Home

Toekomstbestendige stallen ZLTO

Over ZLTO Toekomstbestendige stallen pluimveehouderij De pluimveehouderij kent veel stalsystemen, veel stalsystemen die de uitstoot van ammoniak bij de bron aanpakken en die voldoen aan de Brabantse emissie-eisen Over ZLTO Toekomstbestendige stallen kalverhouderij In Someren loopt een project waarbij verschillende potentiele innovaties voor de kalversector worden onderzocht De Stal van de Toekomst is toepasbaar voor alle vier de diercategorieën in de varkenshouderij. In welke fase zit de ontwikkeling? De verbouw Stal van de Toekomst wordt momenteel op 4 locaties in Noord-Brabant gerealiseerd. De metingen gaan van start in voorjaar 2019 en zullen voorjaar 2020 worden afgerond Eén ervan is om (stal)emissies te reduceren. Taskforce Toekomstbestendige Stallen willen oplossingen zoeken die passen bij melkveehouders, en die haalbaar en betaalbaar zijn. Je kunt je nu aanmelden voor de gratis studiegroep. In de studiegroep zoek je samen met de Taskforce naar het beste systeem dat bij jou past De ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie Noord-Brabant vormen samen de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De Taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden

Toekomstbestendige stallen pluimveehouderij - ZLTO

Landbouw Innovatie in Brabant 2020 - Landbouw en Voedsel

Taskforce Toekomstbestendige Stallen De Nederlandse veehouderij staat al geruime tijd onder druk en een transitie naar een duurzamere veehouderij staat steeds prominenter op de agenda. In de Taskforce Toekomstbestendige Stallen werken FME , ZLTO , VNO-NCW Brabant Zeeland, BAJK, de HAS Hogeschool, en Provincie Noord-Brabant samen om innovaties voor duurzame stalsystemen aan te jagen en te ondersteunen Taskforce Toekomstbestendige Stallen - 2020/2023. Dit jaar heeft BAJK zich gevoegd bij het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Binnen de Taskforce werken wij samen met FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant om innovatie voor duurzame stalsystemen te ontwikkelen

Provincie Brabant heeft een taskforce Toekomstbestendige stallen ingesteld waarin FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), ondernemingsorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO zitting hebben. Deze taskforce heeft als doel om te zorgen voor meer goedgekeurde stalsystemen waarmee boeren hun stallen kunnen verbeteren Provincie Brabant heeft een taskforce Toekomstbestendige stallen ingesteld waarin FME (ondernemersorganisatie voor de techno­ logische industrie), ondernemingsorganisatie VNO­NCW Brabant­ Zeeland en ZLTO zitting hebben. Deze taskforce heeft als doel om te zorgen voor meer goedgekeurde stalsystemen waarmee boeren hun stallen kunnen verbeteren Toekomstbestendige stallen en een presentatie door Schuttelaar en Partners betreffende het onderzoek Veehouderij & Klimaat waarin vooral op de methaanproblematiek wordt ingegaan. ZLTO en een persbericht het onderwerp onder de aandacht gebracht. Zie bijlage 1 Publicaties Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen via: toekomstbestendigestallen@fme.nl. De taskforce kan ondersteunen in het schrijven van een goed project- of businessplan en heeft een overzicht van beschikbare subsidies. De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK en de provincie vormen een taskforce Taskforce Toekomstbestendige stallen: FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS Hogeschool en de provincie brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar

Toekomstbestendige stallen NH3 CH4 Varkens Dierenwelzijn Melkvee Geur Vleeskalveren Gezondheid Pluimvee Fijnstof reductie Geiten Ammoniak Methaan reductie Brand veiligheid Onder de stal staat een lopende band die vaste mest opvangt en urine doorlaat. De lopende band maakt dagontmesting voor de ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland in opdracht van. Toekomstbestendige stallen. De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden

Toekomstbestendige stallen kalverhouderij - ZLT

 1. ZLTO en FME (de vertegenwoordiger van 2.200 bedrijven uit de Nederlandse technologische industrie) zijn partners in de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Binnen dit samenwerkingsverband werken boeren en de technologische sector gezamenlijk aan de ontwikkeling van toekomstbestendige stallen
 2. Toekomstbestendige stallen voor melkvee-, kalver en varkenshouderij Bent u een boer met melkvee, kalveren of varkens en staat u nu of binnenkort op het punt om uw stal(len) aan te passen? Bekijk dan het complete overzicht aan goedgekeurde en toepasbare stalsystemen op de website van ZLTO
 3. Denk mee over toekomstbestendige stal. De stallen van de toekomst zullen er anders uit gaan zien. Dat er veel gaat veranderen, is zeker. Hoe die verandering eruit ziet nog niet. Pluimveehouders worden uitgenodigd donderdag 5 juli te brainstormen over de veranderingen. ZLTO, FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en de Provincie Brabant gaan vernieuwing.
 4. De Taskforce Toekomstbestendige Stallen (een samenwerking tussen FME, VNO-NCW, ZLTO en de Provincie Noord-Brabant) stimuleert vernieuwing in stalsystemen voor de uitdagingen waarvoor de veehouderij sector en andere betrokkenen zich gesteld zien
 5. Meer informatie over innovatieve stalsystemen kun je vinden op de webpagina Toekomstbestendige stallen van ZLTO.Op deze pagina staat per diersoort welke stalsystemen er in ontwikkeling zijn en welke stalsystemen een definitieve emissiefactor hebben ontvangen

In de tussentijd blijft het nieuwe beleid voor de veehouderij van kracht, wat betekent dat alle stallen op 1 januari 2022 aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Sommige veehouders snappen niet dat ZLTO een juridische strijd aangaat met de provincie en tegelijkertijd met diezelfde provincie aan tafel zit over projecten als Toekomstbestendige stallen en nieuwe stallen voor vleeskalveren Naast FME-CWM werken ook ZLTO en ondernemingsnetwerk VNO-NCW Brabant Zeeland mee in de speciaal opgerichte taskforce 'Toekomstbestendige stallen'. FME-CWM biedt deskundigheid op het gebied van innovatie, terwijl ZLTO dit doet op het gebied van de veehouders en de markt

Toekomstbestendige stallen varkenshouderij - ZLT

 1. In stallen wil ZLTO naar real-time monitoring, zodat veehouders hun management op ammoniak kunnen van 'toekomstbestendige' stallen, dit doen we samen met FME en VNO-NCW. In dit project werken ontwikkelaars, bouwers, technici en boeren samen aan emissiearme stalsystemen
 2. In 2020 heeft BAJK zich gevoegd bij het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen bestaande uit FME, ZLTO, BAJK, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant. Binnen het samenwerkingsverband van de Taskforce willen we dat de kansen die nieuwe ideeën en technologieën kunnen bieden voor een duurzamere veehouderij daadwerkelijk worden opgepakt
 3. deren. Brongerichte stalsystemen dragen bij aan een beter stalklimaat en daarmee aa
 4. Om ontwikkelaars te ondersteunen is de taskforce Toekomstbestendige stallen opgericht. De taskforce heeft als doel de ontwikkeling van innovatieve brongerichte stalsystemen te versnellen. De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en de provincie Noord-Brabant gaan gezamenlijk inventariseren welke innovatieve oplossingen in ontwikkeling of al beschikbaar zijn
 5. Donderdag 12 maart a.s. organiseert ENVAQUA tijdens een bijeenkomst van de Taskforce Toekomstbestendige stallen (FME, ZLTO, VNO-NCW, Provincie Noord-Brabant).
 6. Taskforce Toekomstbestendige stallen De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en de provincie Noord-Brabant vormen samen een taskforce. Zij gaan samen met bedrijven uit verschillende sectoren en disciplines aan de slag met het ontwikkelen van stalsystemen, zi

Gratis studiegroep voor toekomstbestendige stallen - ZLT

 1. Gezien de tijdsdruk is de urgentie om met de ontwikkeling van stalsystemen aan de slag te gaan dus hoog, aldus Inge Meijers van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen van ZLTO. Als stallen aangepast moeten worden, is het van belang dat dit met betrouwbare systemen gedaan wordt
 2. BAJK in samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Dit jaar heeft BAJK zich gevoegd bij het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Binnen de Taskforce werken wij samen met FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant om innovatie voor duurzame stalsystemen te ontwikkelen
 3. Innovaties gezocht voor toekomstbestendige pluimveestallen Broederij Vleeskuikens 10 oktober 2018 De pluimveehouder ondersteunen en voorbereiden op de toekomstige wet- en regelgeving, dat is het primaire doel van de bijeenkomst die donderdag 11 oktober in Veenendaal wordt georganiseerd door ondernemersorganisatie FME samen met ZLTO, Provincie Noord Brabant en VNO NCW Brabant Zeeland

Taskforce Toekomstbestendige Stallen - Landbouw en Voedsel

De ZLTO behartigt de belangen van boeren en tuinders in de regio. Toekomstbestendige stallen voor melkvee-, kalver en varkenshouderij (19-06-2019) Bent u een boer met melkvee, kalveren of varkens en staat u nu of binnenkort op het punt om uw stal(len) aan te passen Volgens ZLTO kan het ook niet zo zijn dat veehouders die wel grond aanbieden eerder in aanmerking komen voor opkoop dan degenen die dat niet doen. en de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.. WE-cpv heeft in opdracht van FME en de Taskforce Toekomstbestendige Stallen het project geinitieerd en het voorstel geschreven. Voor de inhoudelijke uitvoering wordt samengewerkt met deskundigen vanuit FME, ZLTO, een flexibele schil van deskundigen en WE Consulting, Projects & Venturing zelf. Ondertussen zijn 8 innovaties verder geholpen Consortium onderzoekt integrale aanpak mestvraagstuk. Melkvee Michiel Elands 18 feb 2021 om 06:30uur. Een consortium onder leiding van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) zoekt naar integraal werkende oplossingen voor het mestvraagstuk. Van een innovatief stalsysteem tot en met precisiebemesting op het land Dan is er volgens ZLTO ook al veel minder emissie uit stallen doordat veel boeren stoppen met het werk en er ander voer voor de dieren wordt gebruikt. De stallen van Brabantse boeren moeten vanaf.

'Die laten we de komende tijd dus vervallen', zegt ZLTO-directeur Kathleen Goense. 'Zoals deze week de bijeenkomst van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Daar werden z'n 140 mensen verwacht.' Ledenbijeenkomsten ZLTO afgezegd. ZLTO volgt de lijn dat alle niet-noodzakelijke ledenbijeenkomsten worden afgezegd Toekomstbestendige stal Effect Effect Varkens Pluimvee Warmtewisselaars worden al langer ingezet om emissies te verminderen, geleidt. Vencomatic heeft een nieuwe ECO unit waarbij alle inkomende en uitgaande lucht volledig door de unit gaat, wordt geconditioneerd en het stof wordt afgevangen. In de stal is zo een constant klimaat Gelukkig werken innoverende bedrijven hard door aan nieuwe technieken en systemen om stikstof te reduceren. De prijsvraag Groene Groeiers is een initiatief van ondernemingsorganisatie VNO/NCW en partner in de Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De zes beloftevolle innovaties komt uit een totaal van 24 vernieuwende initiatieven De Taskforce Toekomstbestendige Stallen werkt al enige tijd aan innovatieve ideeën waarbij de agrarische sector en de industrie aan 'elkaar geknoopt' worden. industriële bedrijven en vertegenwoordigers van provincie, ondernemersorganisatie FME, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland naar Oirschot voor een kennissessie Taskforce Toekomstbestendige Stallen - 2020/2023 Dit jaar heeft BAJK zich gevoegd bij het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Binnen de Taskforce werken wij samen met FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant om innovatie. Lees verder

In 2020 heeft BAJK zich gevoegd bij het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen bestaande uit FME, ZLTO, BAJK, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant. Binnen het samenwerkingsverband van de Taskforce wille ZLTO stond met een groot aantal medewerkers de boeren voor het provinciehuis op te wachten. Maar zorg ervoor dat bedrijven de tijd hebben om te investeren in een toekomstbestendige stal. Daarom willen we uitstel van de strenge Brabantse milieuregels.' Meten Herman Cruijsen | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | Adviseur Omgeving Agrarisch bij ZLTO | 33 connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Herman weergeve stendige Stallen die nu een paar jaar draait in Brabant. Met steun van FME, de provincie, ZLTO, BJAK en onze vereniging wordt al een paar jaar gewerkt aan stalver- nieuwing voor de belangrijkste diersoorten. Na jaren van voorbe- reiding zijn we nu zover dat er di- verse toekomstbestendige stalsys- temen beschikbaar zijn. Die zij Twee nieuwe stalsystemen voor de melkveehouderij zijn onlangs toegevoegd aan de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Ze voldoen ook aan de eisen van provincie Noord-Brabant. De twee nieuwe stalsystemen die zijn toegevoegd aan de Regeling ammoniak veehouderij, zijn de Meadowfloor van Proflex en de V3 Groove-vloer van V17 Agro

Business Development Manager Toekomstbestendige stallen. Samen met ZLTO, VNO NCW Brabant Zeeland en Provincie Noord Brabant duurzame innovatie realiseren met boeren, ngo's, overheid, omgeving en technologie bedrijven om bestaande stallen toekomstbestendig te maken en 10 nieuwe stalconcepten te realiseren * Projectleider Toekomstbestendige stal; Met boeren, FME, Provincie en ontwikkelaars gaan we bekijken hoe een toekomstbestendige stal eruit kan zien op gebied van gedrag, gezondheid, ondernemerschap, uitstoot, etc. Daarnaast wordt gekeken welke challenges er zijn om dit te realiseren Hieronder valt het opzetten van subsidies, gesprekken voeren met veehouders, stalontwikkelaars en andere innovators en werkt ik mee in het Taskforce Toekomstbestendige Stallen; een samenwerking van FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant-Zeeland en de Provincie Noord-Brabant

Innoveren om te kúnnen halveren - Landbouw en Voedsel BrabantInnovatieve Stalsystemen - Zelf aan de slag

De taskforce Toekomstbestendige Stallen wil die stilstand doorbreken door hen te koppelen aan andere partijen. 18 maart 2020 Noord-Brabant 44 keer bekeken ZLTO: veel vragen over personeelsvoorziening tuinbou Voortschrijdend inzicht 1. Zoektocht naar mestbewerkingslocaties is niet los te zien van het bredere thema 'mest'in relatie tot de toekomst van de Brabantse voedselketen. Dit blijkt uit • gesprekstafels in het beleidskadertraject Landbouw en Voedsel 2030 (Tour de Brabant) • binnengekomen reacties op het proces van het plan-MER Mest 2. Een juridische basis is nodig voo

Taskforce Toekomstbestendige Stallen 2

Bekijk het profiel van Danielle Aarts - Van De Loo op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Danielle heeft 10 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Danielle en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Agrarische Dagen Someren, Someren-Heide, Noord-Brabant, Netherlands. 1,393 likes · 150 were here. De grootste agrarische beurs terrein van Nederland. Live demonstraties, innovaties en inspiratie voor.. Beleid •Per 1-1-2022 moeten stallen van 15 (varkens, pluimvee, geiten) of 20 jaar (rundvee) voldoen aan de Verordening natuurbescherming •Voor 1-1-2020 vergunbare aanvraa Meijers via inge.meijers@zlto.nl of 06 505 284 86. Bevordering sloop en asbestsanering De gemeenten Gemert­Bakel, Bergeijk, Bladel, Bernheze, Landerd en Zundert informeren, stimuleren en ontzorgen staleigenaren bij de sloop van leegstaande en leegkomende stallen en bij asbestsanering. Wil jij meer weten over sloop­ e

Geiten - ZLT

Om deze beweging van bronaanpak in de stal vanuit het bedrijfsleven te versnellen, zijn FME,VNO-NCW Brabant Zeeland en ZĽTO in opdracht van de Provincie Noord- Brabant een taskforce gestart. Deze taskforce zal gestart.een breed netwerk activeren van enkele duizenden bedrijven Woah en instellingen, zowel binnen als buiten Brabant en me Bekijk het profiel van Marinka de Vos - Crielaard op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Marinka heeft 3 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Marinka en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Er zijn afspraken gemaakt dat we tenminste inhoudelijke bijdrage leveren in 4 open dagen. (De organisatie van deze open dagen zelf wordt gefinancierd in andere projecten, zoals 'toekomstbestendige stallen'.) De communicatie vindt dus plaats tegelijk met het praktijkrijp maken van verschillende manieren gedurende de looptijd van het project

Nieuws - Provincie steunt innovatie stalsystemen | Van Dun

Agrarische Dagen Someren, Someren-Heide, Noord-Brabant, Netherlands. 1.397 vind-ik-leuks · 1 personen praten hierover · 149 waren hier. De grootste agrarische beurs terrein van Nederland. Live.. Agrarische Dagen Someren, Someren-Heide, Noord-Brabant, Netherlands. 1,394 likes · 150 were here. De grootste agrarische beurs terrein van Nederland. Live demonstraties, innovaties en inspiratie voor.. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

De stal van de toekomst houdt rekening met het klimaat, natuur, dierenwelzijn en de omgeving. Eind 2018 waren zo'n vijftig pluimveehouders en vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, NGO's, technologiebedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen op uitnodiging van FME, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland in Veenendaal bijeen gekomen om samen te brainstormen over toekomstbestendige. Toekomstbestendige varkensstallen. In 2013 brandde zijn varkensbedrijf in Spoordonk helemaal af. Kortsluiting in een luchtwasser zorgde er voor dat zijn stallen in de as werden gelegd. Ruim 5.000 varkens kwamen om. Voor Kees van der Meijden was dit de aanleiding om het helemaal anders te gaan doen ZLTO Maureen de Haan, projectmanager Agrifood FME Anouk Abegg projectmanager Taskforce Toekomstbestendige Stallen -provincie Brabant. Programma 14.00 uur Welkom en introductie Xander Pieters (FME), projectmanager Taskforce Toekomstbestendige Stallen 14.05 uur Actieplan brandveilige stallen ZLTO met 5 vertegenwoordigers op onze lijst! Enerzijds creëert de stoppende boer ruimte voor innovatieve collega's die willen doorgroeien naar efficiënte en toekomstbestendige Wij zien goede mogelijkheden om op een aantal plekken bedrijvigheid toe te staan in leegstaande stallen zonder dat dat belemmeringen geeft voor de agrariërs.

Video: Toekomstbestendige Stallen Stal Van De Toekomst - Stal

Taskforce Toekomstbestendige Stalle

Een systeem gebaseerd op gemeten emissies uit de stal is op korte termijn niet haalbaar. De Taskforce adviseert om eerst te experimenteren met dit plan en 20 pilots in te richten die aan de slag gaan met onder andere systemen voor real-time praktijkmetingen van uitstoot, zo kan nuttige en noodzakelijke ervaring worden opgedaan met sensor- en datasystemen Naar toekomstbestendige werklocaties! Bron: ZLTO, Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en Wakker Dier-De bedrijvigheid van boeren en tuinders is van k en stallen zijn verwoest. Stalbranden voorkomen is een hot item in de veehouderij. Ook maatschappelijk bars Samen met VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie Noord-Brabant formeerden we de Taskforce Toekomstbestendige Stalsyste-men. Naar onze overtuiging kunnen slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. In drie jaar von-den we 160 innovaties; groen en rijp door elkaar. Dat gaat. Zeeuwse boeren zien weinig in strokenteelt. Anneleen Riemens tussen de stroken op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (ZL). Bij proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (ZL) wordt voor het tweede jaar geëxperimenteerd met strokenteelt, binnen het project 'Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland' ZLTO: 'Boeren over de grens is van alle tijden'. Tientallen Brabantse boeren zijn de afgelopen jaren in België gaan ondernemen vanwege de soepelere stikstofregels. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Maar boeren in Vlaanderen is van alle tijden, zegt ZLTO. Net zoals Belgische boeren over de grens in Noord-Brabant ondernemen

Innoveren om te kúnnen halveren - Landbouw en Voedsel Braban

HAS Hogeschool treedt toe tot Taskforce Toekomstbestendige Stallen: lector Joost van den Borne blogt erover. Joost van den Borne is lector van het lectoraat Healthy Farming. Vanuit die rol is hij lid van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Hij schreef er een blogpost over Business Development Manager Toekomstbestendige stallen. Samen met ZLTO, VNO NCW Brabant Zeeland en Provincie Noord Brabant duurzame innovatie realiseren met boeren, ngo's, overheid, omgeving en technologie bedrijven om bestaande stallen toekomstbestendig te maken en 10 nieuwe stalconcepten te realiseren Nieuws. Het werken aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij is een traject over meerdere jaren. Regelmatig worden acties van de Coaltie Vitale Varkenshouderij afgerond of opgestart om daarmee de vijf ambities voor een vitale varkenshouderij invulling te geven

Webinar 'Digitalisering en de inzet van nieuwe technologie

De Taskforce toekomstbestendige stallen - dit is een initiatief van provincie Noord-Brabant, ZLTO en FME - heeft een tweede magazine uitgebracht. In dit magazine worden vijf innovatieve stalsystemen besproken. Voorkomen van emissies uit mest, en mestverwaarding staat bij al deze systemen centraal. lees mee Smart Farming, naar een toekomstbestendige agrarische sector. Er wordt met nieuw élan door Provinciale Staten van Noord Brabant een beleid neergezet dat groen gekleurd en gericht op duurzaamheid is. Maar strengere stikstof uitstoot normen en het weigeren van uitbreiding van (mest)bedrijven leiden ook tot veel discussie in de sector

Studiegroep voor melkveehouders - Landbouw en Voedsel Braban

En toen ik een mailing van de Provincie Brabant zag met een pakket aan steunmaatregelen om innovaties in toekomstbestendige stallen te stimuleren, hoopte ik vurig dat dat voor de Nederlandse sector ook geldt. Nog één keer turbulentie doorstaan om daarna weer hoog te kunnen vliegen. Janneke Janssens Eigenaar Varkens.n En heel goed dat ZLTO, ook tevreden met de toezegging van gedeputeerde de Boer in de Statencommissie 2 weken geleden dat brandveiligheid van stallen zal worden opgenomen in de volgende versie van de BZV, een Toekomstbestendige veehouderij en Verstandige Voedselproductie moet garanderen Research, ZLTO. Roadmap Duurzame veehouderij Naar een duurzame zuivelketen. Projecttitel: naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Hooverstal, een mobiele stal die makkelijk over een weiland is te verplaatsen. Daardoo Dan moet het toch ook niet zo moeilijk zijn een overzicht te produceren met de grootte van de in ons land aanwezige stallen. maar het gaat er juist ook om die toekomstbestendige veehouderij aan te laten sluiten bij de maatschappij. ZLTO: 'Veestop Sint Anthonis pure symboolpolitiek' Vandaag, 15:32

Taskforce Toekomstbestendige Stallen - 2020/2023 - Baj

Innovatie Toekomstbestendige bollenteelt. In deze stal is er ruimte voor 230 melkkoeien. Dit is een project van ZLTO in samenwerking met ME-AT,. Toekomstbestendige stallen varkenshouderij . Herinneren jullie nog de publiekswinnaar van de ADS innovatieprijs nog? ZLTO Asten hield op zondag 8 september de Oogstdankviering op het Boer Meets Burgerplein van de Agrarische Dagen Someren. 27/09/2019 Waterschap De Dommel Er zijn afspraken gemaakt dat we tenminste inhoudelijke bijdrage leveren in 4 open dagen. (De organisatie van deze open dagen zelf wordt gefinancierd in andere projecten, zoals toekomstbestendige stallen.) De communicatie vindt dus plaats tegelijk met het praktijkrijp maken van verschillende manieren gedurende de looptijd van het project AgroProeftuin de Peel biedt pioniers experimenteerruimte, ondersteuning en toegang tot het netwerk van AgriFood Capital. Drie voorbeelden: De ontwikkeling van een bedrijvencentrum op een voormalig KI-station, onderzoek naar het emissieloos stalsysteem ZERO en de stal van het concept Familievarke

Lever jouw bedrijfsprofiel aan voor de NL Smart Farming

Via dagontmesting, waarbij de mest dagelijks uit de stal wordt gespoeld, was de boodschap tijdens de Webinar over de toekomstbestendige varkenshouderij van de Rabobank. ZLTO waarschuwt voor dierenactivisme na incident varkenshouderij in Dongen Bekijk het profiel van Gerben Boom op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Gerben heeft 6 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Gerben en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Verhalen. Pilot voor vitaal buitengebied in Zundert. 04 september 2018. In Zundert start pilot voor een 'omgevingsvisie buitengebied Zundert' en de aanpak van agrarische leegstand. Het betreft een integrale aanpak gericht op thema's zoals economie, water en klimaatverandering. De dorpsraden van Achtmaal, Wernhout en Klein Zundert en de. Twee weken geleden nam ik deel aan het symposium 'Innovaties voor toekomstbestendige varkensstallen'. Het programma zat goed in elkaar en was vooral erg interactief. We gingen in groepen uit elkaar om gestructureerd in verschillende werkvormen te brainstormen over de mogelijkheden om stallen 'gezonder' te maken en geaccepteerd in de omgeving ZLTO en OndernemersLift+ organiseerden de samenwerking tussen KDV, Kewi Services, Encon Clean Energy en SRA Projects en vroegen voor hen de subsidie aan. De twee organisaties hebben dit project opgezet om de ontwikkeling van direct toepasbare innovaties in de Agrofood-sector te stimuleren.Van den Engel is positief over de regeling ZLTO Bij schaalvergroting is vaak sprake van stevige Recentelijk heeft men nieuwe stallen gebouwd met daarin onder meer een 60­stands buitenmelker met een capaciteit van 200 koeien per uur. tussen professionele, toekomstbestendige ondernemers en | | in de Regio - 'Kom langs bij boeren en tuinders en geniet van het platteland!' - Na een succesvolle kersteditie van 'Boeren en tuinders pakken uit' organiseren boeren en tuinders op Voorne-Putten en in de Hoeksche Waard deze zomer een 'rondje kavelpad'. Ga mee, neem een kijkje op en rondom het erf en geniet van het platteland. 'Boeren en tuinders pakken uit' is een initiatief van LTO.