscaal gebied.Nieuws over zaken die voor u van belang kunnen zijn. Voor een toelichting of advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.. U kunt ook een gratis abonnement nemen op onze digitale nieuwsbrief die acht tot tien keer per jaar verschijnt