Home

Belgische politieke partijen standpunten

standpunten politieke partijen - RandKran

  1. Standpunten politieke partijen. over de Rand. Op zondag 26 mei gaan we stemmen voor het Europees, federaal en de regionale parlementen. In Vlaams-Brabant moeten de kiezers vijftien federale en twintig Vlaamse parlementsleden aanduiden. Lees hier de standpunten van de politieke partijen over de Rand
  2. Standpunten Belgische politieke partijen inzake anticorruptiebeleid en politieke integriteit. Date : 28/05/2019. TI Belgium heeft met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019 de politieke partijen uitgenodigd hun standpunt kenbaar te maken inzake een aantal thema's rond corruptie, belangenconflicten, ongeoorloofde beïnvloeding, lobbying,.
  3. PVDA (Partij van de Arbeid van België) De PVDA vindt dat er een onevenwicht bestaat in onze hedendaagse samenleving. De gezondheid, het onderwijs, het milieu, de internationale solidariteit en vrede worden volgens hen verpest door het streven naar maximaal geldwin. De uitgangsidee is armen worden armer en rijken worden rijker
  4. Voor Vlaams Belang gaat ook een verdeelsleutel te ver. Vlaams Belang verzet zich tegen het EU-opengrenzenbeleid, de EU-immigratiewetgeving en tegen spreidingsplannen voor migranten. Het moet volgens de partij opnieuw mogelijk worden binnengrenzen op te trekken voor personenverkeer
  5. Er moet daarbij aandacht zijn voor mensen die het moeilijk hebben in het leven en daardoor meer kwetsbaar zijn. De overheid moet luisteren naar wat je te zeggen hebt, en je ook serieus nemen. Verantwoordelijk solidariteit: Een beleid dat goed is voor wie sterk is, en sterk voor wie niet mee kan

Standpunten Belgische politieke partijen inzake

België. Het Vlaams Blok was een Vlaams-nationalistische politieke partij actief in Vlaanderen in de periode van 1978 tot 2004. Op 14 november 2004 hief deze partij zichzelf op nadat ze voor racisme veroordeeld was, en hernoemde zich Vlaams Belang. Het Vlaams Blok combineerde grote populariteit met grote omstredenheid Standpunten Vlaamse politieke partijen over kernontwapening. Uit een bevraging van april 2019 blijkt er in ons land een groot draagvlak te bestaan voor kernontwapening. De vraag stelt zich wat onze politieke partijen denken en vooral wat zij in de volgende regering gaan doen voor kernontwapening

De Vlaamse politieke partijen - Politip

Wat zijn de topprioriteiten van de Vlaamse partijen voor

Samenvatting Politieke partijen en hun standpunten. Politieke partijen en hun standpunten Schema's van standpunten, ethische, economische, migratie, vlaams-nationalisme, leefmilieu NV-A, SP.A, Groen, CD&V, Vlaams Belang,... Voorbeeld 2 van de 5 pagina's Politieke partijen zijn verenigingen van natuurlijke personen die aan de verkiezingen deelnemen en ernaar streven het beleid te beïnvloeden op basis van hun statuten en programma. Politieke partijen en democratie. Elke politieke partij ontwikkelt een visie over de wijze waarop maatschappelijke problemen het best aangepakt worden De grootste politieke partijen van Vlaanderen zijn: CD&V; Groen; N-VA; Open VLD; PVDA; sp.a; Vlaams Belang; Praat met je familie en vrienden over de thema's die jou bezighouden. Zo kan je beter je mening vormen. En op welke persoon moet ik dan stemmen? Eenmaal je een partij gekozen hebt, kan je nog stemmen op een of meerdere personen die op d Hier vind je een zeer korte lijst van verschillende punten waarvoor PVDA staat. Voor meer informatie raadpleeg hun website. Lage lasten voor (economisch) zwakkeren. Hoge taksen op kapitaal/rijkdom/vermogen (op dividend, winsten multinationals, vermogensbelasting) Hogere uitkeringen (pensioen, leefloon...) Menswaardige behandeling voor iedereen, ook. België. In België is 25 mei 2014 vastgesteld als verkiezingsdatum. In België vallen de Vlaamse en federale verkiezingen samen met de Europese verkiezingen. Politieke standpunten vergelijken. Met een stemwijzer kun je standpunten van politieke partijen met jouw eigen standpunten vergelijken

Of de partij daarmee de rijkste partij ooit wordt in de Belgische geschiedenis, kunnen we niet met zekerheid zeggen, aangezien we pas vanaf het begin van de jaren 1990 zicht hebben op de boekhoudingen van de partijen. Maar het heeft er toch wel alle schijn van. Door die vermogensopbouw verwerven politieke partijen een aanzienlijke staying power Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten die meerdere doelen nastreven. Voorbeelden hiervan zijn een schoon milieu, criminaliteitsbestrijding, bevordering werkgelegenheid en een eerlijke inkomensverdeling. Verschillen tussen partijen liggen vooral in de manier waarop doelen worden bereikt Daarnaast stellen Beyers en Bursens (2006) dat de inhoudelijke verschillen in standpunten van de Belgische (Vlaamse en Waalse) politieke partijen over Europese integratie maar zeer klein zijn. Ze spreken zelfs van een inhoudelijke consensus die wortelt in de traditionele pro-Europese integratie houding van België Activiteiten die de bezetter ondersteunen met de bedoeling diens politieke plannen uit te voeren en/of eigen politieke plannen te realiseren. De politieke collaboratie krijgt vorm in het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), De Algemene-SS Vlaanderen (ASSVL), de Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag), Rex en in een aantal kleinere organisaties Europeanisering van partijprogramma's:De houding van de Belgische politieke partijen tegenover de Europese Unie, 2009-2010Deze scriptie probeert aan de hand van de combinatie van een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek de houding van de Belgische politieke partijen ten opzichte van de Europese Unie te bepalen en te verklaren

Welke partij past bij mij? WAT WA

  1. gsoperatie in gang
  2. politieke partij, belangenorganisatie, actiegroep, anwb, greenpeace, ideologie, one-issuepartijen, protestpartij, populisme, populistische partijen, niet-dem..
  3. isteries. Je misschien wel is gehoord van rechts en links in de politiek. Politieke schandalen lijken die partij dan eindelijk parten te hebben . Franstalig België deed het tegenovergestelde, wat in een afgetekende overwinning voor
  4. Benieuwd naar de standpunten van de N-VA? Lees er alles over op de N-VA-website

Marketingcookies: cookies die ons in staat stellen de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren. Alle cookies accepteren. GROEN. Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Tel 02 219 19 19 - Contact. Mijn Groen. Visie. Standpunten. Persberichten Politieke situatie België. - Hoofdinhoud. Bron: IPU.org. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 kreeg de N-VA 16% van de stemmen, Vlaams Belang 12% en Parti Socialiste werd met 9,5% de derde partij. Het was een versplinterde uitslag, die tot een langlopende formatie leidde. Uiteindelijk trad op 1 oktober 2020 een zevenpartijenkabinet onder.

Tourist Selfies: Where Are Selfies Banned? | NOS Apps

Download onze voorbije verkiezingsprogramma's. Verkiezingsprogramma 2019. Schrijf je in op onze nieuwsbrief Inschrijven Schrijf je in op onze nieuwsbrie In de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen ligt de klemtoon vooral op klimaat, migratie en onderwijs. Economie en de arbeidsmarkt komen minder prominent naar voren in de programma's. Opvallend, want jij en ik, werknemer, werkgever of zelfstandige, iedereen ondervindt dagelijks dat de wereld van werk fundamenteel verandert en dit zal blijven doen de komende jaren Welkom op de website van de PVDA. | Eerst de mensen, niet de winst. Niets typeert de PVDA beter dan dit uitgangspunt

In de tabel hieronder zie je wat de partijen én hun kiezers vinden van de stellingen. Klik op een logo van een partij voor meer informatie over hun standpunten. Klik op een gekleurd vak voor meer informatie van een partij over een stelling. Kies met de knop hieronder of je wilt zien wat de partijen vinden of wat hun kiezers vinden Energie is een heel belangrijk onderdeel in de verduurzaming van ons land. Want om de doelen van het Klimaatakkoord te halen moet in 2050 de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Daar moet hard aan gewerkt worden. Voor de Duurzame Kieswijzer hebben we de 9 grootste politieke partijen een aantal stellingen rond het thema 'Energie' voorgelegd. Ook zijn we. Dit vinden de politieke partijen van discriminatie en racisme 10 februari 2021 15:00 10-02-21 15:00 Laatste update: 09 maart 2021 17:57 Update: 09-03-21 17:57 4 NUjij-reacties reactie Serieus aan politiek doen, met kennis van zaken. Dat is de ambitie van de N-VA-politici. Politiek moet gaan over inhoud, niet over show. Vandaag krijgen politieke partijen jaarlijks miljoenen euro's toegeschoven. Voor de N-VA mag dat gerust een pak minder zijn.Aangezien de Senaat niet meer rechtstreeks wordt verkozen, zijn de verkiezingsuitgaven van de partijen fors naa Overzicht standpunten politieke partijen Belgie en Europa? Hey Voor een examen op school moeten we de politieke partijen wat verkennen; zodoende we ze met elkaar kunnen vergelijken. Op 'verkiezingssite.be' zijn de thema's en de standpunten per politieke partij niet aangevuld

Zijn hun standpunten extreem? Wanneer we deze vraag aan mensen vroegen, antwoorden vele volmondig: ja, het is een uiterst linkse partij. Sp.a is inderdaad in ons politieke spectrum een uiterste linkse partij, en het is dus ook logisch dat zij extreme linkse standpunten gaan innemen De Belgische politieke partijen hebben 1geen rechtsper­ soonlijkheid. Geen enke:le partij wenst die trouwens, hoofdzakelijk omdat een zodanige regeling niet strookt met onze traditionele opvatting betreffende aard en vorm van de politieke stromingen in ons land. 'Een politieke partij i David Van Reybrouck Klimaatzaak België; 30-01-2021 . Kieswijzer luchtvaart januari 2021 . Rapport van standpunten politieke partijen over luchtvaart . Input voor analyses . Opnieuw baseerde ik me op de informatie van partijen op hun websites. De peildatum was 27 januari 2021

Elke politieke partij communiceert momenteel uitvoerig over de coronacrisis. Daar hoort ook oppositiewerk bij. Dat legt pijnpunten en systeemfouten bloot in onze gezondheids- en welzijnszorg De Belgische libertaire auteur Johny Lenaerts vertaalde daarvan een fragment dat hieronder wordt weergegeven. (Door Thom Holterman, oorspronkelijk verschenen op Libertaire orde) Dit staat niet op zichzelf. De oppositie van Simone Weil tegen politieke partijen heeft een plaats tussen haar overige politieke denkbeelden Al jaren groeit de kloof tussen de verwachtingen van de Vlaming en de standpunten van de politieke partijen, zo betogen VRT-journalist Ivan De Vadder en marketeer Jan Callebaut in het boek dat.

Lijst van Belgische politieke partijen - Wikipedi

Vermogen Belgische politieke partijen groeit spectaculair. De Belgische politieke partijen hadden in 2012 samen bijna 75 miljoen euro aan eigen vermogen. Dat is een stijging met maar liefst 55 procent in vergelijking met 2007. Toen hadden de Belgische partijen samen 'slechts' 48 miljoen euro in hun oorlogskassen zitten Dit vinden de overige politieke partijen van openbaar vervoer. VVD , CDA , D66 , GroenLinks, SP, PvdA en de ChristenUnie zijn de afgelopen twee weken uitgebreid aan het woord gekomen met hun visie op het openbaar vervoer. De overige partijen die volgens de peilingen kans maken op een zetel, behandelen we in dit artikel Sommige partijen houden zich over de monarchie op de vlakte, andere hebben hun standpunt opgenomen in hun programma voor 2021-2025. Vorsten heeft een groot aantal standpunten verzameld, gebaseerd op de informatie die de partijen (op alfabetische volgorde) delen op hun websites, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart De Cannabis Kieswijzer roept op om te gaan stemmen. De Cannabis Kieswijzer onderzoekt verkiezingsprogramma's op cannabis- en drugbeleid, zodat je een op inhoud gefundeerde beslissing kan nemen bij het uitbrengen van een cannabisvriendelijke stem Politieke partijen : Luisteropdracht. In bijlage vind je een luisteropdracht bij een filmfragment over politieke partijen in België. Het videofragment kan je op KlasCement vinden: Politieke partijen in Vlaanderen. Downloadbaar lesmateriaal 09-11-2017 (36) Julie Lodewyckx. Leerkracht, Ander

Om na te gaan of partijen hoe partijen zich werkelijk hebben 'gedragen' in de afgelopen kabinetsperiode, is er de website StemmenTracker. Met de StemmenTracker kun je je eigen standpunten over belangrijke politieke onderwerpen vergelijken met het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer Verkiezingen : Visie politieke partijen Op 23 april 2019 organiseerde de Belgische Coalitie tegen Kernwapens een nationaal kernwapendebat. Vertegenwoordigers van N-VA, Open VLD, sp.a, Groen en PVDA gaven duiding bij de standpunten van hun partij Een dergelijk contrast tussen de mening van de Brusselaars en het standpunt van de politici is natuurlijk niet nieuw. Maar meningen kunnen verschuiven. Daarom vroegen we ons af hoe de politieke partijen er nu, aan de vooravond van de verkiezingen van Mei 2019, tegenover staan

Belgische politieke partijen en holebi's & transgenders

19 maart 2019 19 maart 2019 Timothy Junes België, çavaria, Dave Sinardet, Liesbeth Homans, Lorin Parys, media, Piet De Bruyn, politiek, Sensoa, Theo Francken, Zuhal Demir Sensoa , çavaria , de Vrouwenraad en politicoloog Dave Sinardet (VUB) ontwikkelden een Stemwijzer wat betreft LGBT-standpunten van politieke partijen De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) is een Vlaamse politieke partij. De N-VA is op dit moment de grootste partij in het Vlaams Parlement en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.De partij staat bekend om haar conservatieve, liberale en nationalistische standpunten. De partij streeft naar meer bevoegdheden voor Vlaanderen en op den duur een zelfstandig Vlaanderen Deze Belgische regering maakt een zware politieke fout Beeld Tim Dirven Exclusief voor abonnees door Ken Loach , Angela Davis , Yannis Varoufakis en Noam Chomsky ea 15 juli 2021 , 07:4

Onze partij gaat Het Standpunt heten. U zult nog veel van ons horen. Reactie infoteur, 29-03-2011 'Politieke partijen' ontstaan op de vreemdste manieren! We zetten de tv vast aan Franet (infoteur), 10-01-2011 #10 Ik ben van mening dat een politieke partij aan de volgende voorwaarden moet voldoen: 1) Respect voor de vrijheid van het individu Het zijn namelijk politici en partijleden, en niet partijnamen, die standpunten bepalen en beleid uitzetten. Tussen 2001 en 2007 veranderden alle zes grote Vlaamse politieke partijen van naam De volgende partijen worden in Nederland tot de linkse politieke partijen gerekend: GroenLinks (GL), Socialistische Partij (SP), Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN), Partij van de Arbeid (PvdA) en de Verenigde Communistische Partij (VCP). De partij D66 heeft zowel linkse als rechtse standpunten

Politieke partijen over gevangeniswezen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht peilde de Fatikredactie bij alle democratische partijen naar hun visie op de belangrijkste actuele problemen in het strafbeleid. In deze bijdrage kan u hun antwoorden terugvinden over overbevolking, uitvoering van de Basiswet, internering, kleinschalige detentie en. Pagina 2-Partijstandpunten betreffende monarchie Partijpolitiek en strominge

Politieke partijen over bio-energie. Met de parlementsverkiezingen op komst in Nederland (17 maart) laait opnieuw de discussie op over de inzet van biomassa voor energie-opwekking. Wie met de blik van een boekhouder naar de feiten kijkt, moet wel concluderen dat de ambitieuze Nederlandse duurzame energie-doelstellingen voor 2030 onhaalbaar zijn. Europese politieke partijen - Hoofdinhoud. Een Europese politieke partij is een samenwerkingsverband van verwante politieke partijen en/of personen uit verschillende EU-lidstaten. Een belangrijke taak voor Europese politieke partijen is burgers bewuster te maken van de EU. Verder kunnen gelijkgezinde partijen uit de lidstaten hun standpunten en.

SP, GroenLinks en PvdA twijfelen over deelname aan anti

Ze dagen de traditionele politieke elite in Europa uit en dwingen af dat deze partijen hun standpunten overnemen, zegt Leonard. Zo zien ze graag een lage migratie-instroom, de grenzen gesloten. Actievoerders van Greenpeace bezoeken deze voormiddag een aantal politieke partijen om hen eraan te herinneren dat het landbouwbeleid een grote impact heeft op milieu en klimaat. Vanochtend al hingen activisten aangepaste verkiezingsaffiches op in metrostations en de straten nabij de hoofdkwartieren van CD&V, N-VA, Open VLD, MR en CDH. Later vandaag passeren ze er met een reusachtig varken Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant

Welke partijen kunnen inhoudelijk makkelijk samen in

Up in the Sky vroeg politieke partijen naar hun standpunt over een herinvoering van de vliegtaks. We legden de vraag voor of de vliegtaks opnieuw moeten worden ingevoerd en waarom. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen deed Up in the Sky een rondgang langs de acht grootste partijen* en vroeg hen naar de partijstandpunten in vijf actuele luchtvaartthema's de Vlaamse politieke partijen en hun standpunten. standpunten verbinden met de juiste partij. standpunten vergelijken en analyseren. de breuklijnen in de Belgische samenleving: economisch, levensbeschouwelijk en communautair. deze breuklijnen benoemen en toepassen Burgerforum Luchthavenregio beschermt de Leefkwaliteit, We zijn een onafhankelijke groepering, los van iedere politieke of etnische strekking, samengesteld uit vrijwilligers die samen willen strijden tegen de uitbreiding van Brussels Airport, zoals voorgesteld in hun Strategische Visie 2040. Hierbij aansluitend komt nog de aanleg van een nieuw op- en afrittencomplex op de E40 en de nieuw.

Om de Belgische politieke ruimte te reconstrueren, hebben wij alle Vlaamse, federale en Europese kandidaten van de zeven grootste Vlaamse partijen ondervraagd. 6 In totaal hebben 1.395 kandidaten aan dit onderzoek meegewerkt. Dit komt neer op een respons van 57% Standpunt politieke partijen. Hierin komen de standpunten van de Vlaamse politieke partijen aan bod. Iedere partij ziet duidelijk het grote belang in van levensbeschouwelijk onderwijs. Daarbij leggen de verschillende partijen andere accenten. Groen ziet de school als een plaats waar dialoog en ontmoeting moeten plaatsvinden

BrusselHet vertrouwen in de politieke partijen, in de politici en in het federaal parlement ging er tussen 2009 en 2019 gestaag op achteruit. Vlaamse discussie overfederaal regeerakkoord Alle Vlaamse partijen scharen zich achter het standpunt van De Croo. 'Onbegrijpelijk en ontgoochelend', noemt sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke de houding van Magnette. 'Het is onbegrijpelijk dat Wallonië doorgaat met wapenleveringen aan een van de grootste financiers van het terrorisme, terwijl we hier met man en macht het terrorisme bestrijden. Van de partijen die wel gereageerd hebben, kunt u hieronder lezen hoe hun standpunt is. 50PLUS, Leendert Lodder, Putten. 26e op de lijst. Peiling 50 PLUS: 1 zetel. Het verdwijnen van de minister.

Dit zijn de vluchtelingen-standpunten van de politieke partijen. 16 oktober 2015 17:59 16-10-15 17:59 Laatste update: 23 oktober 2015 12:04 Update: 23-10-15 12:04 Wat willen de politieke partijen met mijn financiën? In maart 2021 mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Het proces op weg daar naartoe loopt al een tijdje, er is veel gediscussieerd en er zijn allerlei rapporten van mensen en organisaties met 'belangen' verschenen Op 23 april 2019 organiseerde de Belgische Coalitie tegen Kernwapens een nationaal kernwapendebat. Dit debat werd ingeleid door Beatrice Fihn, de directrice van ICAN. Daarna gaven vertegenwoordigers van 5 Vlaamse politieke partijen meer duiding over de visie van hun partij over kernwapens in België

11 voorbeelden hoe de politieke partijen vandaag smeken om

Standpunten - Groe

De vraag stelt zich wat onze politieke partijen denken en vooral wat zij in de volgende regering gaan doen voor kernontwapening. Als zij de publieke opinie ernstig nemen dan moeten ze serieuze stappen zetten en nagels met koppen slaan. Op 23 april 2019 organiseerde de Belgische Coalitie tegen Kernwapens een nationaal kernwapendebat Alle politieke partijen scharen zich achter Generatie Rookvrij Vrijdag, 22 maart 2019 Zeer brede steun voor effectieve antitabaksmaatregelen. Alle grote politieke partijen staan achter het principe van Generatie Rookvrij. Dit houdt in dat elk kind geboren vanaf 2019 rookvrij moet kunnen opgroeien en niet begint met roken

Vlaams Blok - Wikipedi

Partijfinanciering. Politieke partijen kunnen uit een aantal financieringsbronnen putten. Interne bronnen van partijen zijn ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Externe bronnen zijn giften, sponsorinkomsten en (overheids)subsidie. Partijen kunnen ook beschikken over reserves De N-VA is een Vlaamse politieke partij die de onafhankelijkheid van Vlaanderen nastreeft. De N-VA, ontstaan uit de toenmalige partij Volksunie, nam in 2004 voor de eerste keer deel aan de Vlaamse regering, in kartel met CD&V. N-VA is anno 2018 de grootste partij van Vlaanderen en wil dit resultaat in de aankomende verkiezingen van 2018 en 2019 bevestigd zien Wij willen de manier waarop men aan politiek doet in België en de rest van Europa voor altijd veranderen. We doen dit via samenwerking, niet enkel op een Europees niveau, maar op ook lokaal. Wij zijn al actief in vele steden: op onderstaande kaart vind je al de Volt teams verspreid over Europa. Sluit je aan bij het Volt team in jouw buurt

Dossier: politieke vernieuwing. Het vertrouwen in de Belgische politiek staat op een laag peil. Populisme tiert welig, traditionele partijen vallen af. En dan is er nog de communautaire breuklijn in België, die alles zoveel complexer maakt. Onze democratie is dringend toe aan vernieuwing Standpunten van verschillende partijen over drugsbeleid. Hier volgd een overzicht van standpunten van verschillende partijen over drugsbeleid. * Geen drugs verkopen aan jongeren onder de 18. * Stoppen met de internationale 'War on Drugs' die zijn doel voorbij schiet. * Verbieden alcoholreclame en marketing gericht op jongeren Onze mobiliteit, in al zijn facetten, is een van de hoofdbekommernissen gebleken in de aanloop naar de verkiezingen van eind deze maand. Daarom vonden wij het niet meer dan normaal, ja zelfs noodzakelijk, dat AutoGids voor u een stand van zaken opmaakte van de standpunten van de verschillende politieke partijen in de aanloop naar die verkiezingen

Politieke partijen standpunten overzicht Verkiezingen 2021: Overzicht standpunten politieke * overzicht zal worden geüpdatet aan de hand van de laatste versies van de verkiezingsprogramma's politieke partijen 2021-2025; volgorde van politieke partijen in het overzicht is gebaseerd op de huidige zetelverdeling (aflopend), bij gelijke hoeveelheid zetels is alfabetische volgorde aangehouden. Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld) is een Vlaamse politieke partij. Open Vld is een liberale partij met enkele socialistische standpunten. De partijvoorzitter is Egbert Lachaert.. Open Vld is vergelijkbaar met het Franstalige Mouvement Réformateur (hoewel deze wel iets conservatiever is) en Démocrate Fédéraliste Indépendant.In Nederland is de partij vergelijkbaar met. Standpunten politieke partijen t.a.v. pensioenen bij de verkiezingen van 20 maart. Vier partijen hebben gereageerd op ons verzoek om een schriftelijke reactie te geven namelijk de VVD, de PvdA, GroenLinks en de SP. Van andere partijen is op de respectieve websites gezocht naar hun standpunten . Vergelijk de standpunten van politieke partijen

Politieke stromingen/partijen | StaatsinrichtinginfoScholierenH3 politieke partijenKernwapens in België: de Vlaamse partijen spreken zich uit

N-VA is de afgekorte naam van Nieuw-Vlaamse Alliantie, een Belgische rechtse populistische partij die vooral geankerd is in het conservatieve en separatistische Vlaams-nationalisme. Dit betekent dat de Vlaamse onafhankelijkheid1, en de facto het einde van België, één van de hoofdbestaansredenen is van de partij2, een streefdoel dat ze delen met de Belgische extreemrechtse partij Vlaams. Standpunten politieke partijen over Elektromagnetische Velden gekenmerkt door onbenul. donderdag, 23 augustus 2012 - Categorie: Artikelen Van onze politieke medewerker, 23 aug. 201 De Belgische staat is hoofdaandeelhouder van Proximus. Maar omdat de telecomoperator het statuut van autonoom overheidsbedrijf heeft, kan de politiek niet tussenkomen in het beheer. De PVDA wil dat de regering of het parlement een beslissing van een overheidsbedrijf kan herroepen als die beslissing een ernstige bedreiging vormt voor het algemeen belang