Home

Tangentieel getroffen

tangentieel Uitspraak: [tɑnxɛn(t)ʃel] 1) samenhangend met, of langs de raaklijn Voorbeeld: `tangentiële coördinaten ` 2) in de richting van de tangens Voorbeeld: `een tangentiële beweging` 3 definities op Ency.. De interlobaire septa scheiden de secundaire longlobuli van elkaar en bevatten de pulmonale venen en lymfebanen. De meest voorkomende oorzaak is pulmonaal oedeem t.g.v hartfalen. De verdikte interlobaire septa, die door de rongenstralen tangeniteel getroffen worden, zien we terug op de X-thorax als Kerley A en B lijnen deels tangentieel getroffen bundels van gladde spiervezels ge-zien. In het tumoreuze proces wordt een geringe hoeveelheid collagene vezels aangetroffen. De laesie is veelal scherp, maar grillig begrensd ten opzichte van de aangrenzende dermis, waarin vasodilatatie zichtbaar is en een gering chronisch niet-specifiek ontstekingsinfiltraat

Een enkele keer is een biopt voldoende lang, maar bevat het alleen tangentieel getroffen bot en is het dus niet adequaat. Indien inadequaat dient dit ook in de conclusie vermeld te worden. Indicaties voor biopsie. Indicaties voor biopsie zijn: Obligaat: verdenking aplastische anemie; pancytopenie eci; verdenking myelodysplastisch syndroom Het grensvlak tangentieel(geschampt) getroffen wordt; Het verzwakkingsverschil tussen de twee weefsels groot genoeg is; De foto correct belicht is; Het detail niet te klein is; Kijk naar de X-thorax. Welke structuur wordt tangentieel getroffen? a. Rib (op de plaats van pijl) b Er wordt geadviseerd om bij sterk tangentieel getroffen huidfragmenten expliciet in het pathologieverslag te vermelden dat op basis van de coupes de diktemeting onbetrouwbaar is. Overweginge In de diepere dermis worden deels longitudinaal en deels tangentieel getroffen bundels van gladde spiervezels gezien. In het tumoreuze proces wordt een geringe hoeveelheid collagene vezels aangetroffen

Tangentieel - 4 definities - Encycl

Bij biopsiename in het kader van alopecie, verdient het ook de aanbeveling twee punchbiopten te nemen waarvan één wordt ingevroren (en overlangs wordt aangesneden) terwijl de ander gefixeerd wordt en tangentieel wordt aangesneden (van diep naar oppervlakkig) Het witte streepje is het tangentieel getroffen visceraal pleurablad van de long. De toestand met luchtlekkage heet pneumothorax en er is een hele lijst van oorzaken waarvan ik de voornaamste hier noem, zie kader 1 een vrouw na een tangentieel trauma waarbij de vetlagen waren gesepareerd.1 Pseudocystevorming na een abdominoplastiek is een zeldzame complicatie. Deze complicatie is uit de literatuur alleen bekend indien abdominoplastiek werd gecombineerd met liposuctie.2-5 Hematoom- en seroomvorming worden daarbij vaak gezien. Resorptie daarvan vindt dikwijls spon Convectie ventilator. in onze standaard toestellen wordt gebruik gemaakt van een centrifugale ventilator waardoor deze zeer stil is, de budgetliner maakt gebruik van een tangentieel ventilator welke in vrijwel alle pelletkachels gebruikt worden maar iets meer hoorbaar is

x-thorax - Startpuntradiologie

Samenvattingen Blok 1.5: De 3-dimensionale mens. Vak: Blok 1.5: De 3-dimensionale mens (4002B6105Y) Radiologie blok 1.5 juni 2014. Inleiding in de radiologie. Radiologie omvat de diag nostiek en interventies me t behulp van: - röntgenstra len /elektromagne tische straling (r öntgenfoto of CT-sca n); - ultrageluid (echograf ie) Biomedische Wetenschappen Weefsels: Computer practica Deel 3 (spierweefsel) en andere samenvattingen voor Weefsels, Biomedische Wetenschappen. Computer practica deel 3 uitwerkingen over spierweefsel, met histologische plaatjes. BMW Utrecht Aldus, afhankelijk van het getroffen gebied te onderscheiden cranio-abdominale, kraniotorakalnuyu, craniofaciale, craniovertebral, trauma en kranioskeletnuyu al.). Gecombineerd (een combinatie van CCT met niet-mechanische schade: chemische, straling, giftige, thermische schade)

Pathologisch onderzoek van beenmergbiopte

 1. 1 Roterende deeltjesscheider De werking van een nieuwe, gepatenteerde techniek op basis van een roterend filterelement voor het afscheiden van deeltjes met een diameter van 0.1 µm en groter uit gassen of vloeistoffen wordt beschreven. Erik van Kemenade en Bert Brouwers Dr.ir. H.P. van Kemenade en prof.dr.ir J.J.H. Brouwers zijn verbonden aan de vakgroep procestechnische constructies van de.
 2. De banen op het gebied van schone energie die worden aangeprezen door de klimaatrand van Biden's Build Back Better-agenda zullen niet noodzakelijkerwijs de gebieden helpen die worden getroffen door de teruggang van fossiele brandstoffen, en er is voldoende reden tot scepsis over zijn beloften voor een schone en gerevitaliseerde productiesector; het vervangen van rigwerk door de fabricage van.
 3. De intuïtie zegt dat de invloed van een botsende NEO op de aardomwenteling maximaal is als hij ter hoogte van de evenaar, en bewegend in het vlak van de evenaar (dat door het aardmidden gaat.

Samenvatting COO I practicum - StudeerSne

Hoe meer dosis nodig is, hoe langer de opname. mAs: mA x s = 200 x 0.079 = 16 Dosis is niet te vergelijken met mAs-waardes - Leeftijd - Slijtage van de buis - Filtratie Hebben invloed op de hoeveelheid fotonen die het diafragma verlaten als een bepaald mAs- waarde is ingesteld op een systeem. Samenvatting rd p3 jaar 1 MBRT De patiënt wordt met de niet af te beelden zijde van de detector af gedraaid zodanig dat de cavitas glenoidalis tangentieel wordt getroffen. De verbindingslijn tussen epicondylus lateralis en epicondylus medialis van de humerus loopt (voor zover mogelijk) evenwijdig aan de detector

In sommige subtypes van schizofrenie, zoals gedesorganiseerd en katatonisch, en vooral tijdens de acute fasen van de stoornis, merkt de patiënt vaak de aanwezigheid van hun eigen problemen niet op, zoals bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van ongeorganiseerde taal. tangentieel, ontspoord of onsamenhangend (g) Tangentieel praten (h) Emotionele opflakkeringen (i) Zwakke of bevooroordeelde stoelgang (j) afwezigheid van hoofdrolspelers (k) Een te ambitieuze agenda (l) Ontmoeting als een vervanging voor denken en doen (een soort gieten van problemen bij een groep en het vinden van een zondebok) Checklist voor het houden van goede vergaderingen Anosognosie: wanneer we onze aandoeningen niet waarnemen Pedro heeft een maand geleden een beroerte gehad. Al gevolg van dit cardiova culaire ongeval kreeg hij een hemiplegie die de linkerkant van zijn lichaam verlamd heeft en zijn ledematen niet kan bew

Mannen worden iets vaker getroffen dan vrouwen en het betreft over het algemeen personen tussen de 30 en 60 jaar, hoewel de aandoening zowel bij een 4-jarige als bij een 88-jarige beschreven is. De onderarmen worden het veelvuldigst aangedaan, gevolgd door de onderbenen, bovenarmen en bovenbenen De songwriters waren zo getroffen door dit moment van onschuld dat ze toen de openingszin schreven: Zei de nachtwind naar het lammetje. Andere elementen zijn meer tangentieel. Samwise Gamgee werd geïnspireerd door het gezelschap van Tolkien met medesoldaten Religieuze waanvoorstelling: overtuiging dat de getroffen persoon een god is of gekozen is om als god te handelen. Teksten, plots en cinematografie worden besproken en de waanideeën worden tangentieel benaderd. Dit gebruik van fictie om de maakbaarheid van een waanvoorstelling te verminderen,. De socio-psychologische training heeft tot doel het gebruik van de conflictoplossingstrategieën in de raad van bestuur van een organisatie voor technische diensten in de provincie Villa Clara, Cuba, te verbeteren. In contacten met het management van deze organisatie werd het belang van de organisatie gespecificeerd bij het aanpakken van de conflictoplossingstrategieën om de prestaties van de.

Melanoom - Diagnostische excisie pathologie - Richtlijn

 1. Many translated example sentences containing non tangential - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations
 2. De duur van een zieke notitie die wordt geschreven vanwege een achterste kruisbandscheur, varieert meestal afhankelijk van de uitgevoerde activiteit. Een persoon die tijdens zijn werk zwaar lichamelijk werk verricht, moet bijvoorbeeld meestal langer met ziekteverlof zijn dan andere getroffen personen
 3. Sacred Band of Thebe -. Sacred Band of Thebes. Zie Sacred band voor ander gebruik . De Heilige Band van Thebe ( Oudgrieks : Ἱερὸς Λόχος , Hieròs Lókhos ) was een troep geselecteerde soldaten, bestaande uit 150 paar mannelijke geliefden die de elitekracht van het Thebaanse leger vormden in de 4e eeuw voor Christus, waarmee een.
 4. Helaas kan de Dag van Herdenking van de Holodomor-slachtoffers inderdaad gevierd worden vanwege de lange-termijn misrekeningen van de Sovjetleiders, aangezien haar beleid leidde tot een aanzienlijk tekort aan landbouwkrachten en een grote verslechtering van de vaardigheden van landarbeiders in de meest belovende regio's van het land tegen 1931
 5. Het graasschot loopt tangentieel naar het lichaamsoppervlak, zodat de kogel een sleufvormige wond openbreekt, maar zonder in het lichaam te grazen. schot hangt af van het getroffen orgaan of lichaamsgebied en ook van het type kogel en de fysieke gesteldheid van de getroffen persoon
 6. Blijf dit PsicologíaOnline-artikel lezen als je er meer over wilt weten Socio-psychologische training om het gebruik van strategieën voor conflictoplossing te verbeteren.. Invoering . Organisaties zijn gemaakt en bestaan uit mensen. De reden van bestaan is om het bereiken van gemeenschappelijke doelen te vergemakkelijken

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Deze informatie wordt gebruikt om getroffen gebieden op de hoogte te stellen en levens te redden. Categorieën . Bosbranden kunnen tangentieel naar het hoofdfront gaan om een flankerend front te vormen , of branden in de tegenovergestelde richting van het hoofdfront door steun Asperger syndroom (NET ZO), ook gekend als Asperger's, is een neurologische ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door aanzienlijke problemen in sociale interacties en non-verbale com

In de nacht van 9 op 10 maart 1945 voerde de United States Army Air Forces (USAAF) een verwoestend bombardement uit op Tokyo, de Japanse hoofdstad.Deze aanval kreeg van de USAAF de codenaam Operation Meetinghouse en staat bekend als de Great Tokyo Air Raid in Japan. Bommen van 279 Boeing B-29 Superfortress zware bommenwerpers hebben een groot deel van Oost-Tokio in brand gestoken De wereld waarin we nu leven, wordt op twee belangrijke fronten getroffen door massatoezicht. Aan de ene kant van het spectrum hebben we de opkomst van staatssurveillanceprogramma's gezien. Aangezien deze programma's openbaar zijn gemaakt, en door eenvoudige en redelijke conditionering, is ons geleerd te geloven dat de overheid altijd toekijkt Tangentieel on topic, vandaag de laatste dag dat Microsoft nog ondersteuning biedt voor Windows 7. Vanaf morgen is het gedaan met security updates, tenzij je Microsoft betaalt en dan willen ze nog 3 jaar langer updates leveren. Dat belooft weinig goeds als ik zie hoe vaak Windows 7 nog gebruikt wordt in de bedrijfswereld hier

X-thorax - Samenvatting radiologie - StudeerSne

Klinische neuropsychologie Betto Deelman Paul Eling Edward de Haan Ed van Zomeren (redactie) Amsterdam Boom Het brein in beeld Edward de Haan en Peter Hagoort 1 Inleiding 82 2 Post-mortem- en klinisc mogelijke krimp in het hout (tot 10% tangentieel en 5% radiaal) kan immers leiden tot belangrijke vervormingen in de gewelven. mei 1944 slaat het noodlot opnieuw toe en wordt de zaal getroffen door een Brits luchtbombardement. Na WOII wordt het gebouw heropgebouwd en getransformeerd tot een stijlvolle bioscoop met ca 1000 plaatsen. Vóór de start van bepleisteringstaken moeten voorbereidende maatregelen worden getroffen om de wanden van oude afwerkingsmaterialen te reinigen. Om geen gebreken aan het oppervlak te missen, wordt de muur tangentieel verlicht met een lamp wanneer het plafondlicht uit is Om aan de geluidsnormen te voldoen worden bij/in deze wijken waarschijnlijk maatregelen getroffen. Rond de A27 zal een aantasting van landschap en natuur plaatsvinden, De investeringskosten voor het radiaal tramnetwerk, het tangentieel Light Rail/tramnetwerk en de spoorlijn Breda-Utrecht zijn geraamd op € 6,25 miljard 1 Accoya hout informatiegids Inhoud 01 Eigenschappen Accoya Hout 02 Transport en opslag 03 Houtvochtgehalte 04 Bewerken 05 Verlijmen 06 Contact met metalen 07 Contact met overige materialen 08 Afwerken 09 Certificeringen 10 Normen en regelgeving Welkom bij de Accoya Hout Informatiegids. Deze gids is gemaakt om gedetailleerde informatie en aanbevelingen te verstrekken voor de behandeling en het.

V RD2-14 knie p2 - StudeerSne

Het gas komt de vortexbuis tangentieel aan e´e´n uiteinde binnen of via wervelschoepen of op verschillende tangentiële plaatsen langs de buis. eur-lex.europa.eu llevaría al reforzamiento de una posición dominante en Noruega o bien conduciría a la creación de una posición dominante en el mercado de mampara s d e ducha e n l a región nórdica toevoerleiding tangentieel aansluit (figuur 161). De bodem van de kamer is lichtjes hellend naar het centrum toe, in de richting van de doorvoerl eiding. De overlaat bevindt zich op de buitenrand van de overstortkamer en neemt meestal een kwart tot de helft van de omtrek in beslag Zoals met andere houtsoorten met een zuurgehalte moeten er maatregelen getroffen worden tegen een te lange blootstelling van de machines en het afzuigsysyteem aan het Soorten Gem. radiaal Gem. tangentieel Garantie maximum³ Douglas Fir¹ 4,8% 7,6% Teak¹ 2,5% 5,8% Meranti¹ 3,0% 6,6% Merbau¹ 2,7% 4,6% Sapele¹ 4,6% 7,4% Radiata Pine². De Mandan Oppervlakte Native American stam van de Great Plains die eeuwenlang voornamelijk hebben geleefd in wat nu is Noord-Dakota.Ze zijn ingeschreven in het Drie aangesloten stammen van het Fort Berthold-reservaat.Ongeveer de helft van de Mandan woont nog in het gebied van het reservaat; de rest woont in de Verenigde Staten en in Canada Hun benadering blijft tangentieel. Toch is door de jaren heen de afstand tussen de twee culturen kleiner geworden: Illa duidt op een soort licht en op de monsters die bij hun geboorten getroffen werden door de stralen van de maan. Illa is een kind met twee hoofden, of een kalf dat zonder hoofd geboren is, of een gigantisch,.

3 bevatten komen deze stoffen bij het uitharden van de coating niet vrij. Dit is gunstig in verband met KWS Tabel 16.1 geeft een overzicht van applicatiemethoden van poedercoatings. TABEL 16.1 Overzicht poederapplicatiemethoden Thermohardende poeders - elektrostatisch poederspuiten - handspuiten - automatisch spuiten - poederdoseerschijven - roosters - kokers - opbrengen in een wervelkamer. Luchtvaartmotoren (Meewis, H.J., 1937) (pag. 70) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Dat geeft aan al zijn werk een uitermate aantrekkelijke nabijheid en vertrouwdheid. Alles wat zijn (zoals ons) oog heeft getroffen, van welk medium, welk genre, welke categorie ook, het is mogelijk het te schilderen, omdat het de kruispunten van onze geest heeft overgestoken. Gecharmeerde belangstelling voor alles wat ons ooit heeft kunnen treffen Een te laag getroffen rugby-bal bijvoorbeeld draait aan de vóórzijde opwaarts, en beschrijft een baan die dikwijls opwaarts gekromd is. De tennisspeler geeft aan zijn bal bij voorkeur de tegenovergestelde draaiing; hij kan hem dan met grote snelheid wegslaan, en toch bereiken dat de bal spoedig naar beneden komt en nog binnen de vereiste afstand achter het net stuit

Ice-hockey glove; the upper part of which (back) is padded for protection and covered with non-wove n material and is entirely covered on both sides with plastic. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. 1. Handschoen voor ijshockey, waarvan de rugzijde ter bescherming is opgevuld en bestaat uit niet-geweven stof dat aan beide zijden volledig is. meest getroffen werd was de verple-ging (40%), gevolgd door assisten-ten/fellows (14%), medisch specia-listen (8%), ok-personeel (5%). Meest voorkomende voorwerp van het prikaccident was de wegwerp spuit/naald 26%, gevolgd door de hechtnaald 16%. Studies tonen aan dat in 5,6-6,9% van alle operaties een prikaccident plaats vindt. Een Amsterdamse. Starmix catalogus 2013/2014 by Baptist Arnhem BV - issuu. Postbus 6304 4000 HH Tiel. Telefax: (03 44) 61 35 80. info@equibv.nl www.equibv.nl www.starmix.nl. Speciaalzuigers. intelligent pulse.

Deel 1 van een drieluik over laagvacuümdrainage, Critical

 1. Les règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies no 94 concernant l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale et no 95 concernant l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale sont incorporés dans le système communautaire de.
 2. Voor doeltreffende beperkingen op Iraanse investeringen in de Unie moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen, dergelijke investeringen mogelijk maken of toestaan
 3. 1) samenhangend met, of langs de raaklijn. Voorbeeld: `tangentiële coördinaten `. 2) in de richting van de tangens. Voorbeeld: `een tangentiële beweging`. 3 definities op Encyclo. In de vorm van raaklijnen aan een centraal vlak. 1) In de richting van de raaklijn
 4. g van huid en slijmvliezen. 2
 5. Het is niet ongebruikelijk dat getroffen mensen een uur of twee woordspelletjes spelen om hun gedachten voldoende te kalmeren om in slaap te kunnen vallen. Racegedachten kunnen ook optreden tijdens de slaap, waardoor normale rustpatronen worden verstoord en mensen wakker worden en moeilijk weer in slaap kunnen vallen

Huidbiopten UZ Leuve

Schade aan de voorste oppervlakken van de kniegewrichten en het bovenste derde deel van de benen door impact op het bedieningspaneel. Enkelbreuk als gevolg van de interactie van de voeten met de pedalen en de vloer Gelukkig beginnen mannen eindelijk zin te krijgen. Ik begon aanvankelijk met ontwerpen voor de man die net een horloge droeg, zegt Michael Saiger, die het sieradenmerk voor mannen oprichtte Miansai een decennium geleden, en wie heeft er meer gedaan dan de meesten om het idee te normaliseren dat iedereen een ring kan rocken. Ik denk niet dat jongens nerveus zijn over ringen die geen trouwringen. 100 beste Japanse films aller tijden. Ten eerste wil ik wat tijd besteden aan eervolle vermeldingen en bijna-ongelukken: de onaantrekkelijke Miko Naruse's moeizame Floating Clouds, When a Woman Ascends the Stairs, Yearning en het meer te vergeven Sound of the Mountain hebben het niet gehaald Actrice Kate Winslet verbleef in de zomer van 2011 op het Britse landgoed Virgin Island van de Britse miljardair Richard Branson, toen het huis werd getroffen door de bliksem. Nadat Kate ervoor had gezorgd dat haar kinderen veilig buiten het huis waren, ging ze terug naar binnen en pakte de 90-jarige moeder van Branson, Eva, in haar armen om haar veilig het huis uit te dragen

Grondoorlog is een bundeling van zijn eerste 14 veelal paginagrote advertenties (de eerste in 1995 en een serie in 2007), inclusief een CV van Poot, diverse publicaties over hem en Chipshol en een bloemlezing uit reacties, onder meer ontvangen via Schipholwanbeleid.nl Post van vanbas pikabushnik in de gemeenschap Zwemmen voor iedereen met tags Hoe zwemmen, Duiken, Video, Zwemmen, Zwemtraining, Hoe correct te duiken, Zwemlessen, Long-post. Heb je iets te vertellen? Meer dan 2 miljoen mensen bezoeken Picabu dagelijks. Publiceer uw bericht en miljoenen zullen het zien Honing- en aloëbladeren - een combinatie van deze geneesmiddelen, die ontstekingen in het getroffen gedeelte van de onderste extremiteit verlicht. Radijsensap is een uitstekend hulpmiddel voor compressiebehandeling. Als de impact op de knie tangentieel was, dan is het risico op verwonding van de meniscus groot

Deel 1 van een drieluik over laagvacuümdrainage SpringerLin

Havenmeester Jan Dellaert presenteerde in die tijd zijn plan voor een tangentieel Schiphol met een centraal gelegen stationsgebouw, aan de andere kant van de Haarlemmermeer, ter hoogte van de Rijksweg Amsterdam-Den Haag (A4). In 1949 werd door de regering het besluit genomen dat Schiphol de belangrijkste luchthaven van Nederland zou blijven Met name het onderzoek op gebieden die tangentieel verbonden zijn met COVID-19, gezondheid en welzijn moet worden beschermd. Bijvoorbeeld de projecten ter bevordering van de duurzame productie en het gebruik van Afrikaanse inheemse groenten voor voedingszekerheid en armoedebestrijding (Abukutsa-Onyango, 2019) (zie Figuur 7 a en b) • 'tangential-' of 'corner-fired' systeem: Bij tangentieel opgestelde branders is de turbulentie in het midden van de vlam dusdanig dat de brandstof en de verbrandingslucht traag worden gemengd. Dit reduceert de vlamtemperatuur en dus de vorming van thermische NOx. (zie Figuur 7 c Tangentieel aan deze 2 deelkernen liep de Liersebaan. Na de oorlog bleek het niet meer vanzelfsprekend om het zwaar getroffen buurtspoorwegennet terug op te Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten extended follow-up - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

30 Het Amerikaanse octrooi 3,204,882 beschrijft een werkwijze voor het versnellen van korrelmateriaal, waannee het korrelmateriaal met behulp van een direct langs het middendeel van het rotorblad tangentieel opgestelde eerste geleiding, naar het tweede geleidings-vlak van een geleidingsschoen wordt geleid, welk tweede geleidingsvlak, min of meer haaks naar buiten gericht, aan het uiteinde van. De baggerspecie wordt vermengd met het water tangentieel ingespoten waardoor centrifugaalkrachten worden opgewekt die de zwaardere (zand)fractie tegen de wand slingert, Door het bevoegd gezag kan geëist worden dat er bodembeschermende maatregelen (bv. folie) worden getroffen bij opslag van klasse 1, 2, 3 en 4 specie III. Physica, chemie en natuurphilosophie in de zeventiende eeuw. 163. Het zou de overzichtelijkheid van den opbouw van dit werk ongetwijfeld ten goede komen, wanneer we thans op de boven gegeven schetsen van de hoofdlijnen waarlangs zich in de zeventiende eeuw de vakwetenschappen astronomie en mechanica ontwikkeld hebben, een soortgelijke behandeling voor de physica en de chemie konden laten. In de nacht van woensdag 20 oktober op donderdag 21 oktober 1948 werd de KLM getroffen door het tot dan toe ernstigste ongeval in haar geschiedenis. Bij het Schotse plaatsje Tarbolton, niet ver van de luchthaven Prestwick, verongelukte toen de Lockheed L049 'Constellation' PH-TEN

Dielle Budgetliner - Dielle pelletkache

 1. De stroom vloeistof of gas met vaste deeltjes wordt tangentieel ingepompt in het cilindrische gedeelte waardoor deze stroom gaat ronddraaien ↑cycloon in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen,.
 2. Die Kommission legte am 10. November 1999 eine Mitteilung5 an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen mit Vorschlägen zu den nächsten Schritten im Bereich der Frequenzpolitik vor, die auf den Ergebnissen der öffentlichen Anhörung zum Grünbuch zur Frequenzpolitik in Verbindung mit Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft.
 3. De Geotechniek Onderwijsspecial is een uitgave van Uitgeverij Educom BV Geotechniek is een uitgave van Uitgeverij Educom BV. 4. Mathenesserlaan 347 3023 GB Rotterdam Hoofdsponsor Tel. 0031 (0)10.
 4. Er moeten passende maatregelen worden getroffen om rekening te houden met de bijzondere veiligheidsomstandigheden in tunnels met een aanzienlijke lengte. Deze essentiële eis is niet relevant in het kader van deze TSI. 3.6.2. SUBSYSTEEM ENERGIE 3.6.2.1. Veiligheid. Essentiële eis 2.2.1 van bijlage III van Richtlijn 2001/16/EG
 5. g kan spontaan wisselen. Als de duur en de intensiteit van de somberheid niet in verhouding staan met de aanleiding dan noemen we de sombere stem

Samenvattingen Blok 1

Een tangentieel systeem rondom de binnenstad zorgt op lager schaalniveau voor een goede uitwisseling van het bij de binnenstad betrokken verkeer. Concreet betekent dit, dat de oosttangent (N348) en het IJsseltraject in noord-zuidrichting de functie voor met name doorgaand en extern verkeer moeten vervullen Eens werd de wereld getroffen door de uitvinding van James Watt, begon wijdverbreide gebruik van stoommachines.Dus, in 1802 verscheen hij in Engeland het eerste schip een paar - boot Charlotte Dundas.De makers geloven William Symington.De boot werd gebruikt als trekschuit op het kanaal.De rol van de schroef op het schip speelde schoepenrad gemonteerd op de achtersteven.De boot is de eerste. Behoudens tegenovergestelde schikking, getroffen in gemeen overleg met de Coördinatiecomités, genieten de Planters die hun bieten laten afhalen door de diensten van de fabriek een bonificatie of ondergaan zij een afhouding op de bietenprijs voor elke tarra onder of boven de 20 %, en dit volgens de barema's in bijlage (bijlage 4), onderworpen aan actualisatie (cf. art. 102) ISSN 1977-0758. Publicatieblad. van de Europese Unie. L 318 Uitgave in de Nederlandse taal. Wetgeving. 61e jaargang 14 december 201

Biomedische Wetenschappen Weefsels: Computer practica Deel

Many translated example sentences containing circumferentially around - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations beperkingen die getroffen zijn in het kader van het Protocol van Montréal voor broommateries zich momenteel laten voelen in de stratosfeer (zie Hendrick et al., 2008 voor meer details). 20 snel beweegt bij ongeveer 500 km van het tangentieel punt in de richting van de satelliet Er moeten maatregelen worden getroffen om de gevaren voor personen te beperken, met name in stations waar treinen passeren. Infrastructuren die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de gevaren voor de veiligheid van personen beperkt zijn (stabiliteit, brand, toegang, ontruiming, perron, enz.)

Craniocerebral letsel Competent over gezondheid op iLiv

Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: 1989, jaargang 124, Author: KNMP, Length: 1558 pages, Published: 2014-04-0 Later in dit hoofdstuk zullen we aan de hand van het concrete voorbeeld van de luchthaven Schiphol ingaan op hoe luchthavens zich ontwikkelden van een grasmat in 1916 tot een complexe praktijk waar vliegtuigen moeten kunnen landen en opstijgen, waar passagiers moeten aankomen en vertrekken, en waar allerhande voorzieningen moeten worden getroffen ten behoeve van deze processen Philippe Busquin, de vorige EU-commissaris voor Onderzoek, lanceerde de Europese onderzoeksruimte (ERA). De bedoeling was om in Europa een gebied zonder grenzen tot stand te brengen voor onderzoek, waarin de wetenschappelijke middelen beter worde Als variant kan de beproeving ook plaatsvinden in een semi-echovrije kamer of buiten op een vrijliggend terrein. In dat geval moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om reflecties tegen de bodem van het meetterrein te voorkomen (bijvoorbeeld door het opstellen van een reeks geluiddempende schermen) Wetenschappelijke bladen jrg 82, 1937 (4e deel) [volgno 2] van 01-10-1937(schatting) (pag. 103) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Luchthaven Schiphol - Wikipedi

142519 06/ClCw 0/G0 1/G1G0ClCw 2/G1G0ClCw 3-cijferig/Aa 3D/ClCw 3/G1G0ClCw 3M/ClCw 3VO/ClCw 4/G1G0ClCw 5/G1G0ClCw 6/G1G0ClCw 7/G1G0ClCw 8/G1G0ClCw 9/G1G0ClCw A4/ClCwYg Aad/PN Aaf Met de sprong naar een tangentieel banenstelsel, dat in 1967 wordt voltooid met de opening van een nieuwe terminal voor de verwerking van de sterk gegroeide aantallen passagiers en de afhandeling van de vracht, breekt definitief een nieuw stadium in de geschiedenis van de luchthaven aan meten die de atmosfeer verlaat, ofwel tangentieel (limb) of loodrecht op het aardoppervlak (nadir). De luchtmassa wordt ook onderzocht door alle optische elementen in speciaal ontworpen houders worden gemonteerd en waarop de nodige voorzieningen zijn getroffen voor een goede uitlijning van het geheel

Hier vind je allemaal korte artikelen over mens en maatschappij in de hoofdrubrieken: cultuur, filosofie, geografie, geschiedenis, godsdienst, levenswetenschap, techniek en natuurwetenschap TravelPro #36 23-09-2016 + Schiphol 100 jaa algemeen-nederlands uitgave tijdschrift algemeen verschijnt nederlands zesmaalper jaar verbond Redactie M. A. Cageling Alle lezers en leden kunnen onze admi- Dr. S. W. Couwenber Download Jellema 9 Utiliteits.. a à à aa aacht aachtje aadorp aagje aagt aagt aagtdorp aagte aagtekerke aagtje aai aaien aak aakschipper aal aal aalachtig aalbeek aalberta aalbertje aalbes.