Home

Gemeentebestuur Doetinchem

Raadhuisstraat 2 7001 EW Doetinchem Plan uw route (0314) 377 377 Contactformuliere De Sociale Raad is de adviesraad van het gemeentebestuur van Doetinchem. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid binnen het sociaal domein van de gemeente Doetinchem. Iedereen heeft recht op ondersteuning bij het oplossen van een probleem. Help ons dat zo goed mogelijk te doen: Geef ons door wat nog niet goed gaat Gemeente Doetinchem Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 Doetinchem Postadres: Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem E-mail: gemeente@doetinchem.nl Telefoonnummer: 0314-377377 Website: www.doetinchem.n Gemeente Doetinchem heeft een algemene voorziening in de vorm van een collectieve vervoersvoorziening ingericht voor de cliënten van Elver, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking Dit archiefblok is het begin van de opbouw van het archief van de gemeente Doetinchem. Dit is het gevolg van een bombardement van de Amerikanen in maart 1945 van de binnenstad van Doetinchem, waarbij het gehele archief van de gemeente verloren is gegaan. Al het archief, dus ook de bouwtekeningen van panden voor 1945, is verloren gegaan

Verkiezingen Gemeenteraad :: SP Doetinchem

Home Gemeente Doetinche

  1. Brainstorm Doetinchem 2036 - gemeenteraad 4 februari 2021 Aanleiding In de begroting 2021 heeft het gemeentebestuur de ambitie uitgesproken om door te groeien naar 70.000 inwoners in 2036. In dit jaar heeft Doetinchem 800 jaar stadsrechten. Verschillende trends en ontwikkelingen leiden tot een omslag van denken in krimp naar denken in groei
  2. De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 december 2020; gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 202
  3. In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid kwam gemeente Doetinchem € 13,1 miljoen tekort. Waar zijn de ontbrekende € 7,6 miljoen gebeleven? In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen

Gemeentebestuur Stad Doetinchem. Gemeentebestuur Ambt Doetinchem. Gemeentebestuur Wehl. Gemeentebestuur Doetinchem Het gemeentebestuur heeft met de rapportage een ontluisterend beeld gekregen van de situatie bij de Doetinchemse brandweer. De geschetste situatie is eveneens een bevestiging van de opmerkingen in onze brief. Gelukkig biedt het rapport ook verschillende oplossingsrichtingen en is het aan de organisatie om z.s.m. orde op zaken te stellen MapBergh - Gemeentebestuur. Archieftitel: Gemeentebestuur Bergh - Toegangsnummer 0159 - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem

DOETINCHEM - Het gemeentebestuur van Doetinchem wil nog altijd een tunnel om zo de Europaweg onder het spoor door te kunnen leiden. Deze tunnel is ver weg nu daarvoor geen plek is in de plannen. Elke gemeente heeft een eigen gemeenteraad en een college van burgemeesters en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van Doetinchem, luisteren wat er leeft en spelen daar op in. Als burger stem je op één van de kandidaten van de politieke partijen in Doetinchem Doetinchem wil nog steeds tunnel in Europaweg 3 december DOETINCHEM - Het gemeentebestuur van Doetinchem wil nog altijd een tunnel om zo de Europaweg onder het spoor door te kunnen leiden De plannen voor een nieuwe Noviteit kunnen toch niet uitgevoerd worden voor de geraamde 2,5 miljoen euro. Dat laat het gemeentebestuur weten in een brief aan de gemeenteraad

Sociale Raad Gemeente Doetinche

Archieftoegangsnummer 0114 - Gemeentebestuur Lichtenvoorde - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem Inventarisnummer 1829 - Régistre civique Lichtenvoorde - Periode 1811-1812 (Gedigitaliseerd door FamilySearch) 25 augustus 2014 Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.n Het gemeentebestuur heeft besloten vele plekken in en om het centrum (de schil van Doetinchem) te vernieuwen door nieuwbouw op lege plekken en bepaalde wijken te renoveren. Het centrum van Doetinchem biedt een verscheidenheid van winkels, die veelal gelegen zijn in de hoofdwinkelstraten. Hier zijn ook de grote winkelketens gevestigd Herziene versie BBA BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS V.O.F. Inventarisatie industrieel erfgoed DOETINCHEM INVENTARISATIE INDUSTRIEEL ERFGOED DOETINCHEM INVENTARISATIE INDUSTRIEEL ERFGOE Financiën. Het hele jaar door geeft het college van burgemeester en wethouders op verschillende momenten inzicht in de (financiële situatie) van de gemeente. De Kadernota is één van de vier financiële hulpmiddelen voor beleid van de raad. Ook staat hierin wat de kaders voor de begroting zijn Doetinchem. Het is de plek waar Achterhoekers werken en onder-nemen, naar het theater gaan en waar voorhoekers vakantie komen vieren met een grassprietje in hun en het gemeentebestuur vorig jaar in nau-we samenwerking de economische visie opgesteld. Op verschillende terreinen we-ten het bedrijfsleven en de gemeente el

Montferland ( uitspraak (info / uitleg)) is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Gelderland.Het gemeentebestuur is gevestigd in Didam. De gemeente is genoemd naar de streek Montferland.De oppervlakte bedraagt ca. 107 km². Aan de zuidzijde van de gemeente ligt de landsgrens met Duitsland.. De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan bij een gemeentelijke herindeling toen de. Website: www.doetinchem.nl. 1 dienst gevonden. Gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie. Door: Gemeente Doetinchem. Besturen van de gemeente, zorgen voor voorzieningen en verstrekken van vergunningen. Lees meer.. pagina 1 van 1. Over ons: Hom Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021) Geldend van 24-12-2020 t/m 17-07-2021. Intitulé het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; b Gemeente Doetinchem heeft een algemene voorziening in de vorm van een collectieve vervoersvoorziening ingericht voor de cliënten van Elver, een instelling voor mensen Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt minstens eenmaal per vier jaar geëvalueerd. Het college zendt hiertoe.

Doetinchem is een centrumgemeente en moet zich als zodanig in de regio profileren. Waar cultuur een essentieel bindmiddel is in de samenleving dienen we als gemeentebestuur permanent en zichtbaar aandacht te hebben voor de vele initiatieven op cultureel gebied die Doetinchem tot een aantrekkelijke woon- en leefomgeving maken Doetinchem groeide door en begin vijftiger jaren verrezen er woningen in Oosseld en op de IJkenberg, Het gemeentebestuur besloot daarom aan de andere kant van de rivier te gaan bouwen en van 1978 tot 1992 ontstond er een geheel nieuw stadsdeel, genaamd De Huet Burgemeester Hoytink-Roubos heeft namens het gemeentebestuur en alle inwoners steun en medeleven betuigd aan onze partnergemeente Zülpich in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Gemeentebestuur Houten gaat akkoord met theehuis in bos

Samenstelling college van B en W. Samenstelling college van burgemeester en wethouders, portefeuilles en nevenfuncties 0005 - Doetinchem (Rentambt) - Geestelijke goederen - Periode 1758-1769. 0005 - Doetinchem (Rentambt) - Geestelijke goederen - Periode 1680-1707. 0016 - Doetinchem (Rentambt) - Geestelijke goederen - Periode 1795-1809. 0005 - Doetinchem (Rentambt) - Geestelijke goederen - Periode 1769-1794 In en over Bronckhorst. Projecten, bekendmakingen, cijfers en weetjes, monumenten. Naar de pagina met informatie over Bronckhorst MapNeede - Gemeentebestuur - Periode 1811-1941. Archieftitel: Gemeentebestuur Neede, 1811-1941 - Archiefnummer 0673. Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem College van burgemeester en wethouders. Laatst gewijzigd: 24-6-2021. Het college van de gemeente Lelystad is het dagelijks bestuur van de stad. Dit betekent dat de leden van het college leiding geven aan het onderhouden en ontwikkelen van de stad

De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Mia Verwaaijen-Roosendaal Gemeenteraad. Barry Kock Gemeenteraad. Rens Spijkers Gemeenteraad. Willy Oort-Löwenthal Commissie Algemene zaken Financiën en Economie (AFE) John Haverdil Gemeenteraad. Suzan Tuit Gemeenteraad. Janine Kock College van B&W. Thea Teunissen-Sticker Commissie Fysieke Leefomgeving (FL) Lotte Pragt Gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018. Je kunt in Doetinchem op 32 locaties je stem uitbrengen. De stembureaus zijn op deze woensdag geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Vergeet niet om een identificatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart) mee te nemen wanneer je gaat stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn DOETINCHEM - Het college van de gemeente Doetinchem gaf dinsdag groen licht voor de bouw en vestiging van een Van der Valk-hotel met 102 kamers bij de afrit aan de A18. Kees Hensen, exploitant van.

In 1862 kwam ds. Jan van Dijk melles zoon naar Doetinchem vanuit Franeker. Ds. Van Dijk had een enorme zendingsdrang en manifesteerde zich ook als een maatschappelijke bouwer. In 1863 kocht hij van het gemeentebestuur de buitenwal van de gracht tussen de Heezenpoort en de sociëteit de Vriendschapschap. De wal werd geslecht en de gracht gedempt Bij die onthulling werd het monument overgedragen aan het gemeentebestuur. Dit naar aanleiding van de goede verstandhouding tussen gemeentebestuur en de GTW in de vervlogen 50'er jaren.' In de jaren '60 verdwenen 'De GTW-klok heeft vervolgens jaren op de kruising Hofstraat-Keppelseweg gestaan, maar is in de jaren zestig verdwenen Het gemeentebestuur is Günter Giesen zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. Erkenning voor uitzonderlijke verdiensten. Dit alles heeft de gemeente Doetinchem ertoe bewogen om Günter Giesen te onderscheiden met de zilveren eremedaille van de gemeente Doetinchem Het archief van het gemeentebestuur van Vorden (1931-1988) Doetinchem, mei 2012. H.G. Nijman . Hoofdbestand en aanvulling werden in 2012 overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum. De hoeveelheid bijgeplaatste stukken bedroeg circa 16 meter Zij wonen en werken niet in de gemeente Oude IJsselstreek en zijn onafhankelijk van het gemeentebestuur. De Commissies bezwaarschriften van de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Doetinchem zijn samengevoegd. Het is dan ook mogelijk dat u post krijgt van de gemeente Doetinchem of een medewerker van de gemeente Doetinchem aan de telefoon.

Gemeente Doetinchem - Digitale Sociale Kaart Nederlan

Samenstelling gemeenteraad. De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord, burgemeester. De heer M. (Maarten) Hollander, raadsgriffier. Lid kandidaatstellingscommissie PvdA Hengelo gemeenteraadsverkiezingen 2022 (gemiddeld tijdsbeslag per week: 3 uur, onbezoldigd

Archieftoegangsnummer 0114 - Gemeentebestuur Lichtenvoorde - Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem Inventarisnummer 1224 - Lichtenvoorde - Register van aanneming van geslachtsnamen - Jaar 1812 (Gedigitaliseerd door FamilySearch) 7 september 2014 Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl - 1

0006 (fotonummer) - Kadastrale gemeente Wisch I - Inv

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem

DOETINCHEM - De verenigingen zullen niet bloeden voor tekorten van de Saza-topsporthal. Wethouder Rens Steintjes was daarover donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering duidelijk: We. Drie vrijwilligers hebben uit ruim tweehonderd foto's een expositie samengesteld van dertig afbeeldingen over de geschiedenis van het stadhuis van Doetinchem. De tentoonstelling is gemaakt ter.

0007 (fotonummer) - Neede - Registre Civique - Jaar 1811

Het gemeentebestuur van Doetinchem en de Regio Achterhoek zijn volop bezig geweest om de nodige besluitvorming tot stand te laten komen voor de herinrichting van zorg en welzijn, welke op 1 januari 2015 gaat plaatsvinden (Samen werken aan een goede buurt; Lee van der, 20 februari 2014) Flickr is almost certainly the best online photo management and sharing application in the world. Show off your favorite photos and videos to the world, securely and privately show content to your friends and family, or blog the photos and videos you take with a cameraphone Gemeentebestuur Stad Doetinchem, 1811 - 1919, archief 262, inventaris­num­mer 150, 1910, Bevolkingsregister Doetinchem register 75. Stad Doetinchem Dienstbodenregister Bovenstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2019

Gemeentebestuur Doetinchem, bouwvergunningen (1910) 1945

DOETINCHEM - Organisaties die te maken krijgen met de komende bezuinigingen in Doetinchem, zijn hierover maandagmiddag in gesprek gegaan met het gemeentebestuur. Zo'n vijftig belangstellenden. Gemeentebestuur Vergaderingen Gemeenteraad Documenten Kalender Abonnement menu sluiten. Content overslaan. Contact U bent hier: Over deze site; Contact; Op deze pagina vind u de contactgegevens van de gemeente Beuningen. Postadres. Postbus 14 6640 AA Beuningen Bezoekadres. Van Heemstraweg 46. Montferland ( uitspraak (info / uitleg)) is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Gelderland.Het gemeentebestuur is gevestigd in Didam. De gemeente is genoemd naar de streek Montferland.De oppervlakte bedraagt ca. 107 km². Aan de zuidzijde van de gemeente ligt de landsgrens met Duitsland.. De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan bij een gemeentelijke herindeling toen de. De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar mogelijk misstanden bij de gemeente Krimpenerwaard. Die zouden zijn ontstaan in de periode voor 2015. Aanleiding voor het onderzoek is een anonieme.

OSS - Het gemeentebestuur van Oss heeft een bijzonder coalitie gesmeed met Gouda en Doetinchem in de strijd voor hun afzonderlijke theaters. De drie gemeenten hebben samen een brandbrief naar. Uitgeblust toezicht. Hoe Gelderse en Doetinchemse ambtenaren en bestuurders 10 jaar lang faalden en er een ander voor laten opdraaien.. In oktober 2020 onthulden De Monitor en Follow the Money hun bevindingen over het bedrijf Rutgers Milieu BV in Doetinchem: het bedrijf is failliet en de geëmotioneerde verhuurder van het terrein vertelt dat hij moet opdraaien voor de opruimkosten voor het. DOETINCHEM/WEHL/GAANDEREN - Nederland is op 4 mei twee minuten stil tijdens de dodenherdenking. In Doetinchem, Gaanderen en Wehl zijn op donderdag 4 mei herdenkingsbijeenkomsten. Doetinchem: Om 15.00 uur is er een kranslegging door het Doetinchemse college op de Joodse begraafplaats aan de Borneostraat. Om 18.45 uur begint de herdenkingsbijeenkomst in de Catharinakerk

Doetinche

met inwoners van Doetinchem. In dit jaarbericht lees je, net als voorgaande jaren, naast de hoofdpunten en kengetallen uit onze dienstverlening van 2017, een aantal betekenisvolle verhalen van onze klanten. Doorontwikkelen in 2018 In 2017 is een start gemaakt met een tweetal bestuursopdrachten vanuit het gemeentebestuur van Doetinchem Basisscholen in Alphen worden niet autovrij. Dat heeft het gemeentebestuur besloten op basis van een advies van de lokale tak van Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Kadaster gemeente Doetinchem, 1822-1999 (NL-DtcSARA - 1233

U bent van harte welkom op Stadhuis Doesburg voor ál uw vragen over gemeentezaken. Ook telefonisch en via WhatsApp staat ons Klant Contact Centrum voor u klaar. Daarnaast hebben we een aantal teams waarmee u ook direct in contact kunt komen Het gemeentebestuur heeft besloten vele plekken in en om het centrum (de schil van Doetinchem) te vernieuwen door nieuwbouw op lege plekken, en herbouw van aftandse wijken.In dit Masterplan Schil moet onder andere de infrastructuur verbeterd worden, de Oude IJssel beter benut worden, meer ruimte gecreëerd worden om te wonen en werken en de historie van de stad beter tot uiting worden gebracht Activiteiten in Doesburg. Ontdek de historische rijkdom, bezienswaardigheden en aantrekkelijke evenementen van Hanzestad Doesburg. Plan je bezoek aan Doesburg en kijk ook op de website Bezoek-Doesburg Het dagelijks bestuur van de stad heet het college van burgemeester en wethouders. GroenLinks, D66 en ChristenUnie vormen samen het college van Utrecht. Het college bestaat uit burgemeester Sharon Dijksma en de wethouders Lot van Hooijdonk, Klaas Verschuure, Maarten van Ooijen, Kees Diepeveen, Anke Klein, Linda Voortman en Eelco Eerenberg Regionale Energiestrategie (RES) Contactgegevens. Gemeente Zutphen 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen; 14 05 75 (zonder kengetal); info@zutphen.n

Zorgelijke situatie brandweer Doetinchem; gemeenteraad

Haaksbergenaren wandelen 4-daagse Nijmegen - Rond HaaksbergenVVD wil aanvalsplan tegen woekerende duizendknoop

Bergh - Genealogiedomein

Doetinchem wil nog steeds tunnel in Europaweg Doetinchem

Albert Ordelman, wijkregisseur in Doetinchem, brengt deze avond in beeld op welke manieren op dit moment aan de inbreng van burgers vorm wordt gegeven. Ruud Linssen van het Buro Bliss uit Nijmegen zal, vanuit zijn praktijkervaring met de G2000 in Nijmegen, aandacht besteden aan ideeën om inspraak en medezeggenschap op een nieuwe manier vorm te geven Overzicht van de aanwezige adresboeken. Brummen (gemeente): jaargang 1956. Uitgever Rode Kruis / Somer N.V. Brummen. Niet digitaal beschikbaar. Zutphen: jaargangen 1863-1864, 1868, 1871 t/m 1886, 1888 t/m 1895, 1897, 1898/1899 en 1900 t/m 1942 (alleen de even jaartallen). Uitgeverij Thieme Tussen Zelhem en Doetinchem bleef tot 1972 een goederenlijn in stand gehouden. In 1975 werd deze afgebroken en later vervangen door een fietspad. Tot 1 januari 2005 was Zelhem een zelfstandige gemeente, maar bij een gemeentelijke herindeling werd Zelhem toen samengevoegd met de nabijgelegen gemeenten Hummelo en Keppel , Steenderen , Hengelo en Vorden tot de gemeente Bronckhorst

Gemeenteraadsverkiezingen in Doetinchem 2018: dit moet je

'In Doetinchem is te veel geld gegaan naar prestigeprojecten en te weinig naar de zorg.' SP-lijstrekker Hans Boerwinkel popelt om daar verandering in te brengen. 'Een sociaal gemeentebestuur is hier hard nodig.' Een interview met SP-lijsttrekker Hans Boerwinkel: Lees verde Oude IJsselstreek ( uitspraak (info / uitleg)) is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland.De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan door een gemeentelijke herindeling van de opgeheven gemeenten Wisch en Gendringen.Het grootste dorp is Ulft, het gemeentehuis bevindt zich in Gendringen.. Oude IJsselstreek heeft oppervlakte van 138,09 km² en heeft per 1 januari 2021 39.349 inwoners.

0066 (fotonummer) - Bergh - Status sterfgevallen en doodso

Het gebouwcomplex van het Rietveld Lyceum is een voorbeeld van een dergelijke invulling: ten noorden van het historische centrum van Doetinchem lag aan de weg naar Kruisberg een onbebouwd kavel, waarvoor het gemeentebestuur van Doetinchem aan het architectenbureau Rietveld Van Dillen Van Tricht in 1961 opdracht gaf een middelbare school te ontwerpen Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl Varsseveld - Winterkledinglijst der bedeelden - Jaar 1860 Winterkleding die door het gemeentebestuur van Wisch is uitgedeeld aan de armen te Varsseveld Archieftitel: Gemeentebestuur Wisch, (1808) 1818-1920 - Toegangsnummer 0565 - Inventarisnummer 1523 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem, Bevolkings­register Gemeentebestuur Aalten, (1809) 1811-1942 (1968), archief 105, inventaris­num­mer 1110, 1920, bevolkingsregister. Bovenstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 december 2020 Doetinchem 4 bestemmingsplan Buitengebied - 2012 vastgesteld . Bijlage 25 Inrichtingsplan Peppelmansdijk 1-3 van dat plan, tenzij het gemeentebestuur in een voorkomend geval uitdrukkelijk anders heeft besloten; 1.27 bestemmingsgrens de grens van een bestemmingsvlak Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem, Bevolkings­register Gemeentebestuur Stad Doetinchem, 1811 - 1919, archief 262, inventaris­num­mer 146, 1910, Bevolkingsregister Doetinchem register 72. Stad Doetinchem [7] Pauwline Parijs Bino [8] Joods Monument: Contact