Home

Uitkomst betekenis

Gratis woordenboek Van Dal

Betekenis 'uitkomst'. Je hebt gezocht op het woord: uitkomst. uit·komst (de; v) 1 (meervoud: uitkomsten) afloop, uitslag, resultaat 2 (meervoud: uitkomsten) (van een rekensom) het gevraagde 3 redding, oplossing uitkomst. de afloop van een bepaald proces De uitkomst ervan was dat hij er kon blijven wonen. een omstandigheid of zaak die in een moeilijkheid voorziet Het was een uitkomst dat je wist hoe [..] Bron: nl.wiktionary.org uitkomst. uitkomst - Zelfstandignaamwoord 1. de afloop van een bepaald proces ♢ De uitkomst ervan was dat hij er kon blijven wonen. 2. een omstandigheid of zaak die in een moeilijkheid voorziet ♢ Het was een uitkomst dat je wist hoe dat moest. 3

2) oplossing voor een probleem. Voorbeeld: `Voor erg lange of korte mensen zijn verstelbare bureaus een uitkomst.`. Synoniem: uitweg. uitkomst bieden/geven. (een oplossing bieden/geven) `Als je als ondernemer schulden hebt kan uitstel van betaling uitkomst bieden.`. geen uitkomst meer zien een omstandigheid of zaak die in een moeilijkheid voorziet VB: Het was een uitkomst dat je wist hoe dat moest uitkomst. als woordenboektrefwoord: uitkomst: v. (-en), afloop, uitslag ; redding, hulp. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: uitkomst (zn): afloop, bevinding, conclusie, effect, eind, einde, facit, gevolg, oplossing, output, rendement, resultaat, slot, slotsom, totaal, uitslag, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel, vrucht, werkzaamheid de uitkomst (v) the return; the solution; the resolution; the answer; the gain; the yield; the benefit; the profit; the output; the result: de uitkomst: the outcome: uitkomst: outcome; salvage; salvation; recover De uitkomst van de berekening is een kengetal dat een indicatie geeft van de mate van liquiditeit van een organisatie. Verschillende ratio's. Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit te berekenen. De current ratio is de meest gebruikte maatstaf en wordt daarom ook wel de algemene liquiditeitsratio genoemd

Uitleg Lenormandkaart: 36

De uitkomst van deze berekeningen wordt ook wel het solvabiliteitspercentage of de solvabiliteitsratio genoemd. Voor het berekenen van de solvabiliteit wordt naar de balans van een organisatie gekeken. Voor alle formules geldt dat er wordt gekeken naar de verhouding tussen bezittingen en schulden aan de hand van de boekwaarde op de balans Dat betekent dat uw solvabiliteitspercentage (15.000/35.000*100) = 42,86%. Uw bedrijf bestaat dus voor bijna 43 procent aan eigen vermogen. Gezond solvabiliteitsratio. Na de berekening wilt u natuurlijk graag weten of de uitkomsten goed of juist slecht zijn. Hoe hoger de uitkomst hoe beter uw solvabiliteit Home » Entertainment » LOL - Wat betekent de afkorting WiFi? De uitkomst is verrassen b ie ·den (bood, heeft geboden) 1 aanbieden, geven: iem. het hoofd bieden, weerstand bieden hem weerstaan; uitkomst bieden 2 een bod doen: drieduizend euro biede

Betekenis Uitkoms

 1. Klinisch relevante uitkomst. Een uitkomst die behalve statistisch significant is, ook merkbaar is voor de patiënt. Primaire uitkomstmaat. De uitkomst waarop de berekening van de steekproefgrootte (ofwel sample size- of power-berekening) wordt verricht en die de belangrijkste uitkomst van het onderzoek vormt. Secundaire uitkomstmaat
 2. uitkomst-/effectvariabele Variabele die (het meest) van belang wordt geacht als het gaat om de te onderzoeken werking van een bepaalde ingreep (medicijn, (be)handeling, maatregel enzovoort)
 3. Een expressie of een waarde die het resultaat is van een expressie, is geen constante. Als u in een formule constante waarden gebruikt in plaats van verwijzingen naar cellen (bijvoorbeeld =30+70+110), verandert de uitkomst van de formule alleen wanneer u de formule zelf aanpast. Operatoren in formules gebruike
 4. ant, of de meetfout van de deter
 5. Wat betekent mijn naam. Ontdek de verborgen spirituele betekenis van je naam Maar het kan leuk zijn om deze uitkomst eens te vergelijken met de resultaten als je je voornaam (of voornamen) invult zoals ze bij de burgelijke stand geregistreerd staan. (Want dat was wat je ouders hoopten of verwachtten.
apollo - 90s Nostalgia SpelInput-output agrocomplex - WUR

Wat is de betekenis van uitkomst - Ensi

uitkomst Nederlands woordenboek - Woorden

De uitkomst moet tussen de -1 en de +1 vallen. Een score van +1 betekent dat de variabelen perfect positief gecorreleerd zijn aan elkaar. Een score van -1 betekent dat de variabelen perfect negatief aan elkaar gecorreleerd zijn. Een score van 0 betekent dat de variabelen niet gecorreleerd zijn en dat er geen relatie is uitkomst (ook: resultaat, gevolg, uitslag, effect, afloop, bevinding, uitvloeisel, voortvloeisel

Kwantitatief onderzoek - de betekenis volgens Redactie Ensie

uitkomst; uitkomst bieden; uitkopen; uitkraaien; uitkrijgen; uitkruisen; uitkruising; uitlaat; uitlaatgas; uitlaatgassen; uitlaatklep; uitlaatpijp; Bovendien biedt bab.la het Duits-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen Partijen gaan onder leiding van de mediator met elkaar in gesprek. Waarbij de neutrale en onpartijdige mediator het gesprek leidt. Mediation wordt vooral ingezet bij echtscheiding en arbeidsconflict . terug naar boven Bij relatieve veranderingen zal de uitkomst in het voorbeeld altijd -2,5 zijn. Deze uitkomst van -2,5 betekent dat een prijsdaling van bijvoorbeeld 1% zal leiden tot een stijging van de gevraagde hoeveelheid met 2,5% (want -2,5 * -1% = 2,5%)

Symbolen | symbolenCreditcard Nummers - Wat Betekenen Deze Nu Eigenlijk? (Tip)

Een t-toets is een parametrische statistische toets die onder andere gebruikt kan worden om na te gaan of het (populatie-)gemiddelde van een normaal verdeelde grootheid afwijkt van een bepaalde waarde, dan wel of er een verschil is tussen de gemiddelden van twee groepen in de populatie. Met behulp van een t-toets kan men dan een overschrijdingskans of een betrouwbaarheidsinterval bepalen Herkomst en betekenis Benthe. Benthe is afgeleid van de naam Ben.Dat is een verkorting en kan van diverse namen afkomstig zijn, bijvoorbeeld van Benjamin of Benedictus.Ook namen die met 'bern' beginnen, wat 'beer' betekent, zoals Bernhard, kunnen tot Ben afgekort worden.. De betekenis van Benjamin is 'zoon van mijn rechterzijde, het geluk, het zuiden' NL: De uitkomst die telt. EN: The result that counts. NL: De uitkomst was ongelukkig. EN: The outcome was unfortunate. NL: De uitkomst is hetzelfde. EN: You still end up in the same place. NL: De uitkomst is hetzelfde: EN: The result is the same: NL: De uitkomst staat al vast. EN: The outcome 's a given

uitkomst betekenis en definiti

Synoniemen van uitkomst; ander woord voor uitkomst

 1. De betekenis van 1010 of 10:10 . Er komen grote veranderingen in jouw leven. Je bent op de goede weg. Schrijf dan je vraag op, let erop dat je niet de uitkomst opschrijft. Wanneer je je brief in gedachten of hardop voorleest, als je klaar bent, geef je je brief extra kracht
 2. 30x de mooiste Keltische babynamen mét betekenis Bron: Pexels Hoewel Tjitske, Obbe en Geertje superleuke namen zijn, zijn er ook ouders (to be) die inspiratie voor namen voor hun kinderen elders zoeken.In Scandinavië of Griekenland bijvoorbeeld. Famme maakt regelmatig een rondje langs de buitenlandse velden, op zoek naar leuke babynamen
 3. Dit betekent dat het bestuursorgaan u niet in het gelijk stelt. De eerdere afwijzende beslissing blijft gehandhaafd. uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Als er niet aan de formele vereisten is voldaan wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard, bijvoorbeeld omdat het bezwaarschrift niet tijdig is ingediend
 4. U kunt in de bloeddruk tabel aflezen wat de uitkomst van uw meting betekent. Systolische druk: Bij het samentrekken van het hart pompt het bloed de bloedvaten in. Binnen in de vaten ontstaat dan een hogere druk. Dit is de systolische of bovendruk. Diastolische druk: Bij het ontspannen van het hart stroomt het bloed verder in het lichaam
 5. Dat betekent in de praktijk dat je bijvoorbeeld geen goed BMI kunt berekenen als je erg gespierd bent. Spieren zijn zwaarder dan vet, waardoor jouw gewicht geen goede afspiegeling geeft van de mate van vet in jouw lichaam. Een hoog gewicht door spieren leidt tot een hoger BMI,.
 6. Een product in de wiskunde is de uitkomst van een vermenigvuldiging. • Bij 3 x 6 = 18 noemen we 18 het product. punt. In de wiskunde is een punt een plaats in de ruimte. relatief. Relatieve getallen zijn afhankelijk van andere getallen. Bijvoorbeeld: '1 op de 5 leerlingen moest het examen opnieuw doen.' Dan is 1/5 of 20% een relatief getal. so

uitkomst - Vertaling Nederlands-Engel

 1. Wat betekent PROMs? PROMs (Patient Reported Outcome Measures) vormen een ideaal middel om de effectiviteit van een behandeling te meten middels vragenlijsten. Hierbij staat de uitkomst zoals ervaren door de patient centraal
 2. De uitkomst van deze formule varieert tussen de 0 en de 1, waarbij waardes dichtbij 0 betekenen dat Y heel onwaarschijnlijk is. Een waarde dichtbij 1 zegt juist dat Y heel waarschijnlijk is. De waardes van de parameters worden geschat met de maximum-likelihood schatting, zoals er in lineaire regressie de least squares methode wordt gebruikt
 3. Bij self-billing wordt het facturatieproces omgedraaid: niet de PNIL-medewerker, het uitzendbureau of de leverancier, maar de opdrachtgever verzorgt de factuur uit naam van hem of haar. De software van SelfBilling.com ondersteunt deze werkwijze. Het is een factuur met het btw-nummer en Kamer-van-Koophandelnummer van de leverancier erop
 4. Vervolgens staat tussen haakjes op welke uitkomst de kans betrekking heeft - P(A) betekent dus de kans dat gebeurtenis A optreedt. Dit kan ook gecombineerd worden. P(zwart en plaatje) betekent de kans op een zwarte kaart uit het dek dat ook een plaatje is. Kansen kunnen worden uitgedrukt in een breuk, een decimaalgetal of een percentage
 5. De keuzevrijheid is op zichzelf staand een goede zaak, dus als de tegenargumenten allemaal ontkracht zouden kunnen worden, is het toestaan van euthanasie bij voltooid leven ethisch verantwoord. Waardig sterven. Een andere positieve kant van euthanasie is dat het ouderen de mogelijkheid tot waardig sterven verschaft

Veranderkunde. Wij definiëren 'verandering' als: een geobserveerd of observeerbaar verschil van iets (een mens, organisatie, ding, stad) over een zekere tijdsperiode De WHOA biedt uitkomst. Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet is op 1 januari 2021 ingegaan

De uitkomst ligt per definitie tussen de nul en 100. Een lage uitkomst betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar lijken en bij een active share van 100 zijn de overeenkomsten minimaal De uitkomst van de formule is dan je BMI, de uitkomst wordt in verschillende categorieën ingedeeld. Een BMI onder de 19 betekent dat je ondergewicht hebt. Een BMI van tussen de 19 en 25 betekent dat je een gezond gewicht hebt. Een BMI van tussen de 25 en 30 betkent dat je overgewicht hebt. Een BMI van tussen de 30 en 40 betekent dat je. Wat betekent die C-score. Een C score is een uitslag op een Cito-toets uit het LVS volgsysteem op een basisschool. De C score betekent dat de leerling tot de 25% leerlingen behoort die 'net tot ruim onder het landelijk gemiddelde' scoren. Cito zet de score van jouw kind op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland De afkapwaarde waarboven alle patiënten een slechte uitkomst hebben, is nog onduidelijk. Ook is het effect van hypothermie (zie hieronder) op de serumspiegels en de betekenis van deze spiegels voor de prognose nog onvoldoende onderzocht.9 18-2 Pearson's r vs. Spearman's r s. Voor het berekenen van de correlatiecoëfficiënt kun je in SPSS twee toesten gebruiken, namelijk 'Pearson's r' en 'Spearman's r s '.. Pearson's r is de meest gebruikte correlatiecoëfficiënt. Pearson's r meet lineaire correlatie en kan gebruikt worden wanneer de variabelen op een continue schaal ('scale') gemeten worden, zoals gewicht.

De betekenis van uitkomst van de tweede berekening vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van uitkomst van de tweede berekening gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Kaart 3 van 10. Je hebt het gevoel is dit het nu! Het wordt tijd om het kind in de volwassene de baas te worden. De kaart laat zien dat het tijd is om te gaan dromen. Raad: Kijk alleen naar wat je zou willen, wat je echt leuk vind, sta open voor je verlangens, zonder na te denken hoe je je verlangens zou kunnen realiseren Aard presentatie uitkomst BETEKENIS VAN DE RESULTATEN O Puntschatter (enkele uitkomstrapportage) O Overlevingscurv e O Prognostisch mode l O Impactstudie Belangrijkste resultaten Prognose checklist. 4 Prognose checklist TOEPASBAARHEID Toepasbaarheid Commentaar 1. Zijn de klinisch Relatieve risicoreductie (RRR): Verhouding van het risicoverschil tussen de interventiegroep en de controlegroep ten opzichte van het risico in de controlegroep. RRR = (AR controle - AR interventie) / AR controle. Number needed to treat (NNT): Aantal patiënten dat met de interventie behandeld dient te worden om 1 gewenste gebeurtenis meer te. Het Pareto principe in je werk. Als 20% van je inspanningen bijdragen aan 80% van je resultaten, is van belang dat je je op deze 20% richt. Ken deze inspanningen een hoge prioriteit toe. Net als de cirkel van invloed en de prioriteitenmatrix is de 20 80 regel een hulpmiddel om prioriteiten te stellen. Je gebruikt het in combinatie met andere.

Current ratio · Uitleg, Norm en Berekenin

Dat betekent dat als uit het onderzoek komt dat 10% man is, dit in werkelijkheid tussen de 4, 1% en de 15, 9% ligt. Het is gebruikelijk om, bij het bepalen van de gewenste steekproefgrootte, uit te gaan van een uitkomst van 50% Cramers V is een maat voor een samenhang tussen variabelen op nominaal niveau. De kruistabel hoeft niet vierkant te zijn; Cramèrs V kan ook uitgerekend worden voor rechthoekige tabellen. Cramèrs V wordt berekend met behulp van deze formule: De uitkomst ligt altijd tussen 0 en 1. Een waarde van 0 betekent dat er geen samenhang is: de waarden.

Solvabiliteit · Betekenis, uitleg en berekeninge

 1. Oorlogsgodin Badb ('kraai') was een Ierse oorlogsgodin die soms ook de gedaante van een heks of raaf nam. Ze behoorde tot een groep godinnen die de uitkomst van een slag konden beinvloeden door de strijders moed of vrees in te blazen. De andere oorlogsgodinnen zijn: Morrigan, Nemain en Macha
 2. De betekenis van de posities binnen het Keltisch kruis. 1. Basiskaart. De beschermende invloed in het leven op dat moment. Deze kaart vertegenwoordigt wat er op dit moment gebeurt in jouw leven. Het symboliseert hoe je in je vel zit, en hoe je tegen dingen aankijkt. 2. Obstakels
 3. Betekenis van ad infinitum. De term ad infinitum kent zijn oorsprong uit de Latijnse taal. Het betekent eigenlijk 'tot in de oneindigheid'. Dit kan natuurlijk van alles zijn. Als je bijvoorbeeld een getal neemt en daar elke keer 1 bij optelt dan is de uitkomst hiervan ad infinitum. Je kunt namelijk altijd doorgaan met het tellen
 4. Betekenis van ostracisme: In total moesten er 6.000 Atheners stemmen in de vergadering om de uitkomst van het ostracisme rechtsgeldig te maken. Elke afzonderlijke stemmer mocht op een scherf van aardewerk een naam krassen van iemand die volgens hem uit de stad verbannen moest worden
 5. Het resultaat, 1,9345, is de macht waarmee het grondgetal 10 wordt verheven voor een uitkomst die gelijk is aan 86. 1,9345. =LOG10 (10) De logaritme van 10 met grondgetal 10. Dit is macht waarmee 10 wordt verheven voor een uitkomst die gelijk is aan 10. 1. =LOG10 (100000) De logaritme van 1E+5 met grondgetal 10
 6. T2 - De betekenis van positieve psychologie voor de klinische behandeling. AU - Chakhssi, Farid . AU - Bohlmeijer, Ernst Thomas. PY - 2018/1. Y1 - 2018/1. N2 - Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychopathologie. Geestelijke gezondheid omvat ook ons emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden

Het resultaat, 1, is de macht waarmee het grondgetal moet worden verheven voor een uitkomst die gelijk is aan 10. 1 =LOG(8, 2) De logaritme van 8 met grondgetal 2. Het resultaat, 3, is de macht waarmee het grondgetal moet worden verheven voor een uitkomst die gelijk is aan 8. 3 =LOG(86, 2,7182818) De logaritme van 86 met grondgetal e (ongeveer. In 1814-1815 bepaalde het Weens Congres, onderbroken door de ontsnapping van Napoleon van Elba tot zijn nederlaag in Waterloo, de toekomst van Europa, waarbij o.m. de noordelijke en zuidelijke Nederlanden werden samengevoegd tot één koninkrijk onder leiding van koning Willem I. Prent van Jean-Baptiste Isabey De uitkomst van de bezwaarprocedure is: het woord bekostiging heeft een duidelijk andere betekenis dan het verlenen van subsidie. De bekostiging vloeit,. De uitkomst van een privacy audit geeft het management van een organisatie een hoge mate van zekerheid hoe het met de bescherming van de persoonsgegevens in de organisatie is gesteld. Op basis van een positief oordeel, Wat kan Duijnborgh Audit voor u betekenen Wat interessant is, is dat deze studie liet zien dat niet per se het verbeteren van wat therapeuten doen in hun therapie effect had op de uitkomst, maar eigenlijk wie zij behandelden. Er wordt dus gekapitaliseerd op waar de therapeut in het verleden in excelleerde bij het behandelen van mensen met bepaalde psychiatrische problemen

Agile en Duurzaamheid: Een ontdekkingsreis (1) - IPMA

Vader Robert bouwt tiny house voor en mét dochter Iemkje: 'Uitkomst voor starters'. Wonen tussen de schapen en aan het water: welke ambitieuze starter tekent er niet voor. Aan de rand van Leeuwarden bouwt Robert Hoek voor en mét zijn dochter Iemkje (23) het tiny house van hun dromen. Inmiddels heeft de hele familie het 'tiny house-virus. Dialoogsessies met jongeren over geld bieden uitkomst. Helmond - Dialoogsessies helpen jongeren beter met geld om te gaan, zo blijkt in Helmond. Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, komen later minder vaak in de financiële problemen. Zo blijkt uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Daarom ging de gemeente afgelopen maand het. Aantekeningen van de colleges over verschillende soorten onderzoeken en van college over frequentie- en associatematen hc: diagnostisch onderzoek stel: van d

Solvabiliteit Wat betekent het en hoe berekent u het

Betekenis van uitkomst. Meerdere dingen bijelkaar en dan kijken wat er uitkomt, door op te tellen , aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Deze pagina is nog in opbouw en kunnen nog fouten bevatten. Is het de of het uitkomst bekijk het hier Dit betekent dat optellen commutatief is en de uitkomst niet verandert als je de volgorde verandert: a + b + c = a + c + b; Associatieve eigenschap. In plaats van het bewerken van de volgorde kun je ook met haakjes aangeven welke je eerst wilt samenvoegen in de reeks. Bijvoorbeeld: 5 + 15 + 7 = (5 + 15) + 7 = 20 + 7 = 2 Dit betekent dat wanneer tijdens de vragenlijst 50% van de respondenten aan geeft man te zijn, De uitkomst hiervan is 965. De uitkomst is naar boven afgerond, omdat bij een steekproefgrootte berekening er altijd naar boven moet worden afgerond. Formule oneindige steekproef Een correlatie kan alleen berekend worden voor variabelen die getallen als uitkomst hebben. De getallen moeten van interval meetniveau zijn, dat wil zeggen dat ze A) een volgorde hebben en dat B) de afstand tussen getallen dezelfde betekenis heeft op verschillende punten van de schaal

Vertalingen van het uitdrukking DE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van DE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK in een zin met hun vertalingen: De uitkomsten van het onderzoek moeten relevant zijn en binnen... 4 2 betekent dat het getal 4 met 4 wordt vermenigvuldigd. Wanneer een getal met zichzelf wordt vermenigvuldigd, noemen we de uitkomst een kwadraat. 4 2 betekent dus de volgende som: 4 x 4 = 16

NSAID's zijn een uitkomst bij pijn waartegen een gewoon paracetamolletje niet meer helpt. Pijn bij reumatische aandoeningen bijvoorbeeld, of bij jicht, een slijmbeurs- of peesontsteking.. Wat zijn NSAID's? NSAID's staan voor non-steroidal anti-inflammatory drugs, oftewel niet-hormonale anti-ontstekingsmedicijnen Dit betekent niet dat de vaardigheden zoals die gemeten zijn in de performale subtests minder belangrijk zijn, maar het zijn niet de vaardigheden die men nodig heeft op school. Wel stelt Kumps dat een hoge performale score een leerling wel uitzonderlijk maakt, en dat de leerstof op deze leerling aangepast zou moeten worden

LOL - Wat betekent de afkorting Wi-fi? De uitkomst is

Betekenis continue dialoog. De continue dialoog betekent dat je, als manager. continu met je medewerkers in gesprek bent over groei en ontwikkeling. Steeds meer organisaties stappen dan ook af van de 'traditionele' gesprekscyclus. Deze traditionele manier van beoordelen bestaat uit drie vaste momenten per jaar Er wordt ook gezegd dat de betekenis van je naamgetal aansluit bij bepaalde karaktereigenschappen. Misschien kun je het gedrag van jouw kindje dus later ook verklaren door de uitkomst van de numerologie er nog eens bij te pakken. Zelf de numerologie berekenen van je babynaam

16 mei 2020 / 0 Reacties / in Psychologie / door Natascha. Dat wist ik toch allang! is een zin die je vast wel eens hebt gedacht of uitgesproken. Deze zogenaamde hindsight bias komt vaker voor dan je zou denken, en heeft invloed op je gedrag en toekomstige beslissingen. In deze blog leg ik uit wat de bias inhoudt en wat de gevolgen zijn. Een uitkomst lager dan 1 kan leiden tot liquiditeitsproblemen. Als deze problemen van langdurige aard zijn, kan een onderneming uiteindelijk failliet gaan. Als je current ratio hoger dan 1,5 is, heb je teveel liquide middelen. Die zou je beter kunnen investeren in de groei van je bedrijf

Een uitkomst van een solvabiliteit tussen de 25% en 40% zal voor veel organisaties als goed beschouwd worden. Toch zijn er ook bedrijven die bewust vreemd vermogen op de balans hebben staan. Dit betekent dat de solvabiliteit aanzienlijk is toegenomen tussen 2008 en 2015 quotiënt [uitkomst van een deling] {1537} < frans quotient [idem] < latijn quotiens [hoe vaak?], van quot [hoeveel?]; de huidige specifieke betekenis is dus: de vraag hoe vaak de deler op het deeltal gaat De normgroep, waartegen jouw testscore berekend wordt heeft een gemiddelde score van 100 en een standaardafwijking van 15. Een standaardafwijking is een maat voor de spreiding, in dit geval van de IQ score. Een standaardafwijking van 15 betekent dat 68 procent van de normgroep tussen de 85 (100 min 15) en de 115 (100 plus 15) scoort Wat betekent de invoering van de NTA 8800 voor mijn subsidieaanvraag? Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen: NTA 8800. Dit heeft gevolgen voor projecten waarvoor subsidie is aangevraagd of verleend, bijvoorbeeld STEP-subsidie en RVV Verduurzaming Nederlands: ·(wiskunde) uitkomst van een vermenigvuldiging Som, verschil, product en quotiënt.· (economie), (kunst), (natuur), voortbrengsel van de natuur, van arbeid of nijverheid, van kunst, van een chemisch proces De meeste producten waren mij onbekend, aangezien ze typisch Amerikaans waren.[3] Een kunstzinnig product. Het product van een.

Regressie-analyse voor beginners. Regressie-analyse is een veelzijdige en veelgebruikte statistische analysemethode om de relatie tussen variabelen te schatten. De term regressie heeft bij mij altijd een vervelende bijklank gehad: het tegenovergestelde van progressie, vooruitgang (misschien dat ik daarom een hekel had aan statistiek) Je berekent de deflatie, of inflatie afhankelijk van de uitkomst, dus als volgt: Verandering prijspeil = ((CPI huidig - CPI basisjaar) / CPI basisjaar) x 100%. Wanneer de uitkomst van deze berekening positief is, is er sprake van inflatie. De prijzen zijn dan gestegen. Wanneer de uitkomst negatief is, is er sprake van deflatie

O - Outcome, de uitkomst. Denk hierbij aan waar de interventie tegen moet werken (bijv, bepaalde complicatie) Voorbeeld PICO Stel je voor: je loopt stage in een verzorgingstehuis. Er wonen veel oudere mensen met dementie. Je ziet dat ze moeite hebben met. Betekent is juist in een zin als 'Wat betekent zelfquarantaine?'In bijvoorbeeld 'Dat heeft veel voor ons betekend' is betekend juist.. Betekent: stam + t. Betekent is juist in de volgende gevallen: 'Jij betekent alles voor mij': na je/jij. 'U betekent alles voor mij en hopelijk betekent u net zo veel voor hen': voor en na u. 'Hij betekent veel voor hen, zij betekent nog meer. Quotiënt berekenen. Quotiënt staat in de wiskunde bekend als het resultaat van een deling. Dit is te vergelijken met het product bij een vermenigvuldiging. De uitkomst van een deling bestaat uit het quotiënt en de rest. lees meer. Andere bezoekers berekenden ook: Dal naar cm3 omrekenen. omrekenen cm2 naar dm2 Dit betekent dat school en andere, zeer georganiseerde omgevingen een uitdaging voor ze zijn. Dat is zeker niet omdat deze persoonlijkheden niet slim zijn, en ze kunnen ook goed presteren, maar de gedisciplineerde en belerende benadering van het formele onderwijs staan ver van het leren door doen waar ze van genieten

In essentie gaat men uit van de stelling dat je 'nooit kunt bewijzen dat iets niet bestaat'. De Schotse filosoof David Hume beschreef dit uitgangspunt in zijn Philosophy of Science.1 Wanneer de vraag wordt gesteld of de eenhoorn bestaat, is het aan degene die beweert dat de eenhoorn wèl bestaat om het bewijs te leveren en dus niet aan degene die dat ontkent Groen betekent een positieve markt-fit en rood geeft aan dat er verbetering mogelijk is. Hoe donkerder de kleur, des te nadrukkelijker de uitkomst van de confrontatie is. De SWOT- en confrontatiematrix-generator laat dus met simpele kleuren zien hoe en waar verbetering mogelijk is Daarvan is de uitkomst: 338,56. Dat is dus te hoog. De wortel ligt dus ergens tussen 18,3 en 18,4 Doen we nog een vermenigvuldiging: 18,35 x 18,35. Daarvan is de uitkomst: 336,7225. Dat is bijna 337. De wortel ligt dus in de buurt van de 18,35. Laten we voor de zekerheid nog eens 18,36 x 18,36 doen. Daarvan is de uitkomst: 337,0896 Dit betekent zelfs dat een woningconcept met een lage EPC of Nul op de Meter woning niet zonder meer aan de BENG-eisen voldoet. Om voor verschillende woningtypen gevoel te krijgen wat de toekomstige BENG-uitkomst inhoudt en welke ontwerpaspecten,.

Dit getal geeft aan hoeveel behandelde personen aanleiding geven tot één negatieve uitkomst (d.w.z. een schadelijke nevenwerking of dood) ten gevolge van een interventie of behandeling. = 1/ARR (%) van de negatieve uitkomst * 100. Zie ook NNT Je kunt hieronder jouw chakra dagkaart van vandaag opvragen door één van onderstaande kaarten te selecteren. De datum van vandaag ( 11 Juli, 2021) geeft in combinatie met de door jouw geselecteerde kaart iedere dag een nieuwe vaststaande uitkomst

Keuze en interpretatie van uitkomstmaten in - Ge-B

contra-indicator: Indicator waarvan wordt aangenomen dat de uitkomst een tegengesteld signaal geeft aan hetgeen op het eerste gezicht aangenomen zou mogen worden. Een mooi voorbeeld van een contra-indicator is de AAII Investor Sentiment Survey. Zie ook: Crash Confidence Index. Tip anderen Tweete Door de Duitse bezuinigingsdrift heeft de grootste economie van Europa niet meer de grootste overheidsschuld. De verrassende nieuwe koploper is het Verenigd Koninkrijk. Nog verrassender is dat er gezien vanaf 2007 geen verschil in economische uitkomst is tussen de twee economieën Uitkomst-visualisatie. Deze 'ideale situatie visualisatie' wordt opgedeeld in twee visualisatietechnieken. De eerste techniek is de uitkomst-visualisatie, die zich focust op het bereiken van je doelen. Bij deze techniek is het belangrijk om je een zeer gedetailleerd beeld van de gewenste uitkomst voor te stellen van

Erfgoed Tungelroy Inwoners 1920-1940

Wat is de betekenis van uitkomst-/effectvariabel

De betekenis van afkorting PmH vind je op deze pagina. Er werd 1 betekenis van PmH gevonden in de woordenlijst. Andere afkortingen, definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken 'Politiek antwoord' kan niet de uitkomst zijn van veroordeling Bouterse Bouterse zint op een 'politiek antwoord' in de vorm van een pardon na zijn veroordeling: volstrekt onaanvaardbaar. Bert Lanting 1 december 2019, 22:2 'Edge computing' is sterk in opkomst, maar laten we beginnen met de betekenis. Edge computing houdt in dat de informatie aan de rand (edge) van het netwerk wordt verwerkt. Ook het verzamelen van data vindt dicht bij de bronnen plaats, evenals de uiteindelijke aflevering van de verwerkte informatie. Wat zijn de voordelen van deze methode en hoe werkt het in de praktijk

Overzicht van formules - Excel - support

Dat kan heel gemakkelijk met een rekenmachine. Een breuk is eigenlijk niets anders dan een gedeeld-door-som. 1/2 = 1 : 2. 4/5 is als decimaal dus 0,8. Vraag: schrijf bovenstaande breuk als decimaal getal. Antwoord: De 3 doen we niets mee, die laten we staan. Dan rekenen we op de rekenmachine uit hoeveel 1/4 is Osho Zen Tarot - Dagkaart van vandaag. Een tarotdeck dat afwijkt van alle andere tarotdecks is de Osho Zen Tarot, gebaseerd op de uitspraken, gedachten en ideeën van de Indiase goeroe Osho. De Osho Zen Tarot lijkt weinig op de traditionele tarotdecks. De kaarten hebben een totaal andere betekenis Zelf berekenen. Er zijn verschillende manieren waarop je je DSO-ratio kunt berekenen. Een voorbeeld van een formule is door jouw openstaande facturen aan het eind van de maand (het debiteurensaldo einde maand) te delen door jouw maandomzet en de uitkomst hiervan te vermenigvuldigen met 30 Synergie is een concept of een denkwijze waar je niet alleen in het zakelijke leven profijt van kan hebben. Wat betekent synergie precies en hoe kan jij dit in je dagelijkse leven toepassen? Synergie Misschien heb je wel eens van synergie gehoord of misschien dacht je wel dat sommige mensen gewoon niet zo goed kunnen tellen. De bewering gaat namelijk dat één plus één drie is. Ja je hoort. Pardon Salaris: nauwkeurige bruto-netto berekening van het salaris en alle mogelijke mutaties. Volledig online, met onbeperkte invoermogelijkheden