Home

Comparatief voordeel

Comparatieve kostenvoordelen - Economielokaa

Comparatief voordeel, economische theorie, voor het eerst ontwikkeld door de 19e-eeuwse Britse econoom David Ricardo, die de oorzaak en voordelen van internationale handel toeschreef aan de verschillen in de relatieve alternatieve kosten (kosten in termen van andere opgegeven goederen) van het produceren van dezelfde goederen onder landen Verschil tussen absoluut en comparatief voordeel Definitie. Comparatief voordeel: Comparatief voordeel beschrijft het vermogen van een specifiek land om goederen te... Handel. Absolute voorsprong: Trading is niet wederzijds voordelig voor twee landen. Comparatief voordeel: Trading is... Productie.. Samenvatting: 1. Comparatief voordeel kan worden omschreven als het vermogen van een bepaald land om een ​​bepaald product beter te... 2. Hoewel absoluut voordeel een voorwaarde is waarbij de handel niet wederzijds voordelig is, is comparatief voordeel... 3. Terwijl kosten een factor zijn die. Het concept van comparatief voordeel is van groot belang in de internationale handel. Een land zou een comparatief voordeel hebben ten opzichte van andere landen als het goederen en diensten tegen lagere alternatieve kosten produceert Comparatief voordeel Het concept van comparatief voordeel is van groot belang in de internationale handel. Van een land wordt gezegd dat het een comparatief voordeel heeft ten opzichte van andere landen als het goederen en diensten produceert tegen lagere alternatieve kosten

Comparatief voordeel komt in het spel wanneer buurland Thailand besluit dat het ook computers of mobiele telefoons kan produceren, maar niet beide. Als de alternatieve kosten van Thailand voor het produceren van mobiele telefoons lager zijn dan 0. 67, dan heeft dit het comparatieve voordeel voor de productie van mobiele telefoons Deze stelling werd door David Ricardo in 1817 uitgewerkt in het principe van comparatief voordeel en vormt de verdediging van vrije handel. Dit principe wordt tot op heden door alle economen nog steeds aangevoerd tegen handelsbeperkingen! De gedachte achter dit principe is de vergelijking van de opportunity costs voor het maken van producten Uitleg over comparatief (relatief) voordeel. Voor meer uitleg abonneer je op dit kanaal en bezoek http://www.economiepagina.com de economie site met samenvat.. De doctrine van comparatief voordeel is ontstaan ​​als een verbetering en ontwikkeling van de 18e-eeuwse kritiek op mercantilistisch beleid. Het blijft aandacht trekken vooral vanwege het gebruik ervan als het fundamentele 'wetenschappelijke' argument van vrijhandelseconomen in hun aanval op beschermende tarieven Opgave 3 - Comparatieve kosten ★★ - Economielokaal prin

Wat is comparatief voordeel, comparatief voordeel is het

Comparatief voordeel - overzicht, voorbeeld en voordele

  1. Er zijn een paar misvatting over comparatief voordeel: - Vrije handel is alleen voordelig als het land sterk genoeg is om stand te houden tegen buitenlandse competitie; probleem hiervan is dat het bij Ricardian gaat om het relatieve voordeel en niet het absolute
  2. Volgens deze theorie zal een land met een comparatief voordeel de gehele productie naar zich toetrekken. Bij die theorie gaat men uit van homogeniteit van de producten, maar in de praktijk zijn de producten veelal heterogeen
  3. https://www.osacademie.nl - economie uitlegIn dit filmpje krijg je uitleg over de comparatieve kostenvoordelen theorie van David Ricardo. In de basis verklaa..
  4. Comparatief voordeel is het handelsvoordeel dat een land behaalt in een situatie van vrijhandel, wanneer het een bepaald product goedkoper kan produceren dan een handelspartner, zelfs wanneer één land alle verhandelbare producten voordeliger kan produceren dan het andere land

Comparatief voordeel - bedrijfLees Verde

Klimaatbeleid en internationale handelBelgische tomaten duurzamer dan Spaanse import | VILT vzw

comparatief voordeel Definitie, economie en feiten

Verschil tussen absoluut en comparatief voordeel / Bedrijf

Comparatief voordeel is een economische wet die de manieren toont waarop protectionisme (mercantilisme, op het moment dat het werd geschreven) niet nodig is in de vrije handel. Gepopulariseerd door David Ricardo, beweert comparatief voordeel dat vrije handel ook werkt als een partner in een deal absoluut voordeel heeft op alle productiegebieden - dat wil zeggen, een partner maakt producten. Comparatief voordeel. De theorie van het comparatieve voordeel is ontwikkeld door de Britse econoom David Ricardo (1772-1823). Het is een theorie die beweert dat een land zich specialiseren moet in productie en export van producten die het efficiënt maken kan, dus maken tegen een lagere kostprijs

Het fundamentele verschil tussen absoluut en comparatief voordeel is dat een absoluut voordeel er een is wanneer een land een product produceert met de beste kwaliteit en sneller dan een ander. Aan de andere kant is het comparatieve voordeel wanneer een land het potentieel heeft om een bepaald product beter te produceren dan enig ander land Dit filmpje is een vervolg op het introductiefilmpje over comparatief kostenvoordeel, Hoe kunnen beide producenten wederzijds voordeel behalen en dus verder komen dan hun individuele productiemogelijkhedenlijnen? Dé online examentraining economie. Doe jij. Comparatief voordeel helpt de landen om te beslissen welke goederen ze moeten produceren en om de handel te stimuleren. Comparatief voordeel stimuleert specialisatie in de productie van een goed in een land, omdat ze lagere alternatieve kosten hebben en dus tot een hogere productie en betere efficiëntie leiden

Nadelen viral marketing, nadelen viral marketing

Verschil tussen absoluut en comparatief voordeel Verschil

Comparatief voordeel De idee van vrijhandel veronderstelt dat alle landen profiteren van niet aan restricties onderworpen handel op de wereldmarkt. De wet van comparatief voordeel, die econoom David Ricardo in de 19e eeuw had opgesteld, wordt regelmatig gebruikt als een fundamenteel argument ten gunste van vrijhandel tussen landen Comparatief voordeel houdt in dat alle landen altijd zullen profiteren van samenwerking en deelname aan vrijhandel. In de volksmond toegeschreven aan de Engelse econoom David Ricardo en zijn boek Principles of Political Economy and Taxation uit 1817, verwijst de wet van comparatief voordeel naar het vermogen van een land om goederen te produceren en diensten te verlenen tegen lagere kosten. Comparatief beoordelen van schrijfproducten voor waardevolle feedback. Mate van voorbereiding: gemiddeld, waaronder afstemmen met docenten over wie mee gaat beoordelen, en ankerteksten selecteren bij het gebruik van tekstschalen. Materialen: teksten van leerlingen. Effectief bevonden voor: alle docenten in het VO (en hun leerlingen) comparatief voordeel Als je bij twee verschillende taken een absoluut nadeel hebt ten opzichte van een ander, maar in een van die taken minder slecht bent dan in de andere, dan heb je bij die minder slechte taak een comparatief voordeel. consumentenvertrouwen Het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten in de ontwikkeling van de economie

Comparatief voordeel verwijst naar een situatie waarin dezelfde soort goederen kan worden geproduceerd met een lagere opportuniteitskosten dan anderen. Het verschil tussen een absoluut voordeel en comparatieve voordeel ligt in het verschil tussen de voordelen die inherent zijn aan de twee factoren.. Een absoluut voordeel houdt in dat de ene persoon een taak sneller en goedkoper kan uitvoeren dan een ander. Soms heeft de ene persoon een absoluut voordeel in beide taken. Dan kijken we naar het comparatief voordeel wat ontstaat wanneer iemand een taak relatief goedkoper kan uitvoeren

Verschil Tussen Absoluut En Comparatief Voordeel

Theorie van comparatief voordeel David Ricardo (1772-1823) was een Britse econoom die in 1817 de theorie van het relatieve voordeel postuleerde als een alternatief voor de absolute theorie van Smith. Daarin bevestigde Ricardo dat als een land geen absoluut voordeel had bij de productie van een goed, het ook moest handelen met die goederen waarvoor het een groter comparatief voordeel had Comparatief voordeel = hoeveelheid goed A voor land X / hoeveelheid goed B voor land X. Deze formule helpt ons om alternatieve kosten voor product A te berekenen; op dezelfde manier moeten we de alternatieve kosten voor product B berekenen.We zullen dat voor beide landen doen,. Een comparatief voordeel in de handel is het voordeel dat het ene land heeft meer dan de andere in de productie van een bepaald goed of dienst. Dit voordeel kan komen als gevolg van een land de infrastructuur, arbeidsmarkt, technologie of innovaties, of natuurlijke hulpbronnen

Verschil tussen absoluut en comparatief voordeel 202

Limburg LifeTechValleyRenteswaps Rabobank, ABN-AMRO, Deutsche Bank | Lean

Comparatief voordeel. Comparatieve voordeel houdt in dat een land een bepaald product relatief goedkoper kan produceren dan een handelspartner in vergelijking met andere producten, zelfs wanneer één speler alles voordeli [..] Bron: nl.wikipedia.org Absoluut voordeel verwijst naar het vermogen van een land om meer te produceren dan zijn concurrent met de gegeven hoeveelheid middelen of met veel minder dan middelen. Terwijl een comparatief voordeel is wanneer het land gespecialiseerd is in het product met lagere alternatieve kosten Exportgeoriënteerde industrialisatie ( EOI ), ook wel exportvervangende industrialisatie ( ESI ), exportgeleide industrialisatie ( ELI ) of exportgeleide groei genoemd, is een handels- en economisch beleid dat erop gericht is het industrialisatieproces van een land te versnellen door goederen te exporteren waarvoor de natie heeft een comparatief voordeel Verworven voordeel omvat voordelen in technologie en niveau van vaardigheidsontwikkeling. Absoluut voordeel vs. comparatief voordeel . Absoluut en comparatief voordeel zijn vaak verkeerd begrepen begrippen. Een absoluut voordeel kijkt naar de financiële productiekosten, terwijl een comparatief voordeel kijkt naar de alternatieve productiekosten

Wat is het verschil tussen absoluut en comparatief

Intertemporal Comparatief voordeel. Een land dat een comparatief voordeel heeft in toekomstige productie van consumptiegoederen is een land dat zonder de aanwezigheid van internationaal lenen en uitlenen een lage relatieve prijs zou kennen voor toekomstige productie, en dus een hoog reëel rentepercentage kent De wet van 'comparatief voordeel' is voor het eerst genoemd in 'On the principles of Political Economy and Taxation' van David Ricardo in 1817. Bijna anderhalve eeuw later introduceert Béla Balassa (1965) een index die het 'klaarblijkelijk comparatief voordeel' beschrijft. Deze Balassa Index word

comparatief voordeel. We hebben lage lonen tot een comparatief voordeel verheven. expand_more Low salaries have become a comparative advantage in the competitive market. Hier een erg interessante Romeinse strategie die hen in het gevecht een comparatief voordeel gaf. ~~~ Zij zorgden ervoor dat hun soldaten nooit ook maar enigszins vertroebeld. > Comparatief voordeel biedt veel van de reden voor dit argument, zeggend dat twee landen kunnen profiteren van de vrije handel, zelfs als men efficiënter is in de productie van alle goederen dan de andere. Stel bijvoorbeeld dat China 10 speelgoed en 10 apparaten per uur kan produceren,. Je hebt een comparatief voordeel als de opportuniteitskost lager is. Opportuniteitskost: wat is de kost als ik 1 product meer van het ene maak? PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN. De productiemogelijkhedengrens geeft voor elk productieniveau weer hoeveel er maximaal van een ander goed geproduceerd kan worden Comparatief voordeel. Misschien wel belangrijk voor wanneer stelletjes wat meer zijn gesetteld is comparatief voordeel. In feite betekent dit dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft

Overleg:Comparatief voordeel. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. ik snap hier niks van. Waaruit De handel (Meriams arbeid tegen geld van Annette) wordt veroorzaakt doordat Meriam comparatief beter is in typen en zoals altijd bij handel worden beide partijen er beter van Comparatief voordeel. Indien zuiver naar het economische aspect bekeken wordt, is Spanje in het voordeel tegenover België, en kan het Zuid-Europese land goedkoper tomaten telen, zegt Peeters. Hierbij worden echter de externe, maatschappelijke kosten achterwegen gelaten. Zodra deze externe kosten mee in rekening worden gebracht, verandert. De reden daarvoor is dat in dat geval beide landen zich specialiseren in dat goed waarin ze een comparatief voordeel hebben. In bovenstaand voorbeeld is de VS productiever in de productie van beide goederen. Maar het verschil in productiviteit is veel groter voor kaas (1 tegen 6) dan voor wijn (2 tegen 3)

Comparatief voordeel en toegevoegde waarde: Complementariteit zou moeten worden gebaseerd op het comparatieve voordeel van donors bij de ondersteuning van de partnerregeringen (zie definitie in bijlage 2) comparatief translation in Dutch-English dictionary. nl Gabon werd niet beschouwd als een geschikt referentieland aangezien plaatselijke producenten van multiplex van okouméhout een duidelijk comparatief voordeel hadden door te profiteren van aanzienlijk lagere kosten van voor de productie gebruikte grondstoffen (7), het in Gabon vervaardigde product voor verkoop op de binnenlandse markt van. De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), toe een brief te sturen waarin hij ingaat op de vraag in hoeverre financiële dienstverleners toegerust zijn om zelf verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten en in hoeverre zij een comparatief voordeel hebben om deze onderzoeken uit te voeren

comparatief Betekenis 'comparatief' Je hebt gezocht op het woord: comparatief. com·pa·ra·t ie f (de; m; meervoud: comparatieven) 1 (taalkunde) de vergrotende trap: 'beter' is de comparatief van 'goed' Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en. Comparatief voordeel Om beide landen met elkaar te vergelijken, kijken we naar de break-evenprijs: de minimumprijs die een teler nodig heeft om zijn kosten te kunnen dekken, verduidelijkt Ellen. Indien zuiver het economische aspect bekeken wordt,. Online vertaalwoordenboek. DE:comparatief voordeel. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Comparatief voordeel: verhoogde efficiëntie van wereldwijde handel. Wereldwijde handel stelt rijke landen in theorie in staat hun hulpbronnen - of het nu gaat om arbeid, technologie of kapitaal - efficiënter te gebruiken Van Wikipedia, de gratis encyclopedie . Een deel van een serie over : Economische systemen ; Door ideologi

Ten slotte laat Kok zien dat communicatie een comparatief voordeel is van steden, maar dat de waarde van communicatie varieert tussen verschillende type steden. AB - Steden zijn een belangrijke en dure vestigingsplek in de hedendaagse mondiale productieketens A. geen van beide landen heeft een comparatief voordeel B. het thuisland heeft een comparatief voordeel in kaas C. het buitenland heeft een comparatief voordeel in kaas D. het thuisland heeft een comparatief voordeel in beide goederen. Gegeven volgende informatie: Output per eenheid arbeid Kaas Wijn Thuisland 10 20 Buitenland 60 3

Comparatieve (relatieve) kostenverschillen - fhamers

Online vertaalwoordenboek. FR:comparatief voordeel. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Een totaal van AU$28 miljoen over vier jaar zal worden besteed aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën en industrieën om New South Wales te helpen toekomstige bosbranden aan te pakken In de literatuur worden de termen comparatief voordeel en comparatieve kosten nog al eens door elkaar gebruikt; zie bijv. Harberler's opmerking naar aanleiding van de reeds geciteerde passage uit The Economist, waar hij het heeft over absolute and comparative cost, terwijl hij vermoedelijk absolute and comparativeadvantage in gedachten heeft

Comparatief (relatief) voordeel (Economiepagina

Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013. [toc] Hoofdstuk J: Strategische positionering voor comparatief voordeel In dit hoofdstuk wordt een conceptueel framework voor het karakteriseren en analyseren van een strategische positie van een bedrijf binnen een industrie ontwikkeld. Wanneer een bedrijf meer economische winst behaalt ten opzichte van andere bedrijve Comparatief beoordelen: is accurater dan andere assessmentmethoden. benut de expertise van docenten optimaal. is gemakkelijker toe te passen. stimuleert feedback op complexe vaardigheden. levert waardevolle data op voor docenten en studenten. De tool van Comproved is volledig onderwijsproof. Onze comparing-tool: integreert gemakkelijk met. Comparatief voordeel en vrije handel In de vroege jaren 1800, econoom David Ricardo uiteengezet om uit te leggen waarom sommige landen veel van sommige soorten goederen, maar weinig van andere soorten goederen geproduceerd. In het bijzonder merkte hij op dat Portugal veel wijn maar wei Absolute voorsprong . Om te beginnen na te denken over winst uit handel, moeten we twee concepten over productiviteit en kosten begrijpen. De eerste hiervan staat bekend als een absoluut voordeel en verwijst naar een land dat productiever of efficiënter is in het produceren van een bepaald goed of een bepaalde dienst.absoluut voordeel e In de ZiN Taaltrainer illustreren we de trappen van vergelijking in het verhaal 'Mira zoomt met haar neef David'. Daarin vertelt David dat hij het hoe langer hoe drukker krijgt op het werk. Je krijgt oefeningen en een toets met een score en feedback. Zo kan je zelf controleren of je alles goed begrepen hebt. Naar de ZiN Taaltrainer

4H - Crisis

Je hebt dan een comparatief voordeel in het voorbereiden van toetsen, terwijl je buurman een comparatief voordeel heeft in het maken van huiswerk. hoe zien we dit. JIJ: HW 10 uur, Toets 5, buurman: HW 15, toets 10. In de tijd dat jij 1x HW maakt, had je ook 2x toetsen kunnen voorbereiden Wat zijn de voor- en nadelen van een comparatief voordeel? Opportunitykosten vormen de sleutel tot een comparatief voordeel: individuen en landen winnen door goederen tegen relatief lage kosten te produceren en hun output uit te wisselen voor verschillende goederen die door anderen worden geproduceerd tegen relatief lage kosten Dit laat toe dat landen een comparatief voordeel in een onderdeel van een productieproces kunnen exploiteren zonder dat ze daarbij een comparatief voordeel in het hele productieproces moeten hebben. Lin en Monga stellen dat economische ontwikkeling niet gerealiseerd wordt door kleinschalige donorprojecten maar wel door grote ideeën

Zo laat je je studenten lessen trekken uit krachtige

Doen waar je goed in bent slaat op de wet van het comparatief voordeel van David Ricardo (1772 - 1823). Wanneer elk bedrijf zich richt op de activiteit waarin zij een relatief voordeel bezit, wordt iedereen hier beter van. Wij geloven in dit principe en tonen graag aan waarom het uitbesteden van de administratie in jouw voordeel kan werken 9.1.2 De wereldmarktprijs en comparatief voordeel 185 9.2 Winnaars en verliezers bij handel 185 9.2.1 Winst en verlies van een exporterend land 186 9.2.2 Winst en verlies van een importerend land 188 9.2.3 Effecten van invoerrechten 190 02-50127-inhoud.p65 8 17-09-2007, 14:4 Een comparatief voordeel is de basis van elke ruilhandel, algemeen elke transactie. Dit moet duidelijk zijn dat een transactie altijd de moeite waard als de kostenstructuur van twee aannemers zijn anders worden gemaakt. Absoluut en comparatief voordeel Stel Stel ze werken samen in 1 winkel en ze leveren aan klanten Wie gaat wat maken? Verhoudingsgewijs/ relatief - 2 mensen: Linda en tom - 2 producten produceren; Fiets en een scooter - Tom is lui Linda is 1,5 x zo snel in het maken van fietsen 3 x zo snel in het maken va

In deze video laat ik zien waarom arbeidsdeling voordelig is, en waarom je je dus moet specialiseren in dat gene waar je een comparatief voordeel in hebt Comparatief voordeel. Je hebt een comparatief voordeel als jouw opofferingskosten lager zijn dan die van iemand anders. Dit leidt tot specialisatie, dat leidt tor ruilen en als dat te ingewikkeld komt, ontstaat er geld. Dit gebeurd alleen bij een grote gemeenschap die ver is door geslagen in specialisatie Valutaconvertibiliteit zorgt dus voor specialisatie en internationale handel op basis van een comparatief voordeel waarvan alle landen profiteren. 6. Integratie van wereldeconomie: Ten slotte geeft valuta-convertibiliteit een impuls aan de integratie van de wereldeconomie

Comparatief voordeel is wanneer je in verhouding ergens beter in bent. Help je medescholieren! Upload jouw samenvattingen. Upload. Bewaar of download dit verslag! Om dit verslag toe te voegen aan je persoonlijke leesdossier of te downloaden moet je geregisteerd zijn bij. Comparatief : Theorie en oefeningen. Voor anderstaligen die al iets meer kunnen: de trappen van vergelijking. Eerst wordt het verschil tussen deze/die en dit/dat nog even herhaald. Dan komt de stellende trap met oefeningen aan bod (even mooi als...). Voor de vergrotende trap (groter dan) wordt ook aandacht geschonken aan de spelling EMW hoorcolleges Hoorcollege 1 - 7 nov. 17 Het economisch probleem, productiemiddelen, opportunity costs, marginale analyse, prikkels, Unintended consequences, BBP. BBP per capita, absoluut voordeel, comparatief voordeel. Economie gaat over alle economische interactie tussen individuen, bedrijven en overheden In dit opzicht lijken de bevolkingsgroepen langs de kust te profiteren van een zeker comparatief voordeel. In Australië, een land dat van dit onderwerp een prioriteit voor de volksgezondheid heeft gemaakt en waar het meest geavanceerde onderzoek wordt uitgevoerd,. De wet van comparatief voordeel is de belangrijkste rechtvaardiging voor vrijhandel tussen landen. De wet van comparatief voordeel zegt dat als een land op de internationale markt verkoopt wat het het meest efficiënt produceert, en koopt wat een ander land efficiënter kan produceren, beide landen hun welvaartsproductie zullen maximaliseren

Misschien werkt comparatief voordeel niet zoals voorgesteld. Er zijn veel redenen waarom dit het geval kan zijn, maar de meest invloedrijke is iets dat economen huurzoekende noemen. Huurzoeken komt voor wanneer een groep de overheid organiseert en lobbyt om haar belangen te beschermen Theorie van vergelijkende kosten of comparatief voordeel: De fundamentele oorzaak van internationale specialisatie en daarmee van internationale handel is het verschil in productiekosten. Het zijn de relatieve verschillen in kosten die bepalend zijn voor de producten die door verschillende landen worden geproduceerd comparatief voordeel, een score lager dan één op een comparatief nadeel. In de sectoren zonne-energie en windenergie heeft Nederland een comparatief nadeel, zoals eerder ook al geconstateerd. De exportspecialisatie in deze markten is overwegend laag. In enkele kleinere markten scoort Nederland wel goed met zonne-energie en windenergie

Techniek: goed voor u! · Beleidsonderzoek Online · Boom

Comparatief voordeel is voor economen een gevleugeld begrip. We weten precies waar we het over hebben. Zo liep ik laatst langs de transparante werkplek van mijn afdelingshoofd, die ik stampend van nijd achter zijn computer zag worstelen met het invullen van een gastvrijheidsverklaring. Dit is niet mijn comparatief voordeel, brieste hij Kearney: Meer intermodaal vervoer geeft Nederland comparatief voordeel DEN HAAG - Nederland moet veel voortvarender het intermodale vervoer van goederen bevorderen. Kustvaart, binnenvaart en spoor zijn namelijk factoren die multinationale ondernemingen ertoe kunnen overhalen, een vestiging in Nederland te openen in plaats van in een concurrerende regio elders in Europa Comparatief voordeel: - Verklaart waarom mensen verschillende beroepen uitoefenen - Verklaart waarom landen verschillende goederen en diensten produceren - Landen zijn beter af wanneer ze zich specialiseren in goederen waarin ze een comparatief voordeel hebben. Ze kunnen dan ruilen met landen die een comparatief voordeel hebben in een ander goed CFA Level 1 - Trade Efficiency Rule. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u kunt bepalen of een land een comparatief voordeel heeft in de productie, met behulp van de curve voor productiemogelijkheden Deze Q&A geeft antwoord op vragen die onder geïnteresseerden kunnen spelen. Staat je vraag er niet tussen, stuur deze dan naar @email. E-mails worden in deze fase niet individueel beantwoord, maar vragen worden zoveel mogelijk verwerkt in updates van deze Q&A. Zodra aan de voorwaarden van de groeifondscommissie is voldaan wordt een secretariaat ingericht dat GroenvermogenNL nader gaat.